โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซียและบาหลี

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับอินโดนีเซียและบาหลี

ค้นหาสินค้า:

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน

เดินทาง: ส.ค.-19 ธ.ค.58

เริ่มต้น
17,900 บาท/ท่าน
ทัวร์อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง: ก.ย.-20 ธ.ค.58

เริ่มต้น
17,900 บาท/ท่าน
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน

เดินทาง: 1 ก.ย. – 20 ธ.ค. 58

เริ่มต้น
19,900 บาท/ท่าน
ทัวร์อินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ 4 วัน 3 คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ 4 วัน 3 คืน

สุราบาย่า - Masjid Al Akbar - อนุสาวรีย์วีรชน - อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ - ภูเขาไฟโบรโม่ - ไชน่าทาวน์ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple

[GASUB-05] ชมความงดงามยามพระอาทิตย์ขึ้น  สาดส่องกับปากปล่องภูเขาไฟ  สัมผัสลมหายใจ ของโบรโม่อย่างใกล้ชิด ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: ก.ย.58

เริ่มต้น
27,900 บาท/ท่าน

เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี ท่องเที่ยวอินโดนีเซีย pantip

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี


เที่ยวบาหลี - ประเทศอินโดนีเซีย มีอยู่ 34 จังหวัด ซึ่งบาหลีก็คือจังหวัดหนึ่งในนั้น มีเมืองสำคัญของบาหลีคือเดนปาซาร์ ใช้ภาษาอินโดนีเซียและภาษาบาหลีในการสื่อสารกัน โดยบาหลีนั้น ครอบคลุมพื้นที่ 5,634.40 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 3,422,600 คน และความหนาแน่นของประชากร 607 คน ต่อตารางกิโลเมตร เป็นชาวบาหลี 89% ส่วนที่เหลือเป็นชาวชวาและอื่นๆ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คริสต์ และพุทธ ตามลำดับ


ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบาหลี

ในยุคเริ่มต้นของบาหลีนั้น เกิดจากการอพยพถิ่นฐานของที่ชนเผ่าออสโตรนีเซียนมากจากเกาะไต้หวัน ซึ่งเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลลัดเลาะไปตามทะเลในตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงบาหลี ซึ่งมาตั้งรกรากอยู่ได้ตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลแล้ว ทำให้ชนชาวบาหลี ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ จึงทำให้บาหลีมีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับผู้คนในหมู่เกาะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และโอเขียเนีย

นอกจากนี้ยังค้นพบหลักฐานทางอารยธรรมต่างๆ ทั้งการขุดพบเครื่องมือเครื่องที่ทำจากหิน ที่หมู่บ้านเจอกิก์ มีอายุกว่า 3,000 ปี และยังพบหลุมฝังศพและโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 4,000 ปี ของมนุษย์หินยุคใหม่ และยุคสำริด ซึ่งหลักฐานการขุดพบเหล่านี้ได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซิตุสปูร์บาลากา ที่เมืองกีลีมานุก์

ต่อมาในศตวรรษที่ 7 ได้มีพ่อค้าชาวอินเดีย เข้ามาเผยแผ่ศาสนาฮินดูยังหมู่เกาะอินโดนีเซีย รวมไปจนถึงชาวบาหลี ทำให้ชาวบาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู มีเทวรูปสำริดและหินสลักที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพุทธและฮินดูที่บริเวณภูเขากูนุงกาวี และถ้ำโกอากาจะฮ์

หลังจากนั้นในช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาล บาหลีก็เริ่มคึกคักไปด้วยผู้คน กลายเป็นเมืองที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยน และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ได้มีศิลาจารึก ที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับบาหลีเอาไว้ โดยได้ขุดพบที่บริเวณใกล้ๆ กันกับหาดซานูร์ รวมทั้งยังมีหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรอื่นๆ เช่น การจารึกบนแผ่นโลหะ เป็นต้น 


การยึดครองของฮอลันดา - เที่ยวบาหลี

ค.ศ.1597 มีชาวฮอลันดา ซึ่งเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เดินทางมายังบาหลี นำทีมโดยกัปตันโกเลอนียึส เดอ เฮาต์มัน (Colenius de Houtman) จึงมีการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างชาวฮอลันดาและชาวบาหลีเรื่อยมา

จนมาถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ชาวฮอลันดาก็ได้เริ่มทำสนธิสัญญาการค้ากับทางชวาอีกหลายฉบับ ทำให้เส้นทางการค้าเครื่องเทศส่วนใหญ่ ได้ตกอยู่ในความควบคุมของชาวฮอลันดาไปแล้ว

ค.ศ.1710 บาหลีได้ย้ายศูนย์กลางไปยังเมืองกลุงกุง หรือเมืองเสมาระปุระในปัจจุบัน ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่การปกครองในบาหลีเริ่มระส่ำระสาย มีการแตกแยกออกเป็นอาณาจักรต่างๆ และชาวฮอลันดาก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับบาหลี โดยการแบ่งแยกการปกครอง

ค.ศ.1840 ชาวฮอลันดาก็เริ่มเข้ามาควบคุมบาหลี ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง นำกำลังทหารเข้ามายึดอาณาจักรทางตอนเหนือ คือ อาณาจักรบูเลเล็ง  และเจ็มบรานา ไว้ได้ แค่นี้ยังไม่พอ เมื่อยึดอาณาจักรตอนเหนือได้ ก็เริ่มเข้ายึดอาณาจักรทางตอนใต้อีก

ค.ศ.1904 ฮอลันดาก็เริ่มฮึกเหิมมากขึ้น โดยอ้างสิทธิ์การร่วมกู้ซากเรือจีนนอกชายฝั่งหาดซานูร์ และเรียกร้องให้อาณาจักรบาดุงจ่ายค่าชดเชยเป็นจำนวนเงิน 3,000 เหรียญเงิน แต่ได้รับการปฏิเสธไป

ค.ศ.1906 จากการที่เคยถูกอาณาจักรบาดุงปฏิเสธไป ฮอลันดาจึงได้ยกกำลังทหารเข้ามาบริเวณหาดซานูร์ และบุกเข้ามายิงถล่มเมืองเดนปาซาร์ เหตุการณ์เสียสละชีวิตครั้งยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้น นักรบฝ่ายบาดุงพร้อมพลีชีพ บรรดาเชื้อพระวงค์ทรงเผาพระราชวังและแต่งพระองค์เต็มพระยศพร้อมทรงกริช ทรงดำเนินพร้อมกับเหล่านักบวชและข้าราชบริพารเพื่อเข้าต่อสู้กับฮอลันดา เมื่อพ่ายแพ้แต่ไม่ยอมจำนน ทั้งหมดจึงแทงตัวตายด้วยกริช เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีชาวบาหลีเสียชีวิตประมาณ 4,000 คน

พอยึดอาณาจักรบาดุงได้แล้ว ฮอลันดาก็ตรงเข้ายึดอาณาจักรตาบานันเหตุการณ์ซ้ำแบบเดิม กษัตริย์ตาบานันไม่ยอมเป็นเชลย และทรงกระทำอัตนิวิบาตกรรม จากนั้นฮอลันดาได้เข้ายึดครองอาณาจักรการังอะเซ็ม และอาณาจักรเกียญาร์ แต่อนุญาตให้กษัตริย์ยังทรงปกครองต่อไปได้ อาณาจักรอื่นๆ ก็ถูกฮอลันดาขับไล่เจ้าเมืองออกไปทั้งหมด

ค.ศ.1908 ฮอลันดาบุกยึดอาณาจักรเสมาระปุระ เหตุการณ์เดิมซ้ำอีกครั้ง เกิดการทำอัตนิวิบาตกรรมของกษัตริย์แห่งเสามาระปุระเช่นกัน ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

ค.ศ.1911 เป็นต้นมา ฮอลันดาจึงได้ครอบครองดินแดนบาหลีได้ทั้งหมด และได้รวมบาหลีเข้าเป็นส่วนหนึงของฮอลันดา เรียกว่าอินเดียตะวันออกของฮอลันดา (Dutch East Indies)


สงครามโลกครั้งที่สองและการประกาศเอกราช - ทัวร์บาหลี

ในปีค.ศ.1942 กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลไปหาดซานูร์ และตั้งกองบัญชาการที่เมืองเดนปาซาร์ และเมืองสิงคราช และขับไล่ชาวฮอลันดาออกไปได้สำเร็จ

ค.ศ.1945 ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ฮอลันดาเห็นดังนั้นก็ต้องการกลับเข้ามายึดครองบาหลีอีกครั้ง จึงได้มีการก่อตั้งขบวนการต่อต้านฮอลันดาขึ้น และถือโอกาสประกาศเอกราชและก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เกิดการลุกฮือและต่อต้านกันไปมาหลายครั้ง จนในที่สุดมีการต่อสู้พลีชีพของนักรบอีกครั้ง ทำให้ฮอลันดาประกาศรับรองเอกราชในปี ค.ศ.1949 และบาหลีก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียนจนถึงปัจจุบัน


จองผ่านหน้าเว็บตลอด 24 ชม. Call Center:
สำนักงานใหญ่ ทาวน์อินทาวน์02-792-9292
สาขา ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์02-229-5885
(จ - ส. 8.30-17.30 น.)