กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
 • บริการรถนำเที่ยว K-Travel ทัวร์เมืองแทกู

 • โรงแรมที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า

 • บริการไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ จีน หรือญี่ปุ่น

 • เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศเกาหลี

 • ช้อปปิ้งในถนนดงซองโนที่ใหญ่กว่าเมียงดงถึง 5 เท่า

 • พิเศษ! อาหารทุกมื้อ

 • พิเศษ! แถมฟรี บัตร T-Money

 • พิเศษ! แถมฟรี บัตร Running Man

 • ออกเดินทางเริ่มต้นที่ 4 ท่าน

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง ผู้ใหญ่/ท่าน
ทุกวันพฤหัสบดี 6,400

top

จองทันที!


รายละเอียดการเดินทาง

เมืองแดกู ประเทศเกาหลี เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศ ต้นกำเนิดของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างซัมซุง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ รวมถึงการเป็นศูนย์กลางการทอผ้าของประเทศ และเป็นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี ค.ศ.2002 ตลอดจนเป็นศูนย์การค้าพืชสมุนไพรนานาชนิด

Schedule

Area

Time

Content(a tourist attraction)

Day 1

Seoul

07:30

Departs from Insadong (In front of SM Duty Free Shop)

Seoul

07:30-12:00

Move to Daegu

Daegu

12:30-14:00

Lunch time at Seomun Market

Daegu

14:30-15:10

Kim Gwangseok-gil Street

Daegu

15:30-16:30

Foot bath at Daegu Yangnyeongsi Museum of Oriental Medicine

Daegu

17:00-18:00

Dongseongno Street

Daegu

18:00-19:00

Dinner

Daegu

19:30

Hotel check in & rest

Day 2

Daegu

08:30

Breakfast

Daegu

08:30-09:30

Move to the Temple

Daegu

09:30-10:30

DonghwasaTemple

Daegu

11:00-12:00

Palgongsan Cable Car

Daegu

12:00-13:00

Lunch

Daegu

13.00-14.30

Ttangttang Land Chicken Making Experience

Seoul

14:30-18:30

Move to Seoul

Seoul

18:30

End of the tour Insadong (In front of SM Duty Free Shop)

หมายเหตุ : เดินทางเฉพาะวันพฤหัสเท่านั้น


สถานที่ท่องเที่ยว

 • Seomun Market ตลาดโซมุน 1 ใน 3 ตลาดที่ใหญ่สุดในเกาหลีใต้ เปิดนานกว่า 100 ปีตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน และถูกเรียกว่า 'Daegu Jang' หรือที่รู้จักกันในชื่อตลาดดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดใน Hangang Inamความโดดเด่นของตลาดแห่งนี้ ร้านค้าที่เกียวกับอุตสาหรรมสิ่งทอ เส้นด้าย ถัก ทอ และผ้าผืนชนิดต่างๆ  รวมไปถึงตลาดสด อาหารทะเลตากแห้ง พืชผัก สมุนไพร อุปกรณ์ที่ใช้ในครัว และในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า ของกิน มีครบทุกอย่างที่ต้องการ

 • Kim Gwangseok-gil Streetถนนคิมกวางสอก ถนนศิลปะยอดนิยมของเมืองแทกู เพลิดเพลินและผ่อนคลายไปกับการแสดงดนตรีสด, คาเฟ่, ร้านอาหาร และผลงานศิลปะตลอดแนวกำแพงที่มีความยาวกว่า 350 เมตร ซึ่งมีภาพวาดฝาผนังและงานปฏิมากรรูปปั้นที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิต และผลงานทางดนตรีของคิมกวางสอก นักร้องเพลงพื้นบ้านชาวเกาหลีที่ได้รับความนิยมและมีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวทางการเมือง

 • Daegu Yangnyeongsi Museum of Oriental Medicine เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ Yangneyong-si และต้นกำเนิดของถนน Yak-Jun ซึ่งมีอายุมากกว่า 350 ปีและชมนิทรรศการทางวัฒนธรรมต่างๆ

 • Dongseongno Streetถนนดงซองโน หรือ เมียงดงแห่งแทกูเนื่องจากเป็นสถานที่ที่คึกคักที่สุดในแทกูใหญ่กว่าเมียงดงถึง 5 เท่า มีสินค้าสำหรับวัยรุ่น ครบทุกอย่างที่ต้องการ ร้านอาหารในย่านนี้ก็มีให้เลือกมากมาย และในบางวันก็จะมีกิจกรรมของ วัยรุ่น มาแสดงกันที่ ลานอเนกประสงค์

 • Donghwasa Temple วัดโบราณจากราชวงศ์ Silla ในภูเขา Palgongsan ที่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมมากมาย เช่น หอประชุมหลัก Daeungjeon และรูปปั้น Tongil-daebul Buddha ขนาด 33 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ที่วัดแห่งนี้ มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมหลายอย่าง เช่น พิธีชงชาการเรียนรู้วัฒนธรรม Seon (พุทธศาสนานิกายเซน) และรับประทานอาหารในวัด

 • Palgongsan Mountain Cable Car ชมวิวบนยอดเขาที่ระดับความสูง 820 เมตรโดยขึ้นกระเช้าไฟฟ้าและมองลงไปที่เมืองและชมทิวทัศน์อันงดงามของภูเขา มีดาดฟ้าชมวิวเส้นทางเดินและสิ่งอื่น ๆ ที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินใกล้กับจุดสูงสุดทำให้เป็นจุดนัดพบยอดนิยม

 • Ttangttang Land Chicken Making Experience สนุกไปกับการทำไก่เกาหลีแบบต้นตำหรับแห่งแรกและใหญ่ที่สุด ซึ่งจัดเตรียมทุกอย่างไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ทำด้วยตัวเอง


โรงแรมที่พัก

 • Daegu Prince ระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า


อัตรานี้รวม

 • โรงแรมที่พักจำนวน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • ค่าบริการไกด์

 • อาหารตามโปรแกรม

 • ค่ารถนำเที่ยว

 • บัตร T-Money

 • บัตร Running Man (ระบุวันเข้าใช้วบริการ)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน

 • อาหาร และเครื่องนอกเหนือจากรายการ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าทิปไกด์ (ไม่กำหนด ตามแต่สะดวก)


เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา

อัตรานี้ไม่รวม

 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา

อื่นๆ

 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา

RELATED ARTICLES

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็ว่าฟินแล้ว ได้ไปเกาหลีพ่วงเข้าไปอีก ฟินยกกำลังสองกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากจริงๆ

ผู้หล่อ บอกต่อด้วย ตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม

ย่านเมียงดงหรือตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

Group Size:

4คน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!