ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซากุระ 5 วัน 3 คืน

Highlight
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอุสึ เพื่อขึ้นขมทิวทัศน์ภูเขาไฟโชวะและทะเลสาบโทยะ
 • สัมผัสความงามของ “อุโมงค์ซากุระ” ที่ทอดยาวไปตามถนนกว่า 2,000 ต้น
 • เก็บภาพความประทับใจกับคลองโอตารุ ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดโรแมนติกที่สุดในฮอกไกโด
 • โรงงานช็อกโกแลต ชมสวนดอกไม้สไตล์ยุโรป พร้อมเลือกซื้อช็อคโกแลตแสนอร่อย
 • สักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ในบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยดอกซากุระ
 • พิเศษกับบุฟเฟต์ปิ้งย่าง พร้อมปู 3 ชนิด ของฮอกไกโด
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็น เพื่อสุขภาพ

Japan Spring สัมผัสใบไม้ผลิ ทุกเส้นทางหลักของญี่ปุ่น
โอซา-โตเกียว-ฮอกไกโด

พิเศษสำหรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนาคารกสิกรไทย

เลือกรับโปรโมชั่น ดังนี้
- ลดเพิ่ม 500.- จากราคาปกติ พร้อมรูดเต็มไม่ชาร์จ
- ผ่อน 0% นาน 4 เดือน (มัดจำ 10,000.-)
เดินทาง พ.ค. - มิ.ย. 60
วันจอง วันนี้ - พ.ค. 60


สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย(TMB)

 • รับสิทธิ์ราคาพิเศษเริ่มต้น 44,100 .-/ท่าน(เมื่อชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต)
 • สามารถทำผ่อนจ่ายกับ TMB So Good 0%นาน 3 เดือน
  (เพียงลูกค้าโทรแจ้งเจ้าหน้าTMB ที่เบอร์ 1558)
 • วันเดินทาง 07 - 11 พ.ค. 60
 • ระยะเวลาโปรโมชั่นวันจอง มี.ค. - เม.ย.60

*เลือกรับโปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่งเท่านั้น

Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 1 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: วิสาขบูชา 7-11 พ.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
45,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ) -
2 สนามบินชิโตเสะ - ฮอกไกโด - หมู่บ้านชนพื้นเมืองไอนุ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - โนโบริเบ็ทสึ - อุโมงค์ซากุระ - จิโกคุดานิ - แช่ออนเซ็น
NOBORIBETSU GRAND HOTEL
3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ - ทานุกิโคจิ
SAPPORO GARDEN PALACE HOTEL
4 ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนมารุยาม่า - สวนสาธารณะโอโดริ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - JR TOWER
NEW OTANI INN HOTEL
5 สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - ฮอกไกโด (สนามบินชิโตเสะ)

 • พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 4 อาคาร ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 670

วันที่สอง : สนามบินชิโตเสะ - ฮอกไกโด - หมู่บ้านชนพื้นเมืองไอนุ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - โนโบริเบ็ทสึ - อุโมงค์ซากุระ - จิโกคุดานิ - แช่ออนเซ็น

 • เดินทางสูํ เมืองชิราโออิ นําทํานเดินทางสู่ หมู่บ้านชนพื้นเมืองไอนุ ซึ่งเป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่บอกเลําเรื่องราวความเป็นมาวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวไอนุโบราณเอาไว้อย่างครบถ้วน 
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ 1 ในทะเลสาบชื่อดังของฮอกไกโด  
 • นั่ง กระเช้าไฟฟ้าภูเขาไฟอุสึ ที่ระเบิดมาแล้วถึง 4 ครั้งในรอบ 100 ปี ให้ท่านได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาและต้นไม้ที่มีสีเขียวขจีในฤดูร้อน และมีสีเหลืองแดง ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี พร้อมชมภูเขาไฟโชวะ หรือโชวะซินซัน 
 • เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ  เมืองที่เต็มไปด้วยรีสอร์ทสถานตากอากาศ  มีบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงของเกาะฮอกไกโด
 • ผ่านชม อุโมงค์ซากุระ ที่บานสะพรั่งจนทั่วทั้งถนนความยาวกว่า 8 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้น ตลอดสองข้างทางของถนน จะเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 2,000ต้น (การบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • นำท่านสู่ จิโกคุดานิ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก หุบผาที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดับ จึงก่อให้เกิดน้ำพุร้อนและบ่อโคลนเดือดอันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ยังคงอยู่
 • ที่พัก NOBORIBETSU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สาม : โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร - โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ - ทานุกิโคจิ

 • เดินทางสู่ เมืองโอตารุ ศูนย์กลางการค้าทางนํ้าที่โดดเด่นที่สุดในเกาะฮอกไกโด ซึ่งมีตึกรามบ้านช่องเป็นทรงตะวันตกสืบเนื่องมาจากอิทธิพลของรัสเซียหลังจากที่ได้ทำการค้ากับญี่ปุ่นในสมัยก่อน
 • สัมผัสความโรแมนติกของ คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ.1920 ตรงกับยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือ 
 • ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ 
 • ชม โรงงานช็อกโกแลต SHIROI KOIBITO PARK  ที่พิพิธภัณฑ์และโรงงานช็อกโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ จะพาให้จินตนาการของท่านเตลิดเปิดเปิงไปกับเหล่าเซฟขนมหวาน สรรพสัตว์ในตำนาน 
 • ท่านช้อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ ช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่มีหลังคากินความยาว 7 บล็อค ตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukino มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้า ให้ท่านได้ช้อปอย่างจุใจ 
 • ที่พัก SAPPORO GARDEN PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่สี่ : ศาลเจ้าฮอกไกโด - สวนมารุยาม่า - สวนสาธารณะโอโดริ - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - หอนาฬิกา - JR TOWER

 • นำท่านชมดอกซากุระ และ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ที่ ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะ
 • นำท่านชมดอกซากุระที่ สวนมารุยาม่า ซึ่งมีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในการชมดอกซากุระในเมืองซัปโปโร ซึ่งตลอดเส้นทางนั้นเรียงรายด้วยต้นซากุระสูงใหญ่ตลอดสองข้างทาง (การบานของซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
 • ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอาคารสไตล์นีโอบาร็อค อเมริกา ที่เลียนแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน 
 • สวนโอโดริ สวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มีลักษณะแคบยาว ซึ่งสวนนี้มีความสำคัญและรู้จักกันดีเพราะเป็นที่จัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมือง 
 • ผ่านชม หอนาฬิกาซัปโปโร ที่มีความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมาช้านาน จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เดิมที่เป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโด
 • อิสระช้อปปิ้งที่ JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ
 • ที่พัก NEW OTANI INN HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : สนามบินชิโตเสะ - กรุงเทพฯ

 • เดินทางจาก สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 671
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ มาตรฐาน ญี่ปุ่นวันละ 500 เยน x 4 วัน = 2,000 เยน

RELATED ARTICLES

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!