ทัวร์ยุโรปตะวันออก 5 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค 8 วัน 5 คืน

Highlight
 • เที่ยวยุโรปตะวันออก สัมผัสเสน่ห์เมืองแห่งความเรียบง่ายที่ลงตัว เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค
 • ชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองเล็กๆ สุดแสนโรแมนติก เยือนบ้านเกิดโมสาร์ท และชมสวนสวยมิราเบล
 • ชมมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย เยือนปราสาทครุมลอฟ เก่าแก่กว่า 700 ปี
 • ตื่นตากับความยิ่งใหญ่และวิจิตรบรรจงถึงด้านในของ พระราชวังเชิร์นบรุนน์ พร้อมไกด์ท้องถิ่นบรรยาย
 • ชมเมืองบูดาเปสต์ ล่องเรือไปตามแม่น้ำดานูบ ดื่มด่ำบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
 • เยือนมรดกโลก โบสถ์แมทธิอัส แล้วไปชมวิวที่สวยที่สุดของฮังการี ที่ป้อมชาวประมง
 • ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เรอเนสซองส์ และบาร็อค ณ กรุงบราติสลาวา
 • สัมผัสความงดงาม ปราสาทแห่งกรุงปราก และสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่กว่า 2,000 ปี
 • บินตรงโดยสายการบินไทย พร้อมสะสมไมล์รอยัลออคิดส์พลัสได้ 50%

เที่ยวสนุกแบ่งจ่ายสบาย กับบัตรเครดิต TMB Pay Plan

 • ผ่อน 0% นาน 4 เดือน (มัดจำ 25,000)
 • รับเครดิตเงินคืน 12,000 บาท พิมพ์ TMBWP ตามด้วยเลขบัตร 12 หลักสุดท้ายของบัตรเครดิตTMB ส่ง 4806026

ยอดซื้อ 35,000-64,999 เครดิตเงินคืน/สิทธิ์ 800
ยอดซื้อ 65,000-99,999 เครดิตเงินคืน/สิทธิ์ 2,000
ยอดซื้อ 100,000 ขึ้นไป เครดิตเงินคืน/สิทธิ์ 4,000
*จำกัด 3 สิทธิ์ / เซลล์สลิป

จอง ก.ย. - พ.ย. 60

โปรโมชั่นพิเศษ
สำหรับวันเดินทาง เดินทาง: 11-18 พ.ย.60 ลดเพิ่ม 2,000 เมื่อชำระเงินสดเท่านั้น

Details
ประเทศ: เยอรมัน
ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 15 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
57,400
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 17 November 11-18Nov 2017 TG924
00:50-06:45
TG925
13:35-06:10
57,400 THB
จอง 10 November 28 Nov 2017-5 Dec 2017
(วันคล้ายวันพระราชสมภพฯ ร.9)
TG924
00:50-06:45
TG925
13:35-06:10
57,400 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -
2 กรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมัน) - ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณเชค)
HOTEL ZLATY ANDEL, CESKY KRUMLOV
3 เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ - คาร์ทเนอร์สตรีท - หมู่บ้านกรินซิ่ง
KAVALIER HOTEL, VIENNA
4 เวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - โบสถ์แมทธิอัส - ป้อมชาวประมง - จตุรัสฮีโร่ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานู
DANUBIUS HOTEL, BUDAPEST
5 บูดาเปสต์ - บราติสลาวา (สโลวัค) - ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา - ปราก
DUO HOTEL, PRAGUE
6 ปราก - ปราสาทปราก - มหาวิหารเซนต์วิตุส - พระราชวังหลวง - มิวนิค - จัตุรัสมาเรียน - ศาลาว่าการเมือง
HOTEL MERCURE ORBIS MUNCHEN, MUNICH
7 มิวนิค - กรุงเทพฯ -
8 เดินทางถึงกรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

D1 : Bangkok

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง 

วันที่สอง : กรุงเทพฯ - มิวนิค (เยอรมัน) - ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก - เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณเชค)

D2 : Bangkok-Munich (German)-Salzburg (Austria)-Mirabell Garden-Salzburg Cathedral-Cesky Krumlov

 • ออกเดินทางสู่ นครมิวนิค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924
 • เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองเล็กๆ ที่แสนโรแมนติก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เป็นเมืองอันดับต้นๆ ของออสเตรียที่มีผู้คนไปเยือนเป็นจำนวนมาก ในอดีตที่นี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการทำเหมืองเกลือจนร่ำรวย 
 • ชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์สีสันอย่างสวยงาม รูปปั้นและน้ำพุสไตล์บาร็อค สวนแห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะชื่อก้องโลก “The Sound of  Music” อีกด้วย
 • ชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจุบันเป็น พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว 
 • เดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียเมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวาได้รับการยกย่องจากองค์การ ยูเนสโก้ ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 
 • ที่พัก โรงแรม  HOTEL ZLATY ANDEL, CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค) 8 วัน 5 คืน


วันที่สาม : เชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ - คาร์ทเนอร์สตรีท - หมู่บ้านกรินซิ่ง 

D3 : Krumlov-Vienna-Schoenbrunn Palace-Ringstrasse-St.Stephen’s Cathedral-Kartner Street-Grinzing

 • ชม ปราสาทครุมลอฟ (Krumlov) จากบริเวณรอบนอก เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก และมีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
 • เดินทางสู่ กรุงเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 45 นาที) ได้รับสมญานามว่าเป็น “นครแห่งเสียงดนตรี” เพราะมีนักแต่งเพลงคลาสสิก ล้วนแล้วแต่มาจากที่นี่ทั้งนั้น อีกทั้งเวียนนายังได้ชื่อว่าเป็นเป็นเมืองที่สุดแสนจะโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลก
 • ชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) (มีไกด์บรรยายด้านใน) มีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ยิ่งใหญ่และสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง
 • ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse)ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า, พระราชวังฮอฟเบิร์ก ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก 
 • ชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) โบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง พลาดไม่ได้กับการจิบกาแฟต้นตำรับและซัคเคอร์เค้กที่มีชื่อเสียงของเวียนนา 
 • นำท่านสู่ คาร์ทเนอร์สตรีท (Kartner Street) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง
 • รับประทานอาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ หมู่บ้านกรินซิ่ง ลิ้มรสไส้กรอกเวียนนา ขาหมูรมควัน ไก่ พร้อมชิมกรีนซิ่งไวน์ และของหวาน พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
 • ที่พัก โรงแรม KAVALIER HOTEL, VIENNA หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค) 8 วัน 5 คืน


วันที่สี่ : เวียนนา - บูดาเปสต์ (ฮังการี) - โบสถ์แมทธิอัส - ป้อมชาวประมง - จตุรัสฮีโร่ - ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

D4 : Vienna-Budapest (Hungary)-Matthias Church-Fisherman’s Bastion-Hero Square-Danube River Cruise-Chain Bridge 

 • เดินทางข้ามพรมแดนสู่ บูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเมืองเก่า
 • ชม โบสถ์แมทธิอัส (Matthias Church) โบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ 
 • ชม ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) จุดชมทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด และยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในคราวที่ถูกชาวมองโกลเข้ามารุกราน
 • นำท่านสู่ จตุรัสฮีโร่ (Hero Square) ที่รำลึกถึงการสร้างชาติและการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะ ที่อาบน้ำสาธารณะแบบโรมัน
 • นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ สัมผัสกับบรรยากาศสุดพิเศษ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่งแม่น้ำ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก และจุดที่สวยงามที่สุด สะพานเชน (Chain Bridge) ซึ่งสัญลักษณ์ของเมือง
 • ที่พัก โรงแรม DANUBIUS HOTEL, BUDAPEST หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค) 8 วัน 5 คืน


วันที่ห้า : บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สโลวัค) – ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา – ปราก 

D5 : Budapest-Bratislava (Slovakia)-City Tour-Bratislava Castle-Prague (Czech)

 • เดินทางสู่ บราติสลาวา (Bratislava) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัค เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รับสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
 • ผ่านชม ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (Bratislava Castle) ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองส์ และบาร็อค เดินชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี  
 • เดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) สาธารณรัฐเชค เมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปี
 • ที่พัก โรงแรม DUO HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค) 8 วัน 5 คืน


วันที่หก : ปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตุส – พระราชวังหลวง – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – ศาลาว่าการเมือง

D6 : Prague Castle-St.Vitus Cathedral-Royal Palace-Munich-City Tour-Marienplatz-City Hall-Free Shopping

 • นำท่านถ่ายรูป ปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918
 • ชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (St.Vitus Cathedral) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่ 14 นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต
 • นำชม พระราชวังหลวง (Royal Palace) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย แล้วเดินชมย่านช่างทองโบราณ (Golden Lane) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจำหน่ายอยู่มากมาย
 • นำท่านชม จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี1638 ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของกองทัพสวีเดน
 • ชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าการเกษตร
 • ที่พัก โรงแรม HOTEL MERCURE ORBIS MUNCHEN, MUNICH หรือเทียบเท่า

ทัวร์ยุโรปตะวันออก (เยอรมัน ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค) 8 วัน 5 คืน


วันที่เจ็ด : มิวนิค – กรุงเทพฯ 

D7 : Munich-Bangkok

 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG925

วันที่แปด : เดินทางถึงกรุงเทพฯ

D8 : Arrival Bangkok 

 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

สนใจแพ็คเกจทัวร์ยุโรปอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินยุโรปราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เลือกโรงแรมที่ใช่สำหรับคุณจองโรงแรมที่พักเพิ่มเติมได้ที่นี่ค่ะ

สนใจตั๋วท่องเที่ยวอื่นๆ จาก WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยื่นที่สถานทูตเชค)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุ้มครองกระเป๋าและไฟล์ทดีเลย์ ทุกๆ 8 ชั่วโมง จ่าย 4,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 2 ยูโร x 8 วัน = 16 ยูโร

RELATED ARTICLES

ตามรอยเสน่ห์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค

ยุโรปตะวันออก อีกหนึ่งเสน่ห์ของยุโรปที่มีความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง ทั้งออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค

Best Christmas Markets in Europe 2017

มาแล้ว กับผลการสำรวจ Christmas Markets ที่ดีที่สุดในยุโรปประจำปี 2017 จาก europeanbestdestinations ที่มีการเปิดให้โหวตและเพิ่งปิดโหวดไปได้ไม่นาน และได้สรุปผลออกมาดังนี้...

พาชมบูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ

บูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมืองที่ถูกคั่นกลางด้วยแม่น้ำดานูบ แบ่งสองฟากฝั่งออกเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ ฝั่งหนึ่งเป็นเมืองบูดา และอีกฝั่งคือเมืองเปสต์

ย้อนอดีต 15 เมืองใหญ่ของโลก เคยเป็นยังไงมาก่อนนะ?

กว่าจะเป็นภาพที่สวยงามให้เราเห็นในปัจจุบัน เคยลองคิดย้อนไปดูในอดีตกันบ้างมั้ย ว่าในแต่ละเมืองหน้าตาจะเป็นอย่างไร ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน เรามาเปรียบเทียบ Before After กันเลย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!