กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Trip Highlight
 • WONDERFULPACKAGE นำท่านบินลัดฟ้าสู่คุนหมิงด้วยสายการบิน LUCKY AIR
 • ตามรอยซีรีย์ สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ เยือน อุทยานผู่เจ่อเฮย สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและดื่มด่ำกับธรรมชาติ
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเทวดา ชมทะเลสาบดำ และชมทะเลสาบคนรัก ซึ่งแต่ละทะเลสาบจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามที่ต่างกันไป
 • เที่ยวชม ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ภายในถ้ำได้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมมากกว่า 2,000 องค์
 • ชม ถ้ำคบเพลิง เป็นถ้ำที่ชาวหยีใช้สำหรับการระลึกถึงความรัก คาวมซื่อสัตย์ของชาวหยี
 • ชมความมหัศจรรย์จากสภาพดินฟ้าอากาศ การสึกกร่อนจนก่อให้เกิดรูปร่างทางศิลป์ของหิน ณ อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน)
 • เยือนวัดหยวนทงซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ของมณฑลยูนนานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช(จำลอง) ที่ได้อัญเชิญมาจากเมืองไทย
 • ช้อปปิ้งจุใจที่เมืองโบราณกวนตู้และช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า และอาหารพื้นเมือง
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: LUCKY AIR
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: มิ.ย. - ก.ค. 62
รหัสสินค้า: CNKMGKMG8L04

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
13 June 20-24Jun 2019 8L802
20:55-23:50
8L801
18:30-19:45
13,999 THB จอง
15 July 13-17Jul 2019 8L802
20:55-23:50
8L801
18:30-19:45
15,999 THB จอง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - เข้าที่พัก
HUI SHANG INTER HOTEL
2 คุนหมิง - อุทยานผู่เจ่อเฮย - ล่องเรือทะเลสาบผู๋เจ่อเฮย - ทะเลสาบเทวดา+ทะเลสาบดำ+ทะเลสาบคนรัก
JIN KANG HOTEL
3 คุนหมิง - ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม - ถ้ำคบเพลิง - อำเภอป่าหิน
BO SHENG HOLIDAY HOTEL
4 อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน) - คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก
GAO YUAN MING ZHU HOTEL
5 วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ - คุนหมิง - เข้าที่พัก

 • พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน LUCKY AIR พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้กับท่าน
 • เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L802 (ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)
 • เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
 • พักที่ HUI SHANG INTER HOTEL หรือเทียบเท่า 4****          

     


วันที่สอง : คุนหมิง - อุทยานผู่เจ่อเฮย - ล่องเรือทะเลสาบผู๋เจ่อเฮย - ทะเลสาบเทวดา+ทะเลสาบดำ+ทะเลสาบคนรัก

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานผู่เจ่อเฮย ซึ่งมีภูเขากว่า 300 ลูก มีถ้ำมากมายกว่า 80 ถ้ำ ยังมีทะเลสาบที่มีชื่อเสียงกว่า 54 ทะเลสาบ ที่เป็นเชื่อมต่อกันเป็นเมืองที่ถูกปกคลุมไปด้วยแม่น้ำและทะเลสาบคดเคี้ยวและภูเขาอันกว้างใหญ่ ตั้งอยู่ในอำเภอชิวเป่ย เมืองเหวินซานทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน ผู่เจ่อเฮยถือว่า เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ เนื่องจากอุดมสมบูรณ์และมีทิวทัศน์ที่สวยงาม
 • ล่องเรือชมทะเลสาบเทวดา ชมทะเลสาบดำ และชมทะเลสาบคนรัก ซึ่งแต่ละทะเลสาบจะมีเอกลักษณ์และความสวยงามที่ต่างกันไป ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบและภูเขา  นำท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่รายลอบไปด้วย ภูเขาและทะเลสาบอันงดงาม สถานที่แห่งนี้เป็นที่ถ่ายทำ ซีรี่ย์ดังของจีน “TEN GREAT III OF PEACH BLOSSOM ”หรือภาษาไทยชื่อเรื่องว่า สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ 
 • พักที่ JIN KANG HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สาม : คุนหมิง - ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม - ถ้ำคบเพลิง - อำเภอป่าหิน       

 • ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ภายในถ้ำได้มีภาพวาดจิตกรรมฝาผนัง เกี่ยวกับเจ้าแม่กวนอิมมากกว่า 2,000 องค์  
 • ชม ถ้ำคบเพลิง เป็นถ้ำที่ชาวหยีใช้สำหรับการระลึกถึงความรัก คาวมซื่อสัตย์ของชาวหยี ในวันที่ 24 เดือนมิถุนายนของทุกๆปี ชาวหยีจะใช้กิ่งไม้ในการจุดไฟเป็นคบเพลิง และร่วมกันเต้นรำร้องรำทำเพลง จึงเรียกถ้ำแห่งนี้ว่า ถ้ำคบเพลิง ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยจำนวนมาก
 • หลังอาหารพาท่านเดินทางสู่ อำเภอป่าหิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.5 ชั่วโมง )
 • พักที่ BO SHENG HOLIDAY HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่สี่ : อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน) - คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - สวนน้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก    

 • อุทยานป่าหินเล็ก (สวนซิงหลิน) ชมความมหัศจรรย์จากสภาพดินฟ้าอากาศและการสึกกร่อนจนก่อให้เกิดรูปร่างทางศิลป์ของหินที่จะทำให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับหินหลากชนิดที่มีรูปร่างพิสดาร ซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง ชมหินรูปร่างต่างๆ ที่มีมาตั้งแต่โบราณกว่า 2-3 ร้อยล้านปีซึ่งสมัยก่อนเป็นเพียงหินปูนที่อยู่ใต้ผืนน้ำ ครั้นเวลาผ่านไปความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติได้ทำให้เปลือกโลกเกิดการดันตัวสูงขึ้น จึงกลายเป็น ป่าหิน ที่ผุดขึ้นเหนือพื้นดิน และแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าการกัดเซาะของสายฝนที่ตกลงมาจะสามารถทำให้หินที่ว่าแกร่งแปรเปลี่ยนรูปร่างไป มองดูเหมือนปราสาท เหมือนเจดีย์ เหมือนเห็ด แล้วแต่การจินตนาการ
 • เดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน
 • ร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน ให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ครีมบัวหิมะ” 
 • ชม อุทยานน้ำตกคุนหมิง ที่สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน(ประมาณ 5,500 ล้านบาท) เพื่อนําน้ำแม่น้ำหนิวหลันเจียงเข้าสู่ทะเลสาบเตียนฉือ น้ำตกกว้าง 400 เมตร สูง12.5 เมตรพาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก หินหยกหินที่มีลักษณะคล้ายกับหยก ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง  
 • พักที่ GAO YUAN MING ZHU HOTEL  หรือเทียบเท่า 4****


วันที่ห้า : วัดหยวนทง - ร้านผ้าไหม - ร้านยางพารา - เมืองโบราณกวนตู้ - คุนหมิง - กรุงเทพฯ

 • วัดหยวนทง เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุร่วม 1,200 ปี วัดหยวนทงถูกสร้างในสมัยราชวงศ์ ถังวัดหยวนทงตั้งอยู่ใจกลางเมืองคุนหมิง จุดเด่นของวัดอยู่ที่อาคารต่าง ๆ ภายในวัดจะสร้างอยู่บริเวณตีนเขา ซึ่งแตกต่างไปจากวัดทั่วไปของจีนที่มักสร้างไว้ในที่สูง เช่น บนยอดเขาหรือเนินเขา มีการเล่าขานกันว่าแต่เดิม วัดหยวนทง เป็นเพียงศาลเจ้าแม่กวนอิม ภายหลังจากที่มีผู้คนมากราบไหว้มากขึ้นเรื่อย ๆ ศาลเจ้าจึงถูกสร้างเป็นวัดในเวลาต่อมา   
 • ชมโรงงานผ้าไหมจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • พาท่านแวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก ยางพารา ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน  
 • เมืองโบราณกวนตู้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ 
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน LUCKY AIR  เที่ยวบินที่ 8L801(ไม่รวมอาหารบนเครื่อง)                     
 • เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ


สนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

กรณีคณะออกเดินทางได้

 • คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านออกเดินทาง (โดยมีหัวหน้าทัวร์)
 • คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่าน ไม่ออกเดินทาง

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท (สําหรับพาสปอร์ตไทย เดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)
 • วีซ่าเข้าจีนประเภทกรุ๊ป (ใช้สแกนหน้าพาสปอร์ตส่งให้ทาง บริษัททัวร์ 20 วันก่อนเดินทาง) หมายเหตุ ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถไกด์ท้องถิ่น หัวหน้าทัวร์ 250 หยวน /ท่าน/ตลอดรายการ 

RELATED ARTICLES

รีวิวเฉิงตู ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง

รีวิวเฉิงตู ฉบับละเอียดยิบที่อ่านแล้วเหมือนได้ไปเอง ไปซอกแซกทั่วเฉิงตู เมืองที่ชาวจีนเลือกที่จะมาพักผ่อนเป็นอันดับต้นๆ น่าไปขนาดไหนตามรีวิวไปเลย ภาพจริงไปเอง ไม่อิงอะไร

ตะลอนจีน ส่อง10 สตรีทฟู้ด จินหลี่ ความอร่อยนี้ที่ เฉิงตู

เมืองเฉิงตูหากมาเที่ยวต้องไม่ควรพลาดถนนคนเดินจิ๋นหลี่ Jin Li ถนนสายนี้เป็นถนนโบราณ เมื่อไปถึงก็รู้สึกเลยว่ากลิ่นอายความคลาสสิคลอยเเตะจมูกเลยหละ

จะขอวีซ่าจีน ถ่ายรูปทำวีซ่าจีนยังไงให้ผ่านฉลุย

เป็นที่รู้ๆ กันว่าการไปเที่ยวจีนจะต้องมีการขอวีซ่าจีน และหลายคนก็ได้ยินเสียงร่ำลือมาว่าถ่ายรูปทำวีซ่าจีนผ่านยากมาก รูปต้องเป๊ะจริงตามกฏที่ให้ไว้ถึงจะผ่าน แต่อย่าเพิ่งเป็นกังวล ทำตามนี้รับรองยื่นทำวีซ่าจีนผ่านฉลุยแน่นอน

รีวิวเที่ยวเฉิงตู อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน

เฉิงตูยังมีอะไรน่าเที่ยวอีกเยอะ รีวิวยังไงก็ไม่หมด วันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนรู้จักกับพระเอกหลักของทริปเที่ยวเฉิงตู คือเรียกได้ว่านอกจากแพนด้าแล้ว ถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงเฉิงตู กับ "อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน"

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!