ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO IN AUTUMN 5 วัน 3 คืน

Highlight
 • ไม่ควรพลาด บันทึกภาพใบไม้แดง ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ
 • เยือนดินแดนซามูไร หมู่บ้านโบราณดาเตะ จิไดมูระ สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคสมัยเอโดะ
 • ชมทัศนียภาพยามค่ำคืนซึ่งส่องประกายระยิบระยับดุจอัญมณีที่ จุดชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ สวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น 
 • สัมผัสบรรยากาศของตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ตลาดอาหารทะเลสดที่ขึ้นชื่อที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
 • เที่ยวชมเมืองแห่งความโรแมนติกที่ผสมผสานกับความเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ณ เมืองโอตารุ
 • ชมโรงงานช็อกโกแลตอันแสนน่ารักในบรรยากาศดั่งอยู่ในเทพนิยาย
 • พิเศษ!! อิ่มอร่อยไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง พร้อมปู 3 ชนิดแห่งฮอกไกโด
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ บรรเทาความเมื่อยล้าถึง 2 คืน 2 บรรยากาศ

สิทธิพิเศษ สมาชิก Wonderful Family

จอง 4 ท่าน ลดเพิ่ม 1,000.-

Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ตรงวันหยุด 21-25 ต.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
48,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) -
2 สนามบินชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบทสึ - หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ - ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวฮาโกดาเตะ (Night View) - แช่ออนเซ็น
YUNOKAWA KANKOU HOTEL SHOEN
3 ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาขุ - นิเซโกะ - ร้าน Milk Kobo - แช่ออนเซ็น
HILTON NISEKO HOTEL
4 คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว คิตาอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
NEW OTANI INN HOTEL
5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร การเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
 • เดินทางสู่  ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง : สนามบินชิโตเสะ - เมืองโนโบริเบทสึ - หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ - ฮาโกดาเตะ - โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวฮาโกดาเตะ (Night View) - แช่ออนเซ็น

 • เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยรีสอร์ท สถานตากอากาศ มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะฮอกไกโด
 • ชม หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่จำลองวิถีชีวิตของชาวเอโดะเอาไว้ ภายในหมู่บ้านท่านจะได้ย้อนยุคไปกับกิจกรรมมากมาย
 • เดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ เป็นเมืองท่าที่ทำการการค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต เป็นประตูด้านทิศใต้สู่ฮอกไกโดและมีบรรยากาศบ้านเมืองอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของต่างประเทศซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของที่นี่
 • ชม โกดังอิฐแดง คาเนะโมริ คลังสินค้าอิฐแดงที่เคยใช้ค้าขายในปลายสมัยเอโดะ เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำของอ่าวฮาโกดาเตะ ศูนย์รวมร้านอาหาร ร้านของที่ระลึกที่ทันสมัย
 • เปลี่ยนบรรยากาศ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวฮาโกดาเตะ ซึ่งมีความสูงถึง 334 เมตร เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองฮาโกดาเตะ ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น ในยามค่ำคืนที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อมองลงมาจากบนยอดเขาฮาโกดาเตะแห่งนี้ ก็จะเห็นแสงไฟจากถนนหนทางและบ้านเรือนส่องประกายระยิบระยับดุจอัญมณีเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมาก  
 • ที่พัก YUNOKAWA KANKOU HOTEL SHOEN หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ - ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ป้อมโกเรียวคาขุ - นิเซโกะ - ร้าน Milk Kobo - แช่ออนเซ็น

 • นำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ เป็นพื้นที่ที่เคยเจริญสูงสุด มีการสร้างถนนบนเนินเขาในรูปแบบตะวันตกทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์ของท่าเรือและอาคารแบบตะวันตก
 • ชม ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาหารทะเลขึ้นชื่อของเกาะฮอกไกโด ไม่ว่าจะเป็นปูยักษ์ ปลาแซลม่อน ปลาหมึก ไข่หอยเม่น กุ้ง ที่มีทั้งแบบสดและแบบแห้ง หรือจะเป็นผลไม้ขึ้นชื่อตามฤดูกาล 
 • ชมความสวยงามของ หอคอยโกเรียวคาขุ (Goryokaku Tower) หรือ ป้อมปราการรูปดาวห้าแฉก ป้อมปราการตะวันตกแห่งแรกของญี่ปุ่น สร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากรัสเซียในสมัยสงครามระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียเป็นเวลายาวนาน 8 ปี 
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิเซโกะ แวะเปลี่ยนอิริยาบถนั่งชิวๆ ที่ ร้าน Milk-Kobo ร้านขนมนมเนยชื่อดังประจำเมืองนิเซโกะ ให้ท่านเลือกซื้อขนมขึ้นชื่อมากมาย เช่น โรลเค้ก ชูว์ครีม ไอศครีมเจลาโต้ รสชาดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมและโยเกิร์ต เป็นต้น
 • ที่พัก HILTON NISEKO HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : คลองโอตารุ - โรงเป่าแก้ว คิตาอิชิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 • เดินทางสู่ โอตารุ ให้ท่านได้สัมผัสกับบรรยากาศความโรแมนติกของ คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมที่ผสมผสานระหว่างดินแดนตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันไว้อย่างลงตัว ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติกของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910
 • โรงเป่าแก้ว คิตาอิชิ ที่ขึ้นชื่อของเมืองโอตารุ ชมการเป่าแก้วในรูปแบบต่างๆ เช่น โคมไฟประดิษฐ์หลากหลายรูปแบบ, แก้วใส่น้ำ, ตุ๊กตาตัวเล็กๆที่ทำจากเนื้อแก้วที่สวยงาม เชิญท่านเพลิดเพลินไปกับการเดินชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเนื้อแก้วกันตามอัธยาศัย 
 • ชม โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ เชิญท่านชมกระบวนการขั้นตอนการผลิตช็อกโกแลตและเลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆ
 • ช้อปปิ้งที่ ย่านทานุกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคากินความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า 
 • ที่พัก NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

 • เดินทางกลับสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินญี่ปุ่นราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 2,000 เยนต่อท่าน ตลอดทริป

RELATED ARTICLES

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!