กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
 • ตั๋วรถไฟ German Rail Pass ราคาพิเศษ ใบเดียวคุ้มค่าสุดๆ สำหรับผู้ที่รักอิสระในการเดินทางเปิดประสบการณ์เที่ยวประเทศเยอรมัน ให้การเดินทางของคุณได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพลิดเพลินไปกับการเดินทางได้อย่างไม่จำกัดบนรถไฟของประเทศเยอรมันทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัท Deutsche Bahn ด้วยบัตรโดยสาร German Rail Pass (ทั้งแบบยืดหยุ่นและใช้ติดต่อกัน) 
  • ใช้เดินทางได้ทั่วประเทศเยอรมันด้วยรถไฟเยอรมัน (DB) และการบริการของพันธมิตร (รวมถึงสถานีใน Salzburg ของออสเตรีย และ Basel Bf ในสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงเส้นทางท่องเที่ยวในประเทศยุโรปอื่นๆ โดยรถไฟ รถบัส ที่บริการโดย DB
  • ใช้เดินทางด้วยรถไฟเยอรมนี (DB) ทุกประเภท รวมถึงรถไฟด่วน ICE และรถบัส IC ที่ให้บริการภายในประเทศ
  • ให้บริการทั้งแบบตั๋วประเภทเดินทางต่อเนื่อง (Consecutive Passes) และไม่ต่อเนื่อง (Flexi Passes) ในระยะเวลา 1 เดือน ด้วยราคาสุดคุ้ม
  • ให้บริการทั้ง ชั้น 1 และ ชั้น 2 ทั้งแบบเดินทางคนเดียว (ผู้ใหญ่ 1 ท่าน) หรือ เดินทางเป็นพร้อมกันเป็นคู่ (ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) และตั๋วสำหรับเยาวชน (อายุระหว่าง 12 – 27 ปี) เด็ก 2 คน อายุ 6 -11 ปี เดินทางฟรี เมื่อเดินทางร่วมกับผู้ใหญ่ 1 คน
  • Twin Pass ตั๋วคู่หู เดินทางพร้อมกัน 2 ท่านตลอดเส้นทาง ช่วยคุณประหยัดเพิ่มขึ้น
  • ตั๋วพาส GRP มีตั้งแต่ 3 – 15 วัน ในระยะเวลา 1 เดือน
  • สิทธิ์พิเศษใช้เป็นส่วนลดสถานที่ท่องเที่ยวและบริการหลายแห่งทั่วเยอรมัน 
top

จองทันที!


การใช้งาน

 • ตั๋วที่บริษัทออกให้ผุ้โดยสาร เป็นตั๋วตัวจริง ไม่ต้องไปแลกตั๋วในประเทศเยอรมัน
 • ต้องทำการเปืดใช้ตั๋วที่ ศูนย์บริการจข้อมูลของ DB Reise-Zentrum ที่สถานีรถไฟหลัก (Hauptbahnhof) ในเมื่องต่างๆ ของเยอรมัน พร้อม
 • หนังสือเดินทาง (passport) ของผู้ถือตั๋วเป็นหลักฐาน
 • เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดตั๋ว วันที่เริ่มมีผลบังคับใช้ (วันแรกที่ผู้โดยสารจะใช้ตั๋ว) ในช่อง Validate from .../…/… until …/…/…
 • ผู้เดินทางสามารถใช้เดินทางได้ทันที
 • ผู้เดินทางมีหน้าที่ต้องกรอก วันเดินทางในช่อง
  Day /…/…/…/…/…/
  Month /.../.../.../.../
 • ด้วยปากกาทุกวันที่ใช้ตั๋วในการเดินทาง หากนายตรวจรถไฟขอตรวจเช็คตั๋วระหว่างการเดินทาง และไม่พบวันที่ที่ต้องกรอก ผู้โดยสารจะต้องเสียค่าปรับ
 • German Rail Pass Flexi วันเดินทางไม่จำเป็นต้องเดินทางติดกันทุกวัน ตั๋วมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่เปิดใช้วันแรก
 • German Rail Pass Consecutive ต้องเดินทางติดต่อกันทุกวัน ตั๋วมีอายุใช้งานตามจำนวนวันที่ผู้โดยสารซื้อ
 • ตั๋วนี้ ถือว่าเป็นเอกสารสำคัญ เทียบได้กับเงินสด บริษัทตัวแทน หรือ การรถไฟเยอรมัน จะไม่มีการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เกิดการสูญหาย หรือ ชำรุด
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตั๋ว หรือ ข้อมูลการเดินทางด้วยรถไฟเยอรมันได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล DB Reise-Zentrum หรือ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ของการรถไฟ ณ สถานีรถไฟในเมืองต่างๆ

รายละเอียดและงื่อนไขอื่นๆ เกี่ยวกับตั๋ว German Rail Pass (GPR)

 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วประเภท Open-date Pass ต้องทำการเปิดใช้ในประเทศเยอรมัน โดยการรถไฟก่อนการใช้เดินทางในครั้งแรก ดังรายละเอียดคือ
  • ตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้ตามหลักฐานประจำตัวที่มีอายุผลบังคับใช้
  • การกรอกรายละเอียดของวันแรกและวันสุดท้ายที่มีผลบังคับใช้
  • จะต้องทำการเปิดใช้ตั๋วภายในระยะเวลา 11 เดือน หลังจากออกตั๋วประเภทนี้
 • ตั๋วประเภทนี้จะมีการระบุชื่อผู้ถือ และเลขที่หนังสือเดินทางไว้ชัดเจน กรณีเป็นตั๋ว Twin Pass จะระบุชื่อ และเลขที่หนังสือเดินทางของผู้เดินทางทั้ง 2 คน
 • ผู้ที่ใช้ตั๋ว GRP ได้ คือ มีถิ่นพำนักนอกทวีปยุโรป, ตุรกี และรัสเซีย, ชาวยุโรปที่พำนักนอกทวีปยุโรปฝเดินทางออกจากทวีปยุโรปเกินกว่า 6 เดือน (อ้างอิงจาก
 • วันที่ตีตราบันทึกในหนังสือเดินทาง หรือหมายเหตุเพิ่มเติมในเอกสารประจำตัว) , ทหารสัญชาติอเมริกัน หรือแคนนาเดียน ที่ประจำการในประเทศเยอรมัน
  ต้องแสดงหลักฐานประจำตัวเมื่อซื้อ และขอเปิดใช้บริการตั๋วประเภทนี้
 • การเดินทางด้วยรถไฟดังต่อไปนี้ ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งหรือค่าเตียงนอนเพิ่มเติม
  • ICE-sprinter
  • City Night Line (CNL)
  • Berlin-Waraszawa-Express
  • Expressbus (IC Bus)
 • ตั๋วมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 00.00 น. ของวันที่มีผลบังคับใช้/วันเดินทางวันแรก จนถึง 24.00 น. ของวันสุดท้ายที่มีผลบังคับใช้/วันเดินทางวันสุดท้าย
 • ตั๋วประเภทนี้เดินทางด้วยรถไฟนอน ข้ามคืน ในรอบตั้งแต่ 19.00 น. จนเลย 04.00 น. ของวันถัดไปให้กรอกวันที่เดินทางถึงปลายทาง (วันรุ่งขึ้น โดยนับเป็น 1 วัน)
 • ไม่สามารถเดินทางด้วยรถไฟกลางคืนได้ในวันแรกของการเปิดใช้ตั๋ว/วันแรกที่ตั๋วมีผลบังคับใช้
 • ตั๋วประเภทนี้ไม่สามารถโอน หรือ เปลี่ยนเจ้าของ/ผู้เดินทางได้ และต้องใช้คู่กับหลักฐานประจำตัวที่มีผลบังคับใช้เท่านั้น
 • กรณีตั๋วสูญหายในทุกกรณี ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เดินทาง จะไม่มีการออกตั๋วชดเชย หรือคืนเงินในทุกกรณี

การขอคืนเงิน Refund

 • หลังจากออกตั๋วแล้ว เสียค่าธรรมเนียมในการคืนบัตรโดยสาร 15% จากราคาบัตรโดยสาร ทั้งนี้ กรณีตั๋วราคาปกติและระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หลังจากวันที่ออกตั๋วแล้วเท่านั้น
 • ตั๋วที่ใช้ไม่ครบจำนวนวันที่ซื้อไม่สามารถคืนเงินในทุกกรณี
 • เงื่อนไขสำหรับตั๋วประเภทอื่น ขึ้นอยู่กับประเภทของตั๋ว กรุณาศึกษาเงื่อนไข

ใช้เป็นส่วนลดได้

 • การขนส่ง
  1. Koln-Dusseldorf Rheinschiffahrt AG (KD Rhine Line) (www.k-d.de) รับส่วนลด 20% จากเรือ KD Rhine Line สำหรับ
  >> เรือล่องแม่น้ำไรน์ ระหว่างโคโลญขน์ และ ไมนซ์ (River Rhine: Cologne and Mainz)
  >> เรือล่องแม่น้ำโมเซิล ระหว่างโคเบล็นซ์ และ โคเชม (River Moselle: Koblenz and Cochem)
  2. Lake Constance รับส่วนลด 50% สำหรับเรือกลไฟที่ให้บริการในทะเลสาบคอนสแตนซ์ โดยบริษัท BOdenseeschiffahrtsbetriebe (BSB)
  3. Bayerische Zugspitzbahn รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อตั๋วไป-กลับ รถไฟของ Bayerische Zugspitzbahn
  >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.zugspitze.de
  4. Romantic Road Coach รับส่วนลด 20% เมื่อจองทัวร์เส้นทางสายโรแมนติก Romantic Road ที่ให้บริการโดยบริษัท Touring Tours & Travel
  >> เฉพาะเส้นทาง Frankfurt am Main-Wurzburg-Rothenburg/Tauber-Fussen (เฉพาะระหว่างเดือน เมษายน – ตุลาคม) >> ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.touring-travel.eu
  >> สำรองที่นั่งก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 2 วัน ผ่านหน้าเวบไซต์ www.romanticroadcoach.de หรือ โทร + 49 69 719126 26
 • ช้อปปิ้ง
  1. OUTLETCITY METZINGEN เพียง 30 นาทีจากชตุทการ์ท คุณก็จะพบกับสวรรค์ของการช้อปปิ้งที่นี่ เพียงคุณยื่นตั๋ว GRP ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของที่นี่ คุณจะได้รับ Shopping Pass ที่รับสิทธิ์รับส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อซื้อสินค้าในร้านค้าที่ร่วมรายการ
  2. Luxury Outlet Centers ผู้ถือตั๋ว GRP จะได้รับการบริการรถบัสรับส่งด้วยการบริการของ Shopping Express Bus ไปยัง Outlet Villages ชื่อดัง คือ
  >> จากสถานีรถไฟกลางแฟรงเฟิร์ต ไปยัง Wertheim Village
  >> จากสถานีรถไฟกลางมิวนิค ไปยัง Ingolstadt Village
  >> รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ สำหรับผู้ถือตั๋ว GRP
  3. McArthurGlen Designer Outlets ผู้ถือตั๋ว GRP จะได้รับ Fashion Passport ฟรีเมื่อมาช้อปที่นี่ (รับส่วนลด 10% ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ)
  >> พร้อม ดื่มกาแฟปรุงพิเศษฟรี ณ Designer Outlets ที่มีอยู่ทั่วยุโรปอีกด้วย ได้แก่ Neumunster ในเมืองฮัมบรูก์ เยอรมัน , Wustermark ในเบอร์ลิน, Salzburg ในออสเตรีย, Roermond ในเนเธอร์แลนด์, Noventa di Piave ในเวนิส อิตาลี
  4. Designer Outlets Wolfsburg รับคูปองส่วนลด 10% (กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข)
 • ประสบการณ์การท่องเที่ยว
  1. Historic Highlights of Germany
  >> ฟรี CityCard หรือ WelcomeCard ในเมืองต่างๆ เหล่านี้ Augsburg, Erfurt, Freiburg, Koblenz, Mainz, Munster, Osnabruck, Regensburg, Rostock, Trier, Wiesbaden, และ Wurzburg
  >> รับส่วนลดพิเศษ สำหรับ CityCard ในเมืองต่างๆดังนี้ Bonn, Potsdam, Heidelberg รวมถึง ฟรี Lubeck Museum-Speed-Dating-Pass. (เฉพาะ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)
  2. Stern und Kreisschiffahrt Berlin รับส่วนลด 20% สำหรับล่องเรือในเบอร์ลินและโดยรอบ (เฉพาะที่ระบุด้วย C, H, S เท่านั้น) >> ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ww.sternundkreis.de
  3. City Circle Sightseeing Berlin รับส่วนลด 25% สำหรับ City Circle Yellow sightseeing trip ทั่วเบอร์ลิน ด้วยบริการรถบัส Hop-on/Hop-Off ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.bbsberlin.de
  4. Hamburg City Sightseeing “Die Roten Doppeldecker” รับส่วนลด 16 ออยโร สำหรับตั๋ววันท่องเที่ยว่ Sightseeing Tour Line A (hop-on/hop-off) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.die-roten-doppeldecker.de
 • ห้องพัก โรงแรม
  1. A & O Hotels and Hostels ผู้ถือตั๋ว GRP รับส่วนลด 10% จากราคาห้องพักปกติ เมื่อจองห้องพักล่วงหน้าออนไลน์ที่ www.aohostels.com/railpass/ หรือ ติดต่อ 0800 225722 (เยอรมัน) / 0800 228807 (ออสเตรีย) หรือ + 49 30 80 947 5110 กรุณาระบุรหัส “railpass” เมื่อทำการจอง และโชว์พาส GRP ที่มีอายุใช้งานเมื่อทำการเช็คอินเข้าพัก

รายการโปรโมชั่น โบนัส สิทธิพิเศษ ราคาและเงื่อนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

ส่องตุรกี ดินแดน 2 ทวีป อารยธรรมล้ำค่าต้องที่นี่

ตุรกี "แดนไก่งวง" หรือ "ดินแดน2ทวีป" มนต์เสน่ห์ของดินแดนนับตั้งเเต่ครั้งโบราณกาล การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรม 2 ทวีป และ 2 ศาสนา ซึ่งเข้ากันได้อย่างดี แบบไม่บอกถูก

5 ประเทศที่สาวโสด เที่ยวคนเดียวได้ปลอดภัยหายห่วง

พูดถึงสาวโสด...เวลาไปเที่ยวนี่มันช่างโดดเดี่ยวเดียวดายเหลือเกินแต่ก็ไม่เกินใจที่อยากเที่ยวหรอกจริงมั้ยหละ? ให้คิดไว้เลยว่า "อยากเที่ยวต้องได้เที่ยวสิ" เที่ยวคนเดียวก็ได้ไม่ง้อ สาวๆ เที่ยวได้ 5 ประเทศสไตล์คนโสด

รีวิวซูริค เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ฉบับตามใจฉัน

ฮัลโหล!! กลับมาพบกับรีวิวฉบับเข้าใจง่ายสไตล์ Wonderful และเช่นเคยแอดก็ยังคงวนเวียนกับหิมะเหมือนเดิม คราวนี้ไปไกลหน่อย เพราะแอดไป สวิชไฟ เอ้ย สวิซเซอร์แลนด์มายังไงหละ!

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!