ทัวร์ญี่ปุ่น โทโฮคุ ใบไม้เปลี่ยนสี ทุ่งโคเคียสีแดง 6 วัน 3 คืน

Highlight
 • สัมผัสความงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอันเลื่องชื่อของภูมิภาคโทโฮขุ
 • เยือนเมืองมรดกโลกนิกโก้ และชมสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่นที่ ศาลเจ้าโทโชกุ
 • ย้อนสู่ยุคเอโดะที่หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ จังหวัดฟุกุชิม่า
 • ชมความงามของทุ่งดอกโคเคียพุ่มสีแดงที่สวนฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค
 • สนุกสนานกับการเก็บและชิมแอปเปิ้ลสดๆอันแสนหอมหวาน
 • ช้อปปิ้งจุใจกับเอาท์เลทที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮขุ Mitsui Outlet Park Sendai Port
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นแท้สไตล์ญี่ปุ่นเพื่อสุขภาพ
Details
ประเทศ: ญี่ปุ่น
ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน
รวมมื้ออาหาร: 8 มื้อ + อิสระ 3 มื้อ
สายการบิน: Thai Airways
ระดับโรงแรม: หรือเทียบเท่า
ขึ้นเครื่อง: สนามบินสุวรรณภูมิ
ช่วงเวลาเดินทาง: ก.ย. - ต.ค.60
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
46,900
(ราคานี้รวมทุกอย่างแล้ว)

แชร์ สินค้านี้

BOOKING

Booking Seat Available Month Period Depart Return Airline Price
จอง 15 September 26 Sep 2017-1 Oct 2017 TG640
22:10-06:20
TG661
00:20-04:50
46,900 THB
จอง 25 October 3-8Oct 2017 TG640
22:10-06:20
TG661
00:20-04:50
46,900 THB
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สรุปการเดินทาง

Day Highlight Meal Hotel
*หรือเทียบเท่า
B L D
1 กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ -
2 สนามบินนาริตะ - เมืองโทชิกิ - สวนดอกไม้อาชิคางะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - แช่ออนเซ็น
OEDOMONOGATARI NEW SHIOBARA HOTEL
3 ฟุกุชิม่า - หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ - ปราสาทซึรุงะ - Marusei Orchard - สนุกกับการเก็บแอปเปิ้ล
SUNROUTE PLAZA FUKUSHIMA HOTEL
4 ฟุกุชิม่า - มัตสึชิมะ - วัดซุยกันจิ - เซนได - Mitsui Outlet Park Sendai Port - ปราสาทอาโอบะ - อิจิบังโจ
SENDAI ROYAL PARK HOTEL
5 อิบารากิ - ชมทุ่งดอกโคเคีย Hitachi Seaside Park - โตเกียว - ชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ -
6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ -

วันแรก : กรุงเทพฯ - สนามบินนาริตะ

 • คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG640

วันที่สอง : สนามบินนาริตะ - เมืองโทชิกิ - สวนดอกไม้อาชิคางะ - นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - แช่ออนเซ็น

 • เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาที่ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าที่ประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
 • เดินทางสู่ เมืองโทชิกิ เพื่อชม สวนดอกไม้อาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้และดอกไม้นานาพันธุ์ให้ชมทั้งปี ช่วงต้นตุลาคมถึงต้นพฤศจิกายนเป็นเวลาแห่งสีม่วงสดใสของท้องทุ่งดอก Amethyst sage กว่าสามแสนดอก
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 • เดินทางไปยังเมือง เมืองนิกโก้ เมืองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่งดงามและแสนสงบ ยังคงวัฒนธรรมในแบบดั้งเดิมไว้
 • ชม ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น ที่คอยคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส 
 • ที่พัก OEDOMONOGATARI NEW SHIOBARA HOTEL หรือเทียบเท่า  
 • หลังจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนกับการ “แช่น้ำแร่ธรรมชาติ” หรือ “ออนเซ็น” ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยในเรื่องการรักษาสุขภาพ ระบบหมุนเวียนโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง


วันที่สาม : ฟุกุชิม่า - หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ - ปราสาทซึรุงะ - Marusei Orchard - สนุกกับการเก็บแอปเปิ้ล

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ จังหวัดฟุกุชิม่า นำท่านชม หมู่บ้านโบราณโออุชิจูคุ (Ouchijuku) บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน
 • ชม ปราสาทซึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสึวากามัตสึ รวมทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณต่างๆ และบนชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขารอบด้านและสวน Tsuruga Castle Park
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ Marusei Orchard เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อผลไม้ตามฤดูกาล เพราะฟุคุชิมะถือเป็นอาณาจักรแห่งผลไม้เลยก็ว่าได้ ด้วยสภาพภูมิอากาศที่ดีเยี่ยม จึงทำให้ผลไม้ที่ปลูก มีรสชาติหวานฉ่ำ อร่อยสุดๆ สนุกสนานกับการเก็บแอปเปิ้ลสดๆ จากต้นด้วยตัวของท่านเอง ซึ่งท่านสามารถนำกลับบ้านหรือนำไปรับประทานระหว่างเดินทางได้  
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก SUNROUTE PLAZA FUKUSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า  


วันที่สี่ : ฟุกุชิม่า - มัตสึชิมะ - วัดซุยกันจิ - เซนได - Mitsui Outlet Park Sendai Port - ปราสาทอาโอบะ - อิจิบังโจ 

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ มัตสึชิมะ (Matsushima) ตั้งอยู่นอกเมืองเซนได จุดที่มีชื่อเสียงที่สุดคืออ่าวมัตสึชิมะ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น
 • วัดซุยกันจิ (Zuiganji Temple) เป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ภายในอาคารมีการลงรักปิดทองและเพ้นท์สีประตูบานเลื่อนไว้อย่างสวยงาม วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี 
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เสิร์ฟท่านด้วยเซ็ตหอยนางรม ซึ่งเป็นช่วงที่ถือว่าอร่อยที่สุด
 • เดินทางสู่ เซนได (Sendai) เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ แวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาทและต้นไม้จนได้ขึ้นชื่อว่า City of Trees 
 • นำท่านสู่เอาท์เลตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮกุ Mitsui Outlet Park Sendai Port ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้าแบรนด์เนมชั้นนำกว่า 120 ร้าน
 • เดินทางสู่ จุดชมวิวปราสาทเซนได หรือเรียกว่า ปราสาทอาโอบะ ปราสาทแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของท่านมาซามุเนะ สัญลักษณ์ของเมืองเซนไดและยังเป็นจุดที่ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองเซนไดได้อีกด้วย 
 • เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง อิจิบังโจ แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดกับสถานีรถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย เลือกชิมอาหารขึ้นชื่อของเขตเซนได คือ เมนูลิ้นวัวย่าง ที่มีให้เลือกหลายร้านรายรอบย่านอิจิบังโจ
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
 • ที่พัก SENDAI ROYAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า


วันที่ห้า : อิบารากิ - ชมทุ่งดอกโคเคีย Hitachi Seaside Park - โตเกียว - ชินจูกุ - สนามบินฮาเนดะ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • เดินทางสู่ อิบารากิ เมืองที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ทั้งจากภูเขาและทะเล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงเศษ)
 • นำท่านสู่ สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์พาร์ค (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ริมทะเล พันธุ์ไม้ที่จัดแสดงจะปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาลให้สีสันความงามแตกต่างกันไป โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีจะมีทุ่งดอกโคเคีย (Kochia) สีแดงสด
 • รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 • เดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญของประเทศญี่ปุ่น 
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 


วันที่หก : สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ 

 • เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและค่าทิปไกด์ 2,500 เยนต่อท่านตลอดทริป

RELATED PRODUCTS

Pocket WiFi Japan 4G Unlimited (รับที่สนามบินในไทย) สำหรับใช้ในญี่ปุ่น

เช่า Pocket WiFi Japan 4G Unlimited ในราคาประหยัด สำหรับใช้ในญี่ปุ่น รับประกันความเร็ว 4G ไม่จำกัด

เริ่มต้น 259 บาท/ท่าน

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

Pocket WiFi China 4G Unlimited (รับที่สนามบินในไทย) สำหรับใช้ในจีน

เช่า Pocket WiFi China 4G Unlimited ในราคาประหยัด สำหรับใช้ในจีน รับประกันความเร็ว 4G ไม่จำกัด

เริ่มต้น 550 บาท/ท่าน

Okinawa 1 Day Tour วันเดียวเที่ยวทั่วโอกินาว่า

พาเที่ยวทั่วโอกินาว่า 1 วันเต็ม ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ แวะช้อปมันเทศสีม่วงอันเลื่องชื่อ ตื่นตากับสวนผีเสื้อริวกุโจ เที่ยวสวนสับปะรดนาโกะ

เริ่มต้น 1,584 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

Group Size:

25คน

RELATED ARTICLES

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินไปฮอกไกโด การบินไทย ราคาพิเศษ เช็คเลย ถูกที่สุด!

โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน การบินไทย ราคาพิเศษ เช็คเลย ถูกที่สุด! อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น ฮอกไกโด ถ้ากำลังมองหาตั๋วเครื่องบินราคาโดนๆ ไม่ต้องไปหาที่ไหน เพราะจองที่นี่คุ้มมาก ได้ราคาดี มีน้ำหนักกระเป๋า 30 กก. แล้วยังแถมฟรีซิมให้อีก ใช้ได้นาน 8 วันไปเลย...

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ

ชวนทอดน่องไปช้าๆ ที่หมู่บ้านยูฟูอิน...ฟุกุโอกะ หมู่บ้านยูฟูอิน หมู่บ้านเล็กๆ ในฟุกุโอกะ ที่ตลบอบอวลไปด้วยความน่ารัก ที่ทำให้เราหลงเสน่ห์เข้าไปอย่างไม่รู้ตัว

Review สุดยอดหลังคาแห่งญี่ปุ่น บนเส้นทางเจแปนแอลป์

กำแพงหิมะใหญ่ยักษ์ ความยิ่งใหญ่ที่เปิดให้ชมเพียงปีละครั้ง เป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ บนเส้นทางสายอัลไพน์ ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแจแปนแอลป์ ที่นี่ เราจะได้ชมความยิ่งใหญ่อลังการของ Snow Wall หรือกำแพงหิมะที่มีความสูงถึง 10 เมตร

เติมความหวานละมุน ด้วยขนมญี่ปุ่น..จากดอกซากุระ

กินขนม ชิมชา ชมซากุระ ช่างเป็นช่วงเวลาพิเศษของญี่ปุ่นจริงๆ ยิ่งช่วงเวลานี้ซากุระเริ่มผลิบานกันแล้ว หลายคนคงตั้งตารอชมกันอยู่แล้วล่ะ แต่ถ้าจะพูดถึงขนมแสนอร่อยที่ทำมาจากดอกซากุระ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามไปชิมพร้อมๆ กันเลย

ขนมของฝากจากฮอกไกโด 10 อย่างนี้ที่คนญี่ปุ่นแนะนำ

ถ้าจะพูดถึงขนมของฝากดังๆ ก็ดูธรรมดาไป เพราะใครๆ ก็ซื้อกันและคงรู้จักกันแล้ว เพราะว่าขนมของฮอกไกโดยังมีที่อร่อยๆ อีกเยอะ โดยเฉพาะ 10 อย่างนี้ แนะนำโดยคนญี่ปุ่น ว่าอร่อยไม่แพ้ของฝากเจ้าดังๆ เพราะฉะนั้น ไปฮอกไกโดคราวนี้ต้องช้อปปิ้งติดไม้ติดมือไปเป็นของฝากกันแล้วล่ะ

ไปญี่ปุ่นซื้ออะไรดีที่ 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว

ช้อปปิ้งญี่ปุ่น 5 ตลาดนัดมือสองในโตเกียว ช้อปง่าย ดีต่อตังค์ในกระเป๋า กับ 5 แห่งต่อไปนี้ที่คนชอบช้อปปิ้งไปญี่ปุ่นแล้วต้องไปเดินให้ได้

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!