ขั้นตอนที่ 1
รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 3
ชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 4
เสร็จสิ้น

สินค้าที่เลือก

ชื่อสินค้า:
โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน
รหัสสต๊อก:
PK1902131
ขาไป:
15 Feb 2020 20:00
ขากลับ:
18 Feb 2020 15:45
สายการบิน:
Tigerair Taiwan
เที่ยวบิน:
IT506/IT505

รายละเอียดผู้เดินทาง

ที่นั่งเหลือ:
1
จำนวน:
ท่าน
ขาไป:
15 Feb 2020 20:00
ขากลับ:
18 Feb 2020 15:45