Trip Highlight
 • ชมความงดงามและความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูร้อน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนและประวัติที่มีมายาวนานกว่าพันปี
 • จากความงดงามทางประวัติศาสตร์พาทุกท่านสัมผัสความเร็วของรถไฟ HIGH SPEED มุ่งหน้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ อาณาจักรแห่งความทันสมัย
 • ชมความอลังการของเมืองเซี่ยงไฮ้บนหอไข่มุก พร้อมช้อปปิ้งจุใจที่ย่างดัง ซินเทียนตี้ ซึ่งเป็นสถานที่สุดฮิปของชาวเซี่ยงไฮ้และผู้เยือน
 • สัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแบบสุดขั้วที่ “อุโมงค์เลเซอร์ใต้น้ำ” อุโมงค์น้ำลอดที่แรกของจีน ที่เต็มไปด้วยแสงสีตระการตา
 • เที่ยวเมืองหังโจว ล่องเรือชมวิวทะเลสาบซีหู พร้อมชมความงดงามของเมืองที่ได้ชื่อว่าสวรรค์บนดิน  หังโจว 
 • อิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายทั้ง เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโก เสี่ยวหลงเปา ไก่แดงเซี่ยงไฮ้ และอาหารจีนต้นตำหรับอีกมากมาย
 • พร้อมไกด์ดูแลและอำนวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง
Details
ประเทศ: จีน
ระยะเวลา: 6 วัน 5 คืน
รวมมื้ออาหาร: 14 มื้อ
สายการบิน: Cathay Pacific
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ค.-มิ.ย.61

BOOKING

Seat Available Month Period Depart Return Airline Price Booking
0 June 13-18Jun 2018 CX700
08:15-12:10
CX617
21:35-23:30
22,900 THB เต็ม
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง
CITY INN HOTEL
2 จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก - วัดลามะ - ร้านยางพารา - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง
CITY INN HOTEL
3 ร้านผีเซี๊ยะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ร้านหยก - พระราชวังฤดูร้อน -ผ่านชมสนามกีฬารังนก
CITY INN HOTEL
4 ปักกิ่ง - หังโจว - (นั่งรถไฟ HIGH SPEED) - เหมาเรือล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
HANGZHOU SHUNCHUAN HOTEL
5 ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจียว+ล่องเรือ - เซี่ยงไฮ้ - หอไข่มุก
SHANGHAI PATTAYA HOLIDAY INN HOTEL
6 ร้านนวดฝ่าเท้า - อุโมงเลเซอร์ - หาดว่ายทาน - ถนนนานกิง - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพ ฯ -

วันแรก : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ - ปักกิ่ง

 • เหินฟ้าสู่ มหานครปักกิ่ง โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 616
 • เดินทางถึง มหานครปักกิ่ง แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง
 • เดินทางสู่ นครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสายการบิน คาเธ่ย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 332
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินครปักกิ่ง....ปัจจุบันปักกิ่งเป็นเขตการปกครองพิเศษแบบมหานคร 1 ใน 4 แห่งของจีน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่พักที่อิสระอาหารเย็น
 • พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่สอง : จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังกู้กง - ร้านไข่มุก - วัดลามะ - ร้านยางพารา - ช้อปปิ้งหวังฝูจิ่ง

 • ชม จัตุรัสเทียนอันเหมิน (ความหมายประตูของสันติภาพอย่าง สวรรค์) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความยาวตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ 880 เมตร 
 • ชม พระราชวังต้องห้าม THE FORBIDDEN CITY สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เป็นทั้งบ้านและชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงและชิงรวมทั้งสิ้น 24 พระองค์
 • แวะเลือกซื้อ ไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
 • แวะชมร้าน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ที่ทำด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอนของใช้ในบ้านได้อย่างลงตัว
 • นำท่านสู่ วัดลามะ หรือ ยงเหอกง เป็นโบราณสถานที่รวมเอกลักษณ์ของชนชาติฮั่น แมนจู มองโกล และทิเบต สี่ชนชาติสำคัญของจีนไว้ได้อย่างลงตัวและครบครัน ซึ่งมีอยู่เพียงแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศจีน เป็นวัดหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายทิเบต 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 • ศูนย์การค้าหวังฝู่จิ่ง (Wangfujing) ซึ่งเป็นที่ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเมืองปักกิ่ง เป็นถนนเส้นยาวๆ สำหรับคนเดินห้ามรถทุกชนิดวิ่งผ่าน มีห้างสรรพสินค้า พลาซ่า และร้านค้าน้อยใหญ่เรียงรายสองข้างถนน 
 • พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3***


วันที่สาม : ร้านผีเซี๊ยะ - กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน - ร้านหยก - พระราชวังฤดูร้อน - ผ่านชมสนามกีฬารังนก

 • เลือกซื้อ “ผีเซี๊ยะ” ซึ่งชาวจีนเชื่อว่าจะนำโชคลาภเงินทองมาให้พร้อมทั้งคอยเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้เพราะผีเซี๊ยกินเงินทองแล้วเก็บไว้ไม่ถ่ายออกมา  
 • เดินทางสู่ กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน ซึ่งเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มีความยาวถึง 12,700 ลี้ (ประมาณ 6,000 กิโลเมตร) สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน กำแพงนี้จึงได้รับการขนานนาม อีกด้วยว่า “กำแพงหมื่นลี้” 
 • ชม โรงงานผลิตหยก ที่ขึ้นชื่อของชาวจีน ที่มีความเชื่อว่า มีหยกไว้เป็นสิ่งที่ให้ความคุ้มครอง
 • นำท่านเดินชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน เป็นพระราชอุทยานที่มีทัศนียภาพที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเนื้อที่ที่เป็นนํ้า 3 ส่วน เนื้อที่ที่เป็นดิน 1 ทั่วทั้งอุทยานจัดไว้ได้สัดส่วนงดงามตระการตาซึ่งแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปะในการสร้างอุทยานของจีน
 • ผ่านชม สนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งสนามกีฬาหลายแห่งในโลก ออกแบบโดยเดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลก 
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เป็ดปักกิ่ง **
 • พักที่ CITY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3***วันที่สี่ : ปักกิ่ง - หังโจว - (นั่งรถไฟ HIGH SPEED) - เหมาเรือล่องทะเลสาบซีหู - หมู่บ้านชาหลงจิ่ง - ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย 

 • นำท่านสู่ สถานีรถไฟปักกิ่ง เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่ เมืองหังโจว วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 300 กม. / ชม. ซึ่งสามารถช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางกว่าหนึ่งพันกิโลเมตรจาก 10 ชั่วโมง เหลือเพียง 5 ชั่วโมง 50 นาที เท่านั้น โดยเส้นทางเราจะผ่านเมืองเทียนสิน เดินทางถึงเมืองหังโจว
 • พาท่านล่องเรือชมทัศนียภาพอันงดงามและวิจิตรตระการตาของ ทะเลสาบซีหู ไข่มุกแห่งเมืองหังโจว เป็นที่กล่าวขานว่างดงามมาก มีน้ำใสสะอาด ล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสามด้าน มีเขื่อนดินที่เต็มไปด้วยดอกไม้หลากสี ตัดกับสีเขียวของต้นไม้ ดูงดงามตาน่าชมเป็นอย่างยิ่ง
 • จากนั้นพาท่านชมแหล่งผลิตใบชาที่ขึ้นชื่อของหังโจว สวนใบชา "หลงจิ่ง" เป็นใบชาที่มีชื่อเสียงที่สุดชนิดหนึ่งของประเทศจีน 
 • อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฝั่งเจี่ย สินค้ามากมายให้ท่านซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ
 • พักที่ HANGZHOU SHUNCHUAN HOTEL หรือเทียบเท่า 3***วันที่ห้า : ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ - หมู่บ้านโบราณจูเจียเจียว+ล่องเรือ - เซี่ยงไฮ้ - หอไข่มุก 

 • ชม โรงงานผ้าไหม ซึ่งจีนมีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้ชมวิธีการสาวเส้นไหมออกมาเป็นเส้นใยเส้นเล็กๆ
 • เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจูเจียเจียว เมืองจูเจียเจียว ตั้งอยู่ชานเมืองเซียงไฮ้ เป็นเมืองโบราณที่เต็มไปด้วยคลองที่มีน้ำเขียวใส ตั้งอยู่บนริมฝั่งน้ำเตียนปู เมืองนี้มีอีกชื่อ คือ ลำธารไข่มุก มีชื่อเสียงเพราะสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์หมิงและชิงที่ยังคงสภาพดี มีสะพานโบราณและสวนสวย 
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ได้รับการพัฒนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนได้รับการขนานนามว่า “ปารีสตะวันออก” และเซี่ยงไฮ้ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงใต้
 • ขึ้นชม หอไข่มุก ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวง ผู่ซึ่ในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก และฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยที่สุดของจีน ชมบรรยากาศพร้อมถ่ายรูปบนหอคอย TV ให้ท่านได้เดินชม ชั้นคริสตัล วัดใจที่ทางเดินสกายวอล์ค
 • พักที่ SHANGHAI PATTAYA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า 3***


วันที่หก : ร้านนวดฝ่าเท้า - อุโมงเลเซอร์ - หาดว่ายทาน - ถนนนานกิง - เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพ ฯ

 • ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการ นวดฝ่าเท้า เป็นการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีน และนวดผ่อนคลายที่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชา
 • นำท่านนั่งรถรางลอด อุโมงค์เลเซอร์ ผ่านอุโมงค์ที่เต็มไปด้วยแสงสีเร้าใจ เป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำสายแรกในประเทศจีน ระหว่างที่ลอดใต้น้ำท่านจะได้พบกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าทันสมัย และท่านจะได้รับความรู้สึก ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน
 • จากนั้นนำท่านสู่ หาดว่ายทาน ซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพของแม่น้ำหวงผู่
 • เดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่สนามบิน
 • เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน  คาเธ่ย์  แปซิฟิค  เที่ยวบินที่ CX 369
 • เดินทางถึง สนามบินฮ่องกง  แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯด้วยสายการบิน  คาเธ่ย์  แปซิฟิค  เที่ยวบินที่  CX 709
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพสนใจแพ็คเกจทัวร์จีนอื่นๆ เพิ่มเติม คลิก!!

จองตั๋วเครื่องบินจีนราคาถูกกับ WonderfulPackage คลิก!!

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • หากกรุ๊ปที่เดินทางโดยมีหัวหน้าทัวร์จะเป็นวีซ่าเข้าประเทศจีนแบบกรุ๊ป เข้า-ออกครั้งเดียว (การยื่นวีซ่ากรุ๊ปต้องเข้า-ออกพร้อมกันทั้งกรุ๊ป ใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน )
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท (โดยประมาณ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม กรณีให้ส่งขึ้นห้องพัก
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 10 หยวน x 6 วัน x 2 คน = 120 หยวน (หากมีหัวหน้าทัวร์จ่ายเพิ่มท่านละ 60 หยวน)

RELATED ARTICLES

สตาร์บัคส์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก Starbucks Reserve Roastery เซี่ยงไฮ้

สตาร์บัคส์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก Starbucks Reserve Roastery สตาร์บัคส์สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ที่เซี่ยงไฮ้ ใหญ่กว่าสาขาปกติถึง 300 เท่า แน่นอนว่าไม่ได้มีดีแค่ความกว้างใหญ่ เพราะใส่ใจทุกรายละเอียด และยังมีอะไรน่าสนใจที่ คอกาแฟไม่ควรพลาดเด็ดขาด

ประเทศไหนบ้างที่ต้องง้อวีซ่า แต่คนก็ยังชอบไป

วีซ่าก็คล้ายๆ กับบัตรผ่านทางเข้าไปในประเทศนั้นๆ ซึ่งบางประเทศไม่ต้องขอวีซ่าก็ผ่านเข้าได้ แต่บางประเทศเราต้องทำเรื่องขอวีซ่าเพื่อขออนุญาตผ่านเข้าประเทศนั้นๆ นั่นเอง แต่ถึงจะต้องง้อวีซ่าเราก็ยังอยากไปเที่ยวอยู่ดี ก็มันน่าไปนี่เนอะ

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ มันต้องชมถึงด้านใน

หอไข่มุก เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน มันต้องชมถึงด้านใน inside Oriental Pearl Tower เห็นข้างนอกก็ดูเหมือนว่าเป็นแค่ตึกสวยๆ ธรรมดาตึกหนึ่ง แต่ต้องมาดูข้างใน มันล้ำมากกก มาดูว่ามีอะไรพิเศษบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

15คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!