ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป 5 วัน 4 คืน

Highlight
 • WonderfulPackage ชวนคุณบินลัดฟ้าสู่แดนมังกร โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC กับทริปชื่นชมความงามของดอกทิวลิปและดอกโบตั๋นที่เบ่งบานกลางสวนพฤกษชาติ
 • พิชิตกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บนความยาวหมื่นลี้ ที่ท้าคุณก้าวไปให้ถึง
 • ชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อน สถานที่ตากอากาศในยุครุ่งเรืองของพระนางซูสีไทเฮา
 • เที่ยวชมหอฟ้าเทียนถาน ชมส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชาสวรรค์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว
 • ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่หวังฝูจิ่ง ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูก ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
 • อึ้ง..ทึ่ง..เสียว..กับสุดยอดโชว์ระดับแนวหน้าของเมืองจีน..กายกรรมปักกิ่ง
 • อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษมากมาย เป็ดปักกิ่งเฉวียนจวี๋เต๋อ อาหารกวางตุ้ง ฯลฯ พักโรงแรม 5 ดาว ทุกคืน
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน
รวมมื้ออาหาร: 11 มื้อ
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย. - พ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
15,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง
BOYA HOTEL
2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - วัดลามะ
BOYA HOTEL
3 พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดฝ่าเท้า - กายกรรมปักกิ่ง
BOYA HOTEL
4 หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป+ดอกโบตั๋น - ผ้าไหม - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
BOYA HOTEL
5 ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ -

วันแรก : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ปักกิ่ง

 • พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาเตอร์ M ประตู 5 สายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง
 • เหินฟ้าสู่มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค  เที่ยวบินที่ CX 750
 • พักที่ BOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

วันที่สอง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านชา - วัดลามะ

 • จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่างสวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร ทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก 500 เมตร 
 • พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์
 • ร้านชา อันลื่อชื่อที่มีชื่อเสียงของเมืองจีนให้ท่านชิมชาหลากหลายรสตามอัธยาศัย
 • วัดลามะ หรือ ยงเหอกง เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสำคัญของจีนไว้ได้อย่างลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน
 • พักที่ BOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป 5 วัน 3 คืน


วันที่สาม : พระราชวังฤดูร้อน - ร้านไข่มุก - หอฟ้าเทียนถาน - ร้านนวดฝ่าเท้า - กายกรรมปักกิ่ง 

 • พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา “อี้เหอหยวน ”  อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน
 • ภายในพระราชวังฤดูร้อน ติดๆ กับ ระเบียงยาว (Long Corridor) ที่ยาวกว่า 728 เมตร ระเบียงยาวนี้ไม่เพียงขึ้นชื่อว่า ยาว แต่ยังขึ้นชื่อในฐานะของความวิจิตรทางศิลปะ เนื่องจาก บรรจุไปด้วยภาพวาดกว่า 4,000 ภาพ
 • นำท่านแวะเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ    
 • เดินทางสู่  หอบวงสรวงเทวดา เทียนถาน หอฟ้าเทียนถานนี้ จะเป็นจุดที่ใช้ใน พิธีกรรมบูชา ฟ้า ดิน ตั้งอยู่บน ลานหินอ่อนซ้อนกัน 3 ชั้น ซึ่งจะหมายถึง โลกของ มนุษย์ สวรรค์ และ โลกอมตะ ภายในนั้นจะมีภาพเขียนของ สวยงาม แต่ไม่เปิดให้เราเข้าชม ทำได้เพียงแต่ มองรูปที่นำมาโชว์ไว้เท่านั้น  
 • นำท่านสู่ อาคารบูชาสวรรค์ ซึ่งทำจากหินอ่อนเช่นเดียวกัน เป็นทรงกลม และ มีหลังคาทรงจั่วแบบจีน จุดนี้ จะเป็นส่วนที่ใช้ในพิธีกรรมของการบูชา สวรรค์ ตรงจุดนี้เขามีความเชื่อกันว่าเป็น ศูนย์กลางของจักรวาลซูโจว  
 • ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
 • นำท่านชมกายกรรมปักกิ่ง ท่านจะได้ชมกายกรรมต้นฉบับ ดั่งเดิมแบบจีน แสนอลังการทั้งแสงสี ตระการตา
 • พักที่ BOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป 5 วัน 3 คืน


วันที่สี่ : หยก - บัวหิมะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป+ดอกโบตั๋น - ผ้าไหม - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง

 • ชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง 
 • เลือกซื้อยาสมุนไพรและครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือ บัวหิมะ  
 • กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน 
 • นำท่านเดินทางสู่ งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป ณ สวนสาธารณะยวี่ยวนถานหรือสวนพฤกษชาติ เป็นงานที่มีพันธุ์ไม้นานาชาติ ซึ่งมีพันธุ์ไม้มากมายกว่า 100 ชนิด มาจัดโชว์อยู่ในสวน พร้อมกันนั้นยังสามารถชมดอกทิวลิปหายากสีต่างๆ อีกมากมายให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก และในช่วงเดือนเมษายน จะมี ดอกโบตั๋น หรือ หมู่ตาน (Peony) เป็นดอกไม้ที่มีความหมายพิเศษสำหรับชาวจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 • แวะชมโรงงานผลิต ผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) 
 • พาทุกท่าน ช้อปปิ้งหวังฟู่จิ่ง ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน 
 • พักที่  BOYA HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน งานดอกไม้นานาชาติดอกทิวลิป 5 วัน 3 คืน


วันที่ห้า : ผีเซี๊ยะ - ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ

 • เลือกซื้อ ผีเซี๊ยะ ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา
 • ท่านช้อปปิ้งกันต่อ ณ ตลาดรัสเซีย เลือกซื้อสินค้า Brandname ก้อปปิ้ อาทิ เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าหนังมียี่ห้อชื่อดังมากมาย และราคาถูกกว่าเมืองไทยอย่างคาดไม่ถึง
 • เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน คาเธ่ย์  แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 331
 • เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ทุกท่านอิสระสามารถช้อปปิ้งในสนามบินฮ่องกง)
 • เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯด้วยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 709
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ 

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เทศกาลสักการะพระเขี้ยวแก้ว กำแพงเมืองจีน พระราชวังฤดูร้อน 5 วัน 4 คืน


สนใจแพคเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 5 วัน x 2คน = 100 หยวน (หากกรุ๊ปเดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์ค่าทิป จะเพิ่มอีกท่านละ 50 หยวน )

RELATED ARTICLES

เที่ยวคุนหมิงเส้นทางใหม่ ภูเขาเจ็ดสีตงชวน คุณอาจจะยังไม่เคยไป!

คนไม่ได้ไปควรไป ส่วนใครเคยไปคุนหมิงมาแล้ว อาจจะเคยไปเส้นทางเดิมๆ แต่นั่นยังไม่หมด อยากจะให้ไปที่ "ตงชวน" เพราะว่าน่าไปมากๆ ธรรมชาติสวยๆ เห็นวิว 360 องศา หากเที่ยวคุนหมิงมุมอื่นมาแล้ว แนะนำว่าที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาด

เที่ยวจีน ชมธรรมชาติ กับ 40 อันดับจาก CNN

เที่ยวจีน ชมธรรมชาติ กับ 40 อันดับจาก CNN ต้องยอมรับว่าประเทศจีนกว้างใหญ่มากจริงๆ ไม่แปลกใจเลยที่จะมีธรรมชาติที่ทั้งสวยงามแปลกตาอยู่เต็มไปหมด ถึงขนาดที่ CNN Travel นำมาจัดอันดับได้ถึง 40 อันดับ ที่บอกเลยว่าสายธรรมชาติห้ามพลาด

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน

10 เหตุผลที่ควรไปหังโจว ประเทศจีน หากกำลังคิดว่าเซี่ยงไฮ้คือเมืองใหญ่ที่น่าไปที่สุดในจีน ถ้าอ่าน 10 เหตุผลนี้ต้องเปลี่ยนความคิดแล้วล่ะ เพราะว่าหังโจวยังมีอะไรน่าสนใจที่กำลังก้าวตามเซี่ยงไฮ้มาติดๆ

10 เหตุผลที่บอกให้คุณรู้ว่า ไม่ไปเที่ยวจีนไม่ได้แล้ว

10 เหตุผลที่บอกให้คุณรู้ว่า ไม่ไปเที่ยวจีนไม่ได้แล้ว อะไรคือเหตุผลที่เราควรเก็บกระเป๋าไปเที่ยวจีนกันได้แล้ว หลายคนอาจนึกกลัวการไปเที่ยวจีน จนไม่กล้าและนี่คือเหตุผลดีๆ ที่ทำไมจีนถึงน่าไป และไม่ไม่เห็นจะไม่ได้แล้วล่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!