ขั้นตอนที่ 1
รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 2
ตรวจสอบ
ขั้นตอนที่ 3
ชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 4
เสร็จสิ้น

สินค้าที่เลือก

ชื่อสินค้า:
ตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน (เที่ยวบินพิเศษ)
รหัสสต๊อก:
PK2012001
ขาไป:
4 Jan 2020 20:00
ขากลับ:
7 Jan 2020 15:45
สายการบิน:
Tigerair Taiwan
เที่ยวบิน:
1,850 THB/1,850 THB

รายละเอียดผู้เดินทาง

ที่นั่งเหลือ:
10
จำนวน:
ท่าน
ขาไป:
4 Jan 2020 20:00
ขากลับ:
7 Jan 2020 15:45