โปรแกรมทัวร์พม่า

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับพม่า

ค้นหาสินค้า:

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

เดินทาง: ก.พ. - มี.ค. 59

เริ่มต้น
13,900 บาท/ท่าน
*ปกติ 15,900 บาท/ท่าน

เที่ยวพม่า ทัวร์พม่า myanmar tour pantip ราคาถูก

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า


พม่า หรือ เมียนมาร์ (ชื่อภาษาอังกฤษMyanmar) มีชื่ออย่างทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar) เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย 1 ใน 3ของพรมแดนพม่ามีความยาวถึง 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยขนาดของพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศพม่ายังเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีประชากรมากกว่า 60.28 ล้านคน นับแต่ได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2491 ประเทศพม่าเผชิญกับหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมายมานานนับตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ประเทศพม่าตกอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหารมาอย่างยาวนาน แล้วในปี พ.ศ. 2554 คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองถูกยุบอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2553 ได้มีการจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนในนามแทน แต่ถึงจะมีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมายังไงก็ยังมีอิทธิพลทางทหารอยู่มาก


สงครามกับอังกฤษและการล่มสลายของราชอาณาจักรพม่า

เนื่องจากความพยายามของอังกฤษที่ต้องการขยายอำนาจ กองทัพอังกฤษจึงได้ทำสงครามกับพม่าในปี พ.ศ. 2367 สงครามครั้งที่1 (พ.ศ. 2367–2369) ได้ยุติลงโดยทางประเทศอังกฤษเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะ ฝ่ายพม่าจำต้องทำสนธิสัญญากับอังกฤษโดยเรียกสัญญานั้นว่าสัญญายันดาโบ (Yandaboo) แล้วในการทำสัญญาในครั้งนี้ทำให้พม่าต้องสูญเสียดินแดนอัสสัม มณีปุระ ยะข่าย และตะนาวศรีไป ซึ่งอังกฤษก็เริ่มต้นตักตวงทรัพยากรต่าง ๆ ของพม่านับแต่นั้น เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับวัตถุดิบที่จะป้อนสู่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้สร้างความโกรธแค้นให้กับทางพม่าเป็นอย่างมาก กษัตริย์องค์ต่อมาจึงทรงยกเลิกสนธิสัญญายันดาโบ และได้ทำการโจมตีเมืองที่เป็นสนธิสัญญาที่ทางอังกฤษได้ยึดครองอยู่ และผลประโยชน์ของฝ่ายอังกฤษ ทั้งต่อบุคคลและเรือทั้งหมด และได้กลายเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามระหว่างพม่าและอังกฤษขึ้นเป็นครั้งที่สอง ซึ่งผลก็จบลงโดยชัยชนะเป็นของอังกฤษอีกครั้ง และภายหลังสิ้นสุดสงครามครั้งนี้ อังกฤษได้รวมเอาเมืองหงสาวดีและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าไว้กับตน โดยได้ตั้งชื่อเรียกดินแดนดังกล่าวใหม่ว่าพม่าตอนใต้ สงครามครั้งนี้ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ขึ้นในพม่า เริ่มต้นด้วยการเข้ายึดอำนาจโดยพระเจ้ามินดง (Mindon Min ครองราชย์ พ.ศ. 2396–2421) จากพระเจ้าปะกัน (Pagin Min ครองราชย์ พ.ศ. 2389–2396) ซึ่งเป็นพระเชษฐาต่างพระชนนี พระเจ้ามินดงได้เริ่มพัฒนาประเทศพม่าเพื่อที่ต้องการจะต่อต้านการรุกรานของอังกฤษ พระองค์ได้สถาปนากรุงมัณฑะเลย์ ซึ่งยากต่อการรุกรานจากภายนอกขึ้นโดยตั้งให้เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ แต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได้อีกเช่นเคย

ต่อมาในรัชสมัยของ พระเจ้าธีบอ (Thibow ครองราชย์ พ.ศ. 2421–2428) ซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้ามินดง แต่เนื่องจากทรงมีบารมีไม่พอที่จะควบคุมพระราชอาณาจักรได้ จึงทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นไปทั่วบริเวณชายแดน แล้วในที่สุดพระองค์จึงได้ตัดสินพระทัยยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่พระเจ้ามินดงได้ทรงกระทำไว้ และได้ประกาศสงครามกับอังกฤษเป็นครั้งที่สามในปีพ.ศ. 2428 โดยผลของสงครามครั้งนี้ทำให้อังกฤษสามารถเข้าครอบครองดินแดนส่วนที่เหลือของประเทศพม่าเอาไว้ได้ทั้งหมด

พม่าได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี พ.ศ. 2429 และช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เข้ามามีบทบาทในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้มีการติดต่อกับพวกตะขิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาหัวรุนแรงมี ออง ซาน นักชาตินิยม และเป็นผู้นำของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเป็นหัวหน้า พวกตะขิ้นเข้าใจว่าญี่ปุ่นจะสนับสนุนการประกาศอิสรภาพของพม่าจากอังกฤษ แต่เมื่อญี่ปุ่นยึดครองพม่าได้แล้ว กลับพยายามหน่วงเหนี่ยวมิให้พม่าประกาศเอกราช และได้ส่งอองซานและพวกตะขิ่นประมาณ 30 คน เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อรับคำแนะนำในการดำเนินการเพื่อเรียกร้องอิสรภาพจาก อังกฤษได้


ต่อมาในปีพ.ศ.2485 เมื่อคณะของตะขิ่นได้เดินทางกลับพม่าหัวหน้าคณะอองซานได้ก่อตั้ง องค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist Peoples Freedom League : AFPFL) เพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างลับ ๆ องค์การนี้ภายหลังได้กลายเป็นพรรคการเมือง ชื่อ พรรค AFPFL เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่ 2 แล้ว อองซานและพรรค AFPFL ได้ทำการเจรจากับอังกฤษ โดยอังกฤษยืนยันที่จะให้พม่ามีอิสรภาพปกครองตนเองภายใต้เครือจักรภพ และมีข้าหลวงใหญ่อังกฤษประจำพม่าช่วยให้คำปรึกษา แต่อองซานมีอุดมการณ์ที่ต้องการเอกราชอย่างสมบูรณ์ อังกฤษได้พยายามสนันสนุนพรรคการเมืองอื่น ๆ ขึ้นแข่งอำนาจกับพรรค AFPFL ของอองซานแต่ไม่เป็นผลสำเร็จ ภายหลังจึงยินยอมให้พรรค AFPFL ขึ้นบริหารประเทศโดยมีอองซานเป็นหัวหน้า อองซานมีนโยบายสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และต้องการเจรจากับรัฐบาลอังกฤษโดยสันติวิธี จึงทำให้เกิดความขัดแย้งกับฝ่ายนิยมคอมมิวนิสต์ในพรรค AFPFL อองซานและคณะรัฐมนตรีอีก 6 คน จึงถูกลอบสังหาร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2490 ขณะที่กำลังจะออกจากที่ประชุมสภา ต่อมาตะขิ้นนุหรืออูนุได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนและได้มีการประกาศใช้รัฐ ธรรมนูญเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2490 โดยอังกฤษได้มอบเอกราชให้แก่พม่าแต่ยังรักษาสิทธิทางการทหารไว้ ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 พม่าได้รับมอบเอกราชอย่างสมบูรณ์จากอังกฤษ

แต่ภายหลังที่พม่าได้รับเอกราชแล้วการเมืองภายในประเทศก็ยังไม่สามารถบริหารได้อย่างเต็มที่มีการแทรกแทรงจากทางทหารอยู่ตลอดเวลา นายกรัฐมนตรี ณ ตอนนั้นคือ นายอูนุได้ถูกบีบให้ลาออกเมื่อพ.ศ. 2501 ผู้นำพม่าคนต่อมาคือนายพลเน วิน ซึ่งได้ทำการปราบจลาจลและพวกนิยมซ้ายจัด หรือพวกที่อยู่กันคนละข้างที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของตนอย่างเด็ดขาด ในเวลาต่อมาเขาได้จัดให้มีการเลือกตั้งทั่วประเทศใน พ.ศ. 2503 ทำให้นายอูนุได้กลับมาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ เพราะได้รับเสียงข้างมากในสภานั่นเอง


การเมืองการปกครอง

ปกครองด้วยระบบเผด็จการทางทหาร มีการปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC) โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุขของประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาล ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า

  • ประธาน SPDC คือพลเอกอาวุโส ตาน ฉ่วย (Senior General Than Shwe) (ข้อมูลเดือนเมษายน พ.ศ. 2535)
  • นายกรัฐมนตรี เต็ง เส่ง (พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน)

ภูมิศาสตร์

ประเทศพม่า ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 676,578 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แผ่นดินใหญ่ (หรือคาบสมุทรอินโดจีน) และใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก

ประเทศพม่ามีพรมแดนติดต่อกับบังกลาเทศและอินเดียทางตะวันตกเฉียงเหนือ พรมแดนทางเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อกับทิเบตและมณฑลยูนนานของ จีนยาวถึง 2,185 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดต่อกับลาวและไทย พม่ามีแนวชายฝั่งต่อเนื่องตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามันทางตะวันตกเฉียงใต้ และใต้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของพรมแดนทั้งหมด


เศรษฐกิจ และ ประชากร - ทัวร์พม่า

อาชีพหลักของพม่าโดยส่วนมากคือเกษตรกรรม เขตเกษตรกรรมคือบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวดี แม่น้ำสะโตง แม่น้ำทวาย-มะริด โดยจะเน้นไปที่การปลูกข้าวเจ้า ปอกระเจา อ้อย และพืชเมืองร้อนอื่น ๆ ส่วนเขตฉาน ซึ่งอยู่ติดแม่น้ำโขงเน้นไปทางการปลูกพืชผักจำนวนมาก ทำเหมืองแร่ ภาคกลางตอนบนมีน้ำมันปิโตรเลียม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขุดแร่ หิน สังกะสี และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ทำเหมืองดีบุกทางตอนใต้เมืองมะริดมีเพชรและหยกจำนวนมาก การทำป่าไม้ มีการทำป่าไม้สักทางภาคเหนือ ส่งออกขายและล่องมาตามแม่น้ำอิรวดีเข้าสู่ย่างกุ้ง อุตสาหกรรม กำลังพัฒนา อยู่บริเวณตอนล่าง เช่น ย่างกุ้ง และ มะริด และทวาย เป็นอุตสาหกรรมต่อเรือเดินสมุทรที่ใหญ่ที่สุดของพม่า

จำนวนประชากรของพม่ามีประมาณ 56,400,000 คน แบ่งเป็นสัญชาติพม่า 68% ไทใหญ่ 9% กะเหรี่ยง 7% ยะไข่ 3.50% จีน 2.50% มอญ 2% คะฉิ่น 1.50% อินเดีย 1.25% ชิน 1% คะยา 0.75% และอื่นๆ 4.50%


ศาสนา และ วัฒนธรรม - เที่ยวพม่า

ศาสนาที่ชาวพม่านับถือโดยส่วนใหญ่จะเป็น ศาสนาพุทธ 93% ศาสนาคริสต์ 4% และศาสนาอื่นๆอีก 3%

ทางด้านวัฒนธรรมของพม่าได้รับอิทธิพลมาทั้งจากมอญ จีน อินเดีย และไทยมาอย่างช้านาน สะท้อนให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร ในส่วนของศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ในปัจจุบันนี้วัฒนธรรมพม่าได้รับอิทธิพลจากทางตะวันตกมากขึ้น เห็นได้ชัดจากเขตชนบทของประเทศ ด้านการแต่งกาย ชาวพม่าทั้งหญิงและชายนิยมนุ่งโสร่ง เรียกว่า "ลองยี" ส่วนการแต่งกายแบบโบราณเรียกว่า "ลุนตยาอชิก"


  รับชมวิดีโอ  ทัวร์ เที่ยวพม่า - Wonderfulpackage ทัวร์ท่องเที่ยว  เพิ่มเติม

เจดีย์ชเวดากอง สุดยอดมหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า - ทัวร์เที่ยวพม่า


มหาเจดีย์ชเวดากองเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพม่า


ที่บรรจุพระเกศาธาตุ รวมทั้งหมด 8 เส้น


ซึ่ง ชเว แปลว่า ทอง ส่วน ดากอง เป็นชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง ก็เลยเรียกว่า เจดีย์ชเวดากอง