โปรแกรมทัวร์อินโดนีเซียและบาหลี

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับอินโดนีเซียและบาหลี

ค้นหาสินค้า:

ทัวร์อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ 3 วัน 2 คืน

ชม “วัดพรามนันต์” ที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสสักการะ “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” พุทธศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุด สร้างจากหินภูเขาไฟามของศาสนาอินดู ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: พ.ย.-ธ.ค.58

เริ่มต้น
17,900 บาท/ท่าน
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 3 วัน 2 คืน

สัมผัสอากาศเย็นที่หมู่บ้านคินตามณี ทานอาหารกลางวันพร้อมชมวิวภูเขาไฟ

ชมความสวยงามที่ “วัดอูลูวาตู” วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: พ.ย.-ธ.ค.58

เริ่มต้น
18,900 บาท/ท่าน
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน

ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป มีไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง ไม่ต้องรอครบกรุ๊ป

ชมความสวยงามที่ “วัดอูลูวาตู” วัดศักดิ์สิทธิ์ของชาวบาหลี ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาสูง ชมระบำบาร็อง แดนซ์ เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่ว และความดี ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: วันนี้-ธ.ค.58

เริ่มต้น
19,900 บาท/ท่าน
ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ ปีใหม่ 5 วัน 4 คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บุโรพุทโธ ปีใหม่ 5 วัน 4 คืน

ชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต” / ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบาหลี “บาร็อง แดนซ์” การต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี ...[อ่านต่อ]

เดินทาง: ปีใหม่ 31 ธ.ค.58 - 4 ม.ค.59

เริ่มต้น
36,900 บาท/ท่าน

เที่ยวบาหลี ทัวร์บาหลี ท่องเที่ยวอินโดนีเซีย pantip

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี


เที่ยวบาหลี - ประเทศอินโดนีเซีย มีอยู่ 34 จังหวัด ซึ่งบาหลีก็คือจังหวัดหนึ่งในนั้น มีเมืองสำคัญของบาหลีคือเดนปาซาร์ ใช้ภาษาอินโดนีเซียและภาษาบาหลีในการสื่อสารกัน โดยบาหลีนั้น ครอบคลุมพื้นที่ 5,634.40 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 3,422,600 คน และความหนาแน่นของประชากร 607 คน ต่อตารางกิโลเมตร เป็นชาวบาหลี 89% ส่วนที่เหลือเป็นชาวชวาและอื่นๆ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู รองลงมาคือศาสนาอิสลาม คริสต์ และพุทธ ตามลำดับ


ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของบาหลี

ในยุคเริ่มต้นของบาหลีนั้น เกิดจากการอพยพถิ่นฐานของที่ชนเผ่าออสโตรนีเซียนมากจากเกาะไต้หวัน ซึ่งเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลลัดเลาะไปตามทะเลในตะวันออกเฉียงใต้ ไปจนถึงบาหลี ซึ่งมาตั้งรกรากอยู่ได้ตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลแล้ว ทำให้ชนชาวบาหลี ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ จึงทำให้บาหลีมีภาษาและวัฒนธรรมใกล้เคียงกับผู้คนในหมู่เกาะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และโอเขียเนีย

นอกจากนี้ยังค้นพบหลักฐานทางอารยธรรมต่างๆ ทั้งการขุดพบเครื่องมือเครื่องที่ทำจากหิน ที่หมู่บ้านเจอกิก์ มีอายุกว่า 3,000 ปี และยังพบหลุมฝังศพและโครงกระดูกมนุษย์โบราณอายุกว่า 4,000 ปี ของมนุษย์หินยุคใหม่ และยุคสำริด ซึ่งหลักฐานการขุดพบเหล่านี้ได้ถูกจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ซิตุสปูร์บาลากา ที่เมืองกีลีมานุก์

ต่อมาในศตวรรษที่ 7 ได้มีพ่อค้าชาวอินเดีย เข้ามาเผยแผ่ศาสนาฮินดูยังหมู่เกาะอินโดนีเซีย รวมไปจนถึงชาวบาหลี ทำให้ชาวบาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู มีเทวรูปสำริดและหินสลักที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพุทธและฮินดูที่บริเวณภูเขากูนุงกาวี และถ้ำโกอากาจะฮ์

หลังจากนั้นในช่วง 200 ปีก่อนคริสตกาล บาหลีก็เริ่มคึกคักไปด้วยผู้คน กลายเป็นเมืองที่มีการค้าขายแลกเปลี่ยน และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ได้มีศิลาจารึก ที่บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับบาหลีเอาไว้ โดยได้ขุดพบที่บริเวณใกล้ๆ กันกับหาดซานูร์ รวมทั้งยังมีหลักฐานทางลายลักษณ์อักษรอื่นๆ เช่น การจารึกบนแผ่นโลหะ เป็นต้น 


การยึดครองของฮอลันดา - เที่ยวบาหลี

ค.ศ.1597 มีชาวฮอลันดา ซึ่งเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรกที่เดินทางมายังบาหลี นำทีมโดยกัปตันโกเลอนียึส เดอ เฮาต์มัน (Colenius de Houtman) จึงมีการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างชาวฮอลันดาและชาวบาหลีเรื่อยมา

จนมาถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 17 ชาวฮอลันดาก็ได้เริ่มทำสนธิสัญญาการค้ากับทางชวาอีกหลายฉบับ ทำให้เส้นทางการค้าเครื่องเทศส่วนใหญ่ ได้ตกอยู่ในความควบคุมของชาวฮอลันดาไปแล้ว

ค.ศ.1710 บาหลีได้ย้ายศูนย์กลางไปยังเมืองกลุงกุง หรือเมืองเสมาระปุระในปัจจุบัน ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่การปกครองในบาหลีเริ่มระส่ำระสาย มีการแตกแยกออกเป็นอาณาจักรต่างๆ และชาวฮอลันดาก็เริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับบาหลี โดยการแบ่งแยกการปกครอง

ค.ศ.1840 ชาวฮอลันดาก็เริ่มเข้ามาควบคุมบาหลี ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง นำกำลังทหารเข้ามายึดอาณาจักรทางตอนเหนือ คือ อาณาจักรบูเลเล็ง  และเจ็มบรานา ไว้ได้ แค่นี้ยังไม่พอ เมื่อยึดอาณาจักรตอนเหนือได้ ก็เริ่มเข้ายึดอาณาจักรทางตอนใต้อีก

ค.ศ.1904 ฮอลันดาก็เริ่มฮึกเหิมมากขึ้น โดยอ้างสิทธิ์การร่วมกู้ซากเรือจีนนอกชายฝั่งหาดซานูร์ และเรียกร้องให้อาณาจักรบาดุงจ่ายค่าชดเชยเป็นจำนวนเงิน 3,000 เหรียญเงิน แต่ได้รับการปฏิเสธไป

ค.ศ.1906 จากการที่เคยถูกอาณาจักรบาดุงปฏิเสธไป ฮอลันดาจึงได้ยกกำลังทหารเข้ามาบริเวณหาดซานูร์ และบุกเข้ามายิงถล่มเมืองเดนปาซาร์ เหตุการณ์เสียสละชีวิตครั้งยิ่งใหญ่จึงเกิดขึ้น นักรบฝ่ายบาดุงพร้อมพลีชีพ บรรดาเชื้อพระวงค์ทรงเผาพระราชวังและแต่งพระองค์เต็มพระยศพร้อมทรงกริช ทรงดำเนินพร้อมกับเหล่านักบวชและข้าราชบริพารเพื่อเข้าต่อสู้กับฮอลันดา เมื่อพ่ายแพ้แต่ไม่ยอมจำนน ทั้งหมดจึงแทงตัวตายด้วยกริช เหตุการณ์ในครั้งนั้นมีชาวบาหลีเสียชีวิตประมาณ 4,000 คน

พอยึดอาณาจักรบาดุงได้แล้ว ฮอลันดาก็ตรงเข้ายึดอาณาจักรตาบานันเหตุการณ์ซ้ำแบบเดิม กษัตริย์ตาบานันไม่ยอมเป็นเชลย และทรงกระทำอัตนิวิบาตกรรม จากนั้นฮอลันดาได้เข้ายึดครองอาณาจักรการังอะเซ็ม และอาณาจักรเกียญาร์ แต่อนุญาตให้กษัตริย์ยังทรงปกครองต่อไปได้ อาณาจักรอื่นๆ ก็ถูกฮอลันดาขับไล่เจ้าเมืองออกไปทั้งหมด

ค.ศ.1908 ฮอลันดาบุกยึดอาณาจักรเสมาระปุระ เหตุการณ์เดิมซ้ำอีกครั้ง เกิดการทำอัตนิวิบาตกรรมของกษัตริย์แห่งเสามาระปุระเช่นกัน ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี

ค.ศ.1911 เป็นต้นมา ฮอลันดาจึงได้ครอบครองดินแดนบาหลีได้ทั้งหมด และได้รวมบาหลีเข้าเป็นส่วนหนึงของฮอลันดา เรียกว่าอินเดียตะวันออกของฮอลันดา (Dutch East Indies)


สงครามโลกครั้งที่สองและการประกาศเอกราช - ทัวร์บาหลี

ในปีค.ศ.1942 กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลไปหาดซานูร์ และตั้งกองบัญชาการที่เมืองเดนปาซาร์ และเมืองสิงคราช และขับไล่ชาวฮอลันดาออกไปได้สำเร็จ

ค.ศ.1945 ญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่สอง ฮอลันดาเห็นดังนั้นก็ต้องการกลับเข้ามายึดครองบาหลีอีกครั้ง จึงได้มีการก่อตั้งขบวนการต่อต้านฮอลันดาขึ้น และถือโอกาสประกาศเอกราชและก่อตั้งเป็นสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เกิดการลุกฮือและต่อต้านกันไปมาหลายครั้ง จนในที่สุดมีการต่อสู้พลีชีพของนักรบอีกครั้ง ทำให้ฮอลันดาประกาศรับรองเอกราชในปี ค.ศ.1949 และบาหลีก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของอินโดนีเซียนจนถึงปัจจุบัน


  รับชมวิดีโอ  เที่ยวอินโดนีเซียและบาหลี - Wonderfulpackage ทัวร์ท่องเที่ยว  เพิ่มเติม

สัมผัสศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ - บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย


ท่ามกลางกลิ่นอายแห่งความศรัทธา

ร่วมมองมุมใหม่ไปด้วยกันกับ Brid’s eye view

ไปสัมผัสกับภูเขาไฟบาตูร์ (Mount Batur) ภูเขาไฟที่ยังคลุกกรุ่นอยู่ตลอดเวลา

เที่ยวเล่นน้ำกับทะเลสาบบาตูร์ (Batur Lake) ทะเลสาบที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด

เปิดมุมมองความเชื่อทางศาสนาของผู้คนชาวบาหลี“หยิน หยาง”

ชำระร่างกายและจิตใจกับบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเตียร์ตา อัมปีล (Tirta Empul Temple)

ชมความสวยงามของ “Tegalla Lang” นาขั้นบันไดของชาวบาหลี สถานที่เซลฟี่ของนักท่องเที่ยวจองผ่านหน้าเว็บตลอด 24 ชม. Call Center:
สำนักงานใหญ่ ทาวน์อินทาวน์02-792-9292
สาขา ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์02-229-5885
(จ - ส. 8.30-17.30 น.)