• โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ บินตรงดอนเมือง-ไต้หวัน ไปกลับ รวมภาษีทุกอย่างแล้ว โดยสายการบิน Tigerair Taiwan
 • คัดสรรวันเดินทางสวยๆ เดินทางแบบ 4 วัน ติดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดพิเศษ ไม่ต้องเปลืองวันลางาน!!
 • ฟรี! สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 10 kg. /ต่อท่าน
 • ฟรี! ซิมเน็ตไม่อั้น นาน 1 วัน พร้อมโทรฟรีกลับไทยได้ (*เฉพาะจองออนไลน์เท่านั้น)
 • ราคาพิเศษนี้ *สำหรับการจองพร้อมกัน 2 ท่าน ออกเดินทางได้เลย!

 • หมายเหตุ : ลูกค้าจะได้รับ E-Ticket ทาง Email ล่วงหน้า 3-5 วัน ก่อนวันกำหนดเดินทาง
ราคาเริ่มต้น/ท่าน
5,999
จากราคาปกติ 6,599 บาท/ท่าน
(กรุณาดูรายละเอียดตามเงื่อนไข)

BOOKING

Booking Seat Available Period Depart Arrive Airline Price
จอง 10 31 Oct 2019-3 Nov 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
IT506
31 Oct 2019
19:20 - 00:10
IT505
3 Nov 2019
15:30 - 18:20
ปกติ 8,793 บาท
5,999 THB
จอง 10 29 Nov 2019-2 Dec 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
IT506
29 Nov 2019
20:00 - 00:40
IT505
2 Dec 2019
15:45 - 18:45
ปกติ 8,298 บาท
6,599 THB
จอง 10 30 Nov 2019-3 Dec 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
IT506
30 Nov 2019
20:00 - 00:40
IT505
3 Dec 2019
15:45 - 18:45
ปกติ 8,592 บาท
6,599 THB
จอง 6 6-9Dec 2019
(วันรัฐธรรมนูญ)
IT506
6 Dec 2019
20:00 - 00:40
IT505
9 Dec 2019
15:45 - 18:45
ปกติ 9,593 บาท
6,999 THB
จอง 6 14-17Dec 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
IT506
14 Dec 2019
20:00 - 00:40
IT505
17 Dec 2019
15:45 - 18:45
ปกติ 8,399 บาท
6,999 THB
จอง 6 19-22Dec 2019
(ตรงเสาร์-อาทิตย์)
IT506
19 Dec 2019
20:00 - 00:40
IT505
22 Dec 2019
15:45 - 18:45
ปกติ 8,893 บาท
6,999 THB
จอง 10 26-29Dec 2019
(วันสิ้นปี)
IT506
26 Dec 2019
20:00 - 00:40
IT505
29 Dec 2019
15:45 - 18:45
ปกติ 9,593 บาท
7,699 THB
จอง 8 27-30Dec 2019
(วันสิ้นปี)
IT506
27 Dec 2019
20:00 - 00:40
IT505
30 Dec 2019
15:45 - 18:45
ปกติ 9,593 บาท
7,699 THB

รายละเอียดสินค้า

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาพิเศษนี้สำหรับการออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กและผู้ใหญ่ราคาเดียวกัน ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ลูกค้าที่ทำการจองตั๋วเครื่องบิน จะต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา)