Trip Highlight
 • ตะลุยดินแดนหิมะพร้อมพักรีสอร์ทระดับไฮคลาส นิวฟุราโนะ ปริ๊นซ์ โฮเต็ลพร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมมากมาย อาทิ สกี, สโนว์โมบิล สโนว์บานานาโบ้ท, การล่องแพบนลานสกี ฯลฯ ชมความสวยงาม FURANO KANKAN MURA เมืองหิมะ ที่มี SNOW CAFÉ ในรูปแบบบ้านของชาวเอสกิโม และเอาใจสาวกอันปังแมน พาเที่ยวที่ Anpanman Shop
 • ถ่ายรูปเต็มอิ่มกับดินแดนในฝัน NINGLE TERRACE พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจำพวกงานฝีมือต่างๆ สินค้าไอดีเก๋ๆ ที่อยู่ในร้านที่ทำเป็นกระท่อมไม้เล็กๆท่ามกลางป่าที่ถูกปกคลุมด้วยิมะ 
 • เที่ยวชมเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ดื่มด่ำกับทัศนียภาพน้ำแข็งสีรุ้งที่ประดับประดาด้วยประติมากรรมน้ำแข็งและหิมะรูปทรงต่างๆ
 • เยือนสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ชมความน่ารักของสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิดผ่านโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลก และอุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน พิเศษสำหรับฤดูหนาว ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่สุดแสนน่ารัก 
 • “เอ้า ได้เวลาช้อปปิ้งงงงงง” ย่านทานุกิโคจิ สวรรค์ของขาช้อปทั้งหลาย เพราะที่นี่แบ่งออกเป็น 7 บล็อก และมีร้านค้าให้เลือกช้อปมากกว่า 200 ร้าน 
 • อิ่มอร่อยไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลและ ปู 3 ชนิด แห่งเกาะฮอกไกโด
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 9 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: 06-10 มี.ค. 61

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

วันแรก: กรุงเทพฯ – ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

 • พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 4 อาคาร ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเอกสาร การเช็คอินและการโหลดกระเป๋าสัมภาระต่างๆ
 • เดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

วันที่สอง : ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) – ฮาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – โซอุนเคียว – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว – แช่ออนเซ็น

 • เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ (ฮอกไกโด) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับเวลานาฬิกาของท่านให้ตรงกับเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
 • เดินทางสู่ เมืองอาซาฮิคาว่า ได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของฮอกไกโดและเป็นเมืองที่หนาวที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นอีกด้วย
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูราเมง
 • เดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เป็นสวนสัตว์ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมาก เชิญท่านเพลิดเพลินใจไปกับเหล่าสรรพสัตว์ต่างๆมากมาย ทั้งหมีขั้วโลก, แมวนํ้า, สิงโตทะเล นกฟลามิงโก ฯลฯ พิเศษสำหรับฤดูหนาว ท่านจะได้ชมพาเหรดนกเพนกวินที่สุดแสนน่ารัก 
 • เดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว เมืองขึ้นชื่อเรื่องของออนเซ็นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในฮอกไกโด
 • เข้าชม เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว เทศกาลประจำฤดูหนาวของโซอุนเคียว โดยจะจัดแสดงประติมากรรมที่ทำจากหิมะและน้ำแข็ง อาทิ เสาน้ำแข็ง อุโมงค์น้ำแข็ง และโดมน้ำแข็งบนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรตลอดแนวแม่น้ำอิชิคาริ ซึ่งจะมีการประดับประดาไฟและชมจุดดอกไม้ไฟหลากสีงดงามตระการตา
 • เข้าสู่ที่พัก SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม --- เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารคาวหวานนานาชนิด
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” 


วันที่สาม : โซอุนเคียว – เมืองฟูราโนะ – FURANO JAM GARDEN – ANPANMAN SHOP - นิวฟุราโนะ ปริ๊นซ์ โฮเต็ล – FURANO KAN KAN MURA – นิงเกิ้ล เทอเรส

 • เดินทางสู่ FURANO JAM GARDEN เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายแยมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของฮอกไกโด มีแยมจากผักและผลไม้นานาชนิดมากมาย นอกจากนั้นฟาร์มแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ANPANMAN SHOP ตกแต่งหน้าร้านด้วยตุ๊กตาหินการ์ตูนอันปังแมนและผองเพื่อนให้ท่านได้ร่วมถ่ายรูปกับตัวการ์ตูนดัง ภายในร้านขายของทุกอย่างที่เกี่ยวกับอันปังแมน ไม่ว่าจะเป็นของเล่นของใช้ ส่วนชั้นที่ 2 จัดเป็นแกลเลอรี่จัดแสดงผลงานภาพวาดอันปังแมน โดยศิลปินซึ่งเป็นผู้สร้างตัวการ์ตูนอันปังแมนนั่นเอง
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูหม้อไฟแซลม่อน
 • เดินทางสู่ NEW FURANO PRINCE HOTEL ให้ท่านได้อิสระเต็มอิ่มกับกิจกรรมมากมาย
  - WAKU WAKU SNOWLAND (ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.) เป็นลานที่ให้บริการกิจกรรมหิมะหลากหลายประกอบด้วย เช่น SNOW MOBILE (ซ้อนท้าย), SNOW BANANA BOAT, SNOW RAFTING, SNOW TUBE, SLED PARK
  - FURANO KAN KAN MURA (ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 21.00 น.) เมืองหิมะเล็กๆ สัมผัสกับหิมะชื่นชมน้ำแข็งแกะสลัก และเล่นกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหิมะ ที่นี่มีโซน SNOW CAFE ถูกสร้างให้เหมือนอิกลู บ้านของชาวเอสกิโม ภายในเป็นร้านขายเครื่องดื่ม ตกแต่งร้านด้วยก้อนน้ำแข็งทั้งร้าน (รวมค่าบัตรเครื่องเล่น SNOW TUBING 1 รอบให้เรียบร้อยแล้ว)
  - NINGLE TERRACE (ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 20.45 น.) เป็นสถานที่ที่รวมร้านขายสินค้าไว้มากมาย บริเวณด้านในจะเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกระท่อมไม้น่ารักๆ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน และเนื่องจากถูกสร้างอยู่ท่ามกลางป่าไม้ ทำให้อากาศภายในเย็นกว่าภายนอก 
 • เข้าสู่ที่พัก NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม --- เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์อาหารคาวหวานนานาชนิด
 • หลังอาหารเชิญท่านผ่อนคลายกับการอาบน้ำแร่ธรรมชาติในสไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกว่า “ออนเซ็น” 


วันที่สี่ : ซัปโปโร – โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ – ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกาซัปโปโร – ทานุกิโคจิ

 • เดินทางสู่ ซัปโปโร นำชม โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิโคอิบิโตะ ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปที่ล้อมรอบไปด้วยสวนดอกไม้ โรงงานนี้เป็นของบริษัท Ishiya ซึ่งปัจจุบันได้ดัดแปลง ตกแต่งตัวโรงงานให้เป็นเหมือน Theme Park เล็กๆ 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – เมนู JAPANESE SET
 • นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน
 • ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง
 • ช้อปปิ้งส่งท้ายที่ ทานุกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคาความยาว 7 บล็อกถนน ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKINO มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ หรือเลือกเดินตรอกราเมน ย่านซูซูกิโนะ ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารและสถานบันเทิงยามราตรี
 • รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร NANDA --- เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลนานาชนิด และปู 3 ชนิดแห่งเกาะฮอกไกโด (ปูซูไว,ปูทาบาระ,ปูขน) พร้อมเครื่องดื่มไม่อั้น (ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
 • เข้าสู่ที่พัก SAPPORO TOBU HOTEL หรือเทียบเท่า 


วันที่ห้า : สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ  

 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ (ปรับตามประกาศการบินไทย ณ วันที่ 03 มกราคม 2561)
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ 2,500 เยนต่อท่าน ตลอดการเดินทาง

RELATED ARTICLES

ขอลูกให้ได้ลูก คนมีลูกยากต้องไปขอวัดไหนดี

แต่งงานมาก็นานยังไม่มีลูกสักที ทำตามคำแนะนำโน่นนี่นั่นก็แล้ว หาหมอก็แล้ว ยังไม่เป็นผล คงต้องไปไหว้พระขอลูกกันบ้างแล้วล่ะ ใครพร้อมเป็นคุุณพ่อคุณแม่มือใหม่ ตามมาเลย

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!