ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป 5 วัน 4 คืน

Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC กับทริปชื่นชมความงามของดอกทิวลิปและดอกโบตั๋นที่เบ่งบานกลางสวนพฤกษชาติ
 • พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหมื่นลี้ ที่ท้าคุณก้าวไปให้ถึง
 • ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อน สถานที่ตากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา
 • เที่ยวชมหอฟ้าเทียนถาน ชมส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชาสวรรค์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว
 • ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่หวังฝูจิ่ง ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูก ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
 • อึ้ง..ทึ่ง..เสียว..กับสุดยอดโชว์ระดับแนวหน้าของเมืองจีน..กายกรรมปักกิ่ง
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษมากมาย เป็ดปักกิ่งเฉวียนจวี๋เต๋อ อาหารกวางตุ้ง ฯลฯ พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย. - พ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง
BOYA HOTEL
2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - วัดลามะ
BOYA HOTEL
3 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดฝ่าเท้า - กายกรรมปักกิ่ง
BOYA HOTEL
4 หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป+ดอกโบตั๋น - ผ้าไหม - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
BOYA HOTEL
5 ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง

 • พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ M ประตู 5 สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • เหินฟ้าสู่มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  เที่ยวบินที่ CX 750
 • พักที่ BOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่สอง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - วัดลามะ

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร 
 • พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์
 • ร้านชา อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
 • วัดลามะ หรือ ยงเหอกง เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสำคัญของจีนไว้ได้อย่างลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน
 • พักที่ BOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป 5 วัน 3 คืน


วันที่สาม : พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดฝ่าเท้า - กายกรรมปักกิ่ง 

 • พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อี้เหอหยวน ”  อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
 • ภายในพระราชวังฤดูร้อน ติดๆ กับ ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่า 728 เมตร ระเบียงยาวนี้ไม่เพียงขึ้นชื่อว่า ยาว แต่ยังขึ้นชื่อในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เนื่องจาก บรรจุไปด้วยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ
 • นำท่านแวะเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ    
 • เดินทางสู่  หอบวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ใน พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ทำได้เพียงแต่ มองรูปที่นำมาโชว์ไว้เท่านั้น  
 • นำท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว  
 • ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • นำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง ท่านจะได้ชมกายกรรมต้นฉบับ ดั่งเดิมแบบจีน แสนอลังการทั้งแสงสี ตระการตา
 • พักที่ BOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป 5 วัน 3 คืน


วันที่สี่ : หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป+ดอกโบตั๋น - ผ้าไหม - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง

 • ชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง 
 • เลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  
 • กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน 
 • นำท่านเดินทางสู่ งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป ณ สวนสาธารณะยวี่ยวนถานหรือสวนพฤกษชาติ เป็นงานที่มีพันธุ์ไม้นานาชาติ ซึ่งมีพันธุ์ไม้มากมายกว่า 100 ชนิด มาจัดโชว์อยู่ในสวน พร้อมกันนั้นยังสามารถชมดอกทิวลิปหายากสีต่างๆ อีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และในช่วงเดือนเมษายน จะมี ดอกโบตั๋น หรือ หมู่ตาน (Peony) เป็นดอกไม้ที่มีความหมายพิเศษสำหรับชาวจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • แวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) 
 • พาทุกท่าน ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน 
 • พักที่  BOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป 5 วัน 3 คืน


วันที่ห้า : ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

 • เลือกซื้อ ผีเซี๊ยะ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา
 • ท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้า Brandname ก้อปปิ้ อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าหนังมียี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง
 • เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน คาเธ่ย์  แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 331
 • เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ทุกท่านอิสระสามารถช้อปปิ้งในสนามบินฮ่องกง)
 • เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 709
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทศกาลสักการะพระเขี้ยวแก้ว กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 4 คืน


สนใจแพคเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 5 วัน x 2คน = 100 หยวน (หากกรุ๊ปเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์ค่าทิป จะเพิ่มอีกท่านละ 50 หยวน )

RELATED PRODUCTS

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน ทริปไหว้พระ ซัวเถา ไต่ฮงกง เฮียงบู่ซัว ไฮ่ตังม่า วัดดอกไม้ขาว เมืองเฉาหยาง 4 วัน 3 คืน

เสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตที่ซัวเถา นมัสการศาลเจ้าพ่อเสือเฮียงบู้ซัว, สักการะไฮตั่งม่า หรือศาลเจ้าแม่ทับทิม, วัดดอกไม้ขาว เรื่องความร่ำรวย, วัดไคหยวน อายุกว่า 1,300 ปี, เยือนสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ

เริ่มต้น 19,999 บาท/ท่าน

ทัวร์จีน ท่องมหานครเซี่ยงไฮ้ หังโจว ผู่โถวซาน แดนพระโพธิสัตว์กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ 6 วัน 4 คืน

ไหว้พระ ขอพร สัมผัสความเป็นจีนครบรส ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ เที่ยวเกาะผู่โถวซาน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ชมความงามของสถาปัตยกรรมตะวันตกหาดไว่ทาน ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู ชมวิวบนตึกทันสมัย SHANGHAI TOWER

เริ่มต้น 24,900 บาท/ท่าน

ทัวร์กวางเจาแฟร์ ครั้งที่ 122 พักหรู 5 ดาว 4 วัน 3 คืน

ดูงาน 2 วันครึ่ง | เจาะลึกเมนูพิเศษ | พักหรู 5 ดาว | บินตรงชมงานแสดงสินค้าที่ถูกจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก ล่องเรือชมแสงสีเสียงริมฝั่งแม่น้ำจูเจียง มองหาแนวธุรกิจแหล่งช้อปปิ้งดัง

เริ่มต้น 25,900 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

เปิดตัวอีกแล้วที่ท่องเที่ยวจีน ครั้งนี้เสียวยิ่งกว่า สะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่จางเจียเจี้ย

สัมผัสประสบการณ์ที่เหมือนเดินอยู่บนอากาศ กับสะพานกระจกที่ยาวและสูงที่สุดในโลก ที่ยาวถึง 430 เมตร และข้ามหุบเขาลึกของจางเจียเจี้ย ที่ลึกถึง 300 เมตร ที่จางเจียเจี้ย ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน หากกำลังคิดว่าเซี่ยงไฮ้คือเมืองใหญ่ที่น่าไปที่สุดในจีน ถ้าอ่าน 10 เหตุผลนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ เพราะว่าหังโจวยังมีอะไรน่าสนใจที่กำลังก้าวตามเซี่ยงไฮ้มาติดๆ

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน

รีวิวจัดเต็ม คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า เต๋อชิน แนะนำประสบการณ์การเดินทางไปคุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ กับความประทับใจที่ยากจะลืมเลือน

ชวนกันไปไหว้พระ...ที่ซัวเถา

ไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นมงคลแก่ชีวิตที่ทำได้ตลอด ไม่ต้องรอเทศกาล ซัวเถาเป็นที่หนึ่งที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวจีนอยู่หลายแห่ง ไปทีเดียวได้ไหว้ขอพรกันครบเลยล่ะ ชวนคนที่คุณรักไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลร่วมกันที่ซัวเถา ประเทศจีน

9 สิ่งไฮไลท์ ที่ห้ามพลาดเมื่อไปเยือนปักกิ่ง

เมืองจีนช่างกว้างใหญ่ และถ้าพูดถึงประเทศจีน ปักกิ่งก็ถือเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่นึกถึง เพราะเต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจมากมาย และนี่คือ 9 สิ่งห้ามพลาดเมื่อไปเยือนปักกิ่ง

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!