ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซากุระ 5 วัน 3 คืน

Highlight
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอุสึ เพื่อขึ้นขมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ
 • สัมผัสความงามของ “อุโมงค์ซากุระ” ที่ทอดยาวไปตามถนนกว่า 2,000 ต้น
 • เก็บภาพความประทับใจกับคลองโอตารุ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดโรแมนติกที่สุดในฮอกไกโด
 • โรงงานช็อกโกแลต ชมสวนดอกไม้สไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซื้อช็อคโกแลตแสนอร่อย
 • สักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยดอกซากุระ
 • พิเศษกับบุฟเฟต์ปิ้งย่าง พร้อมปู 3 ชนิด ของฮอกไกโด
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพ

Japan Spring สัมผัสใบไม้ผลิ ทุกเส้นทางหลักของญี่ปุ่น
โอซา-โตเกียว-ฮอกไกโด

พิเศษสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย

เลือกรับโปรโมชั่น ดังนี้
- ลดเพิ่ม 500.- จากราคาปกติ พร้อมรูดเต็มไม่ชาร์จ
- ผ่อน 0% นาน 4 เดือน (มัดจำ 10,000.-)
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 60
วันจอง วันนี้ - พ.ค. 60


สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย(TMB)

 • รับสิทธิ์ราคาพิเศษเริ่มต้น 44,100 .-/ท่าน(เมื่อชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต)
 • สามารถทำผ่อนจ่ายกับ TMB So Good 0%นาน 3 เดือน
  (เพียงลูกค้าโทรแจ้งเจ้าหน้าTMB ที่เบอร์ 1558)
 • วันเดินทาง 07 - 11 พ.ค. 60
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นวันจอง มี.ค. - เม.ย.60

*เลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งเท่านั้น

Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วิสาขบูชา 7-11 พ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) -
2 สนามบินชิโตเสะ - ฮอกไกโด - หมู่บ้านชนพื้นเมืองไอนุ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - โนโบริเบ็ทสึ - อุโมงค์ซากุระ - จิโกคุดานิ - แช่ออนเซ็น
NOBORIBETSU GRAND HOTEL
3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ - ทานุกิโคจิ
SAPPORO GARDEN PALACE HOTEL
4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนมารุยาม่า - สวนสาธารณะโอโดริ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - JR TOWER
NEW OTANI INN HOTEL
5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

 • พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 4 อาคาร ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง : สนามบินชิโตเสะ - ฮอกไกโด - หมู่บ้านชนพื้นเมืองไอนุ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - โนโบริเบ็ทสึ - อุโมงค์ซากุระ - จิโกคุดานิ - แช่ออนเซ็น

 • เดินทางสูํ เมืองชิราโออิ นําทํานเดินทางสู่ หมู่บ้านชนพื้นเมืองไอนุ ซึ่งเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่บอกเลําเรื่องราวความเป็นมาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไอนุโบราณเอาไว้อย่างครบถ้วน 
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ 1 ในทะเลสาบชื่อดังของฮอกไกโด  
 • นั่ง กระเช้าไฟฟ้าภูเขาไฟอุสึ ที่ระเบิดมาแล้วถึง 4 ครั้งในรอบ 100 ปี ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและต้นไม้ที่มีสีเขียวขจีในฤดูร้อน และมีสีเหลืองแดง ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี พร้อมชมภูเขาไฟโชวะ หรือโชวะซินซัน 
 • เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ  เมืองที่เต็มไปด้วยรีสอร์ทสถานตากอากาศ  มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด
 • ผ่านชม อุโมงค์ซากุระ ที่บานสะพรั่งจนทั่วทั้งถนนความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้น ตลอดสองข้างทางของถนน จะเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 2,000ต้น (การบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • นำท่านสู่ จิโกคุดานิ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก หุบผาที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่
 • ที่พัก NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ - ทานุกิโคจิ

 • เดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน
 • สัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ 
 • ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 
 • ชม โรงงานช็อกโกแลต SHIROI KOIBITO PARK  ที่พิพิธภัณฑ์และโรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ จะพาให้จินตนาการของท่านเตลิดเปิดเปิงไปกับเหล่าเซฟขนมหวาน สรรพสัตว์ในตำนาน 
 • ท่านช้อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคากินความยาว 7 บล็อค ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปอย่างจุใจ 
 • ที่พัก SAPPORO GARDEN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนมารุยาม่า - สวนสาธารณะโอโดริ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - JR TOWER

 • นำท่านชมดอกซากุระ และ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ
 • นำท่านชมดอกซากุระที่ สวนมารุยาม่า ซึ่งมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในการชมดอกซากุระในเมืองซัปโปโร ซึ่งตลอดเส้นทางนั้นเรียงรายด้วยต้นซากุระสูงใหญ่ตลอดสองข้างทาง (การบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
 • ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน 
 • สวนโอโดริ สวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มีลักษณะแคบยาว ซึ่งสวนนี้มีความสำคัญและรู้จักกันดีเพราะเป็นที่จัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมือง 
 • ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เดิมที่เป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
 • อิสระช้อปปิ้งที่ JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ
 • ที่พัก NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

 • เดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 671
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ มาตรฐาน ญี่ปุ่นวันละ 500 เยน x 4 วัน = 2,000 เยน

RELATED PRODUCTS

Pocket WiFi Japan 4G Unlimited (รับที่สนามบินในไทย) สำหรับใช้ในญี่ปุ่น

เช่า Pocket WiFi Japan 4G Unlimited ในราคาประหยัด สำหรับใช้ในญี่ปุ่น รับประกันความเร็ว 4G ไม่จำกัด

เริ่มต้น 259 บาท/ท่าน

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

Pocket WiFi China 4G Unlimited (รับที่สนามบินในไทย) สำหรับใช้ในจีน

เช่า Pocket WiFi China 4G Unlimited ในราคาประหยัด สำหรับใช้ในจีน รับประกันความเร็ว 4G ไม่จำกัด

เริ่มต้น 550 บาท/ท่าน

Okinawa 1 Day Tour วันเดียวเที่ยวทั่วโอกินาว่า

พาเที่ยวทั่วโอกินาว่า 1 วันเต็ม ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ แวะช้อปมันเทศสีม่วงอันเลื่องชื่อ ตื่นตากับสวนผีเสื้อริวกุโจ เที่ยวสวนสับปะรดนาโกะ

เริ่มต้น 1,584 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

Review สุดยอดหลังคาแห่งญี่ปุ่น บนเส้นทางเจแปนแอลป์

กำแพงหิมะใหญ่ยักษ์ ความยิ่งใหญ่ที่เปิดให้ชมเพียงปีละครั้ง เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ บนเส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ ที่นี่ เราจะได้ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ Snow Wall หรือกำแพงหิมะที่มีความสูงถึง 10 เมตร

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฮอกไกโด การบินไทย ราคาพิเศษ เช็คเลย ถูกที่สุด!

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ราคาพิเศษ เช็คเลย ถูกที่สุด! อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ถ้ากำลังมองหาตั๋วเครื่องบินราคาโดนๆ ไม่ต้องไปหาที่ไหน เพราะจองที่นี่คุ้มมาก ได้ราคาดี มีน้ำหนักกระเป๋า 30 กก. แล้วยังแถมฟรีซิมให้อีก ใช้ได้นาน 8 วันไปเลย...

เติมความหวานละมุน ด้วยขนมญี่ปุ่น..จากดอกซากุระ

กินขนม ชิมชา ชมซากุระ ช่างเป็นช่วงเวลาพิเศษของญี่ปุ่นจริงๆ ยิ่งช่วงเวลานี้ซากุระเริ่มผลิบานกันแล้ว หลายคนคงตั้งตารอชมกันอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าจะพูดถึงขนมแสนอร่อยที่ทำมาจากดอกซากุระ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปชิมพร้อมๆ กันเลย

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ในฟุกุโอกะ ที่ตลบอบอวลไปด้วยความน่ารัก ที่ทำให้เราหลงเสน่ห์เข้าไปอย่างไม่รู้ตัว

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!