ทัวร์ญี่ปุ่น โทโฮคุ ใบไม้เปลี่ยนสี ทุ่งโคเคียสีแดง 6 วัน 3 คืน

Highlight
 • สัมผัสความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอันเลื่องชื่อของภูมิภาคโทโฮขุ
 • เยือนเมืองมรดกโลกนิกโก้ และชมสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่นที่ ศาลเจ้าโทโชกุ
 • ย้อนสู่ยุคเอโดะที่หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ จังหวัดฟุกุชิม่า
 • ชมความงามของทุ่งดอกโคเคียพุ่มสีแดงที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค
 • สนุกสนานกับการเก็บและชิมแอปเปิ้ลสดๆอันแสนหอมหวาน
 • ช้อปปิ้งจุใจกับเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ Mitsui Outlet Park Sendai Port
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นแท้สไตล์ญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. - ต.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
46,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ -
2 สนามบินนาริตะ - เมืองโทชิกิ - สวนดอกไม้อาชิคางะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - แช่ออนเซ็น
OEDOMONOGATARI NEW SHIOBARA HOTEL
3 ฟุกุชิม่า - หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ - ปราสาทซึรุงะ - Marusei Orchard - สนุกกับการเก็บแอปเปิ้ล
SUNROUTE PLAZA FUKUSHIMA HOTEL
4 ฟุกุชิม่า - มัตสึชิมะ - วัดซุยกันจิ - เซนได - Mitsui Outlet Park Sendai Port - ปราสาทอาโอบะ - อิจิบังโจ
SENDAI ROYAL PARK HOTEL
5 อิบารากิ - ชมทุ่งดอกโคเคีย Hitachi Seaside Park - โตเกียว - ชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ -
6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640

วันที่สอง : สนามบินนาริตะ - เมืองโทชิกิ - สวนดอกไม้อาชิคางะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - แช่ออนเซ็น

 • เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าที่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • เดินทางสู่ เมืองโทชิกิ เพื่อชม สวนดอกไม้อาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ให้ชมทั้งปี ช่วงต้นตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเป็นเวลาแห่งสีม่วงสดใสของท้องทุ่งดอก Amethyst sage กว่าสามแสนดอก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • เดินทางไปยังเมือง เมืองนิกโก้ เมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่งดงามและแสนสงบ ยังคงวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิมไว้
 • ชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น ที่คอยคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส 
 • ที่พัก OEDOMONOGATARI NEW SHIOBARA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 • หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สาม : ฟุกุชิม่า - หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ - ปราสาทซึรุงะ - Marusei Orchard - สนุกกับการเก็บแอปเปิ้ล

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิม่า นำท่านชม หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ (Ouchijuku) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน
 • ชม ปราสาทซึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสึวากามัตสึ รวมทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณต่างๆ และบนชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขารอบด้านและสวน Tsuruga Castle Park
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ Marusei Orchard เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล เพราะฟุคุชิมะถือเป็นอาณาจักรแห่งผลไม้เลยก็ว่าได้ ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ดีเยี่ยม จึงทำให้ผลไม้ที่ปลูก มีรสชาติหวานฉ่ำ อร่อยสุดๆ สนุกสนานกับการเก็บแอปเปิ้ลสดๆ จากต้นด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งท่านสามารถนำกลับบ้านหรือนำไปรับประทานระหว่างเดินทางได้  
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก SUNROUTE PLAZA FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า  


วันที่สี่ : ฟุกุชิม่า - มัตสึชิมะ - วัดซุยกันจิ - เซนได - Mitsui Outlet Park Sendai Port - ปราสาทอาโอบะ - อิจิบังโจ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ มัตสึชิมะ (Matsushima) ตั้งอยู่นอกเมืองเซนได จุดที่มีชื่อเสียงที่สุดคืออ่าวมัตสึชิมะ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
 • วัดซุยกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยเซ็ตหอยนางรม ซึ่งเป็นช่วงที่ถือว่าอร่อยที่สุด
 • เดินทางสู่ เซนได (Sendai) เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาทและต้นไม้จนได้ขึ้นชื่อว่า City of Trees 
 • นำท่านสู่เอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ Mitsui Outlet Park Sendai Port ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 120 ร้าน
 • เดินทางสู่ จุดชมวิวปราสาทเซนได หรือเรียกว่า ปราสาทอาโอบะ ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของท่านมาซามุเนะ สัญลักษณ์ของเมืองเซนไดและยังเป็นจุดที่ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองเซนไดได้อีกด้วย 
 • เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง อิจิบังโจ แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย เลือกชิมอาหารขึ้นชื่อของเขตเซนได คือ เมนูลิ้นวัวย่าง ที่มีให้เลือกหลายร้านรายรอบย่านอิจิบังโจ
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก SENDAI ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : อิบารากิ - ชมทุ่งดอกโคเคีย Hitachi Seaside Park - โตเกียว - ชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ อิบารากิ เมืองที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ)
 • นำท่านสู่ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ริมทะเล พันธุ์ไม้ที่จัดแสดงจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลให้สีสันความงามแตกต่างกันไป โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะมีทุ่งดอกโคเคีย (Kochia) สีแดงสด
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญของประเทศญี่ปุ่น 
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 


วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ 2,500 เยนต่อท่านตลอดทริป

RELATED ARTICLES

เที่ยวเทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีที่ซัปโปโร Sapporo Autumn Fest 2017

ไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงนี้คุ้มสองต่อ ได้ชมสีสันหลากสีของใบไม้ที่ค่อยเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดง ส้ม เหลือง จะหาสีสวยๆ แบบนี้ก็ต้องช่วงนี้แหละ ใครมีแพลนไปเที่ยวฮอกไกโดช่วงนี้พอดี ก็จะได้ชมงาน Sapporo Autumn Fest 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017

พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น...AUTUMN IN JAPAN 2017 ใครที่กำลังตั้งตารอคอยไปชมช่วงที่มีแต่สีสันทั่วญี่ปุ่น มีข่าวมาฝาก พยากรณ์ใบไม้เปลี่ยนสีของญี่ปุ่นในปีนี้ ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มเปลี่ยนสีจากเหนือสุด ลงไปใต้สุด ตั้งแต่ ฮอกไกโด > โทโฮคุ > คันโต > ชูบุ > ค้นไซ > ชูโงะกุ > ชิโกะกุ > คิวชู

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

เค้าไปทำอะไรกันที่ฮอกไกโด? แพลนไปเที่ยวญี่ปุ่นฮอกไกโดกันเถอะ

ถ้าถามว่าไปฮอกไกโดจะเที่ยวไหนดี ก็คงจะรู้กันบ้างแล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง แต่ถามว่าไปที่นั่นแล้วทำอะไรกันบ้าง นั่นสิ เค้าทำอะไรกันที่ฮอกไกโด ต้องตามไปดู

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

TRIP INFORMATION

Group Size:

25คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!