กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
สิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ท
 • ท่องเที่ยวจังหวัดคยองกีโดอันสวยงามของเกาหลีใต้อย่างประหยัดและไร้กังวลด้วยรถรับส่งแสนสะดวกสบาย

 • เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของคยองกีโดได้โดยการเดินทางไปทางใต้

 • ไกด์ภาษาอังกฤษ 

 • สามารถเลือกได้ถึง 3 เส้นทาง ได้แก่

         LINE : A เที่ยวชมการรักษาความมั่นคงของประเทศ (คยองกีโดทางตะวันตกเฉียงเหนือ)

         LINE : B เที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่น (คยองกีโดตอนใต้)

         LINE : C เที่ยวชมประวัติศาสตร์ (คยองกีโดตอนใต้)

 • เดินทางได้ตั้งแต่ 1 ท่าน

 • พิเศษ! ฟรีอาหารกลางวัน

เส้นทางท่องเที่ยว ราคาต่อท่าน

LINE A เที่ยวชมการรักษาความมั่นคงของประเทศ (คยองกีโดทางตะวันตกเฉียงเหนือ)

1,100 บาท

LINE B เที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่น (คยองกิโดตอนใต้)

1,100 บาท

LINE C เที่ยวชมประวัติศาสตร์ (คยองกิโดตอนใต้)

1,700 บาท

***ทุกเส้นทางมีไกด์***

**ออกเดินทางทุกวันยกเว้น วันจันทร์ และวันอังคาร**

top

จองทันที!


รายละเอียดเส้นทางท่องเทียว

LINE : A เที่ยวชมการรักษาความมั่นคงของประเทศ (คยองกีโดทางตะวันตกเฉียงเหนือ)

 • 07:30 น. นัดรับที่ย่านอินซาดง

 • 08:00 น. นัดรับที่สถานี Hongik Univ.

 • 09:00-09:40 น. สวนอิมจินกัก

 • 09:40-12:30 น. เขตปลอดทหาร DMZ (จุดชมวิวโดรา, อุโมงค์ที่ 3)

 • 13:00-15:00 น. เอาท์เล็ตพาจู (รับประทานอาหารกลางวัน)

 • 15:15-16:00 น. เมืองพาจู

 • 17:00 น. ส่งลงรถที่สถานี Hongik Univ.

 • 17:30 น. ส่งลงรถที่ย่านอินซาดง


ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ตารางเวลาของรถรับส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

 • วันขึ้นปีใหม่เกาหลีและวันขอบคุณพระเจ้าเกาหลี, 6 มิ.ย. , 15 ส.ค. , 12-13 ก.ย. , 3 และ 9 ต.ค., 25 ธ.ค. จะปิดให้บริการ

 • อาหารกลางวัน เลือกอาหารได้ 1 จาก 3 อย่างที่เอาท์เล็ตพาจู (จาจังเมียน, บิบิมบับ, ซุปเต้าหู้อ่อน)

 • ในช่วงที่คุณเดินทางมาถึงยังพื้นที่เขตปลอดทหาร คุณจะจำเป็นต้องเปลี่ยนไปขึ้นรถบัสอีกคัน (ไม่เกิน 30 คนต่อหนึ่งกลุ่ม) เพื่อเข้าไปในเขตปลอดทหาร ไกด์ทัวรของทาง EG จะเริ่มให้บริการทัวร์นับแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป


LINE : B เที่ยวชมวัฒนธรรมท้องถิ่น (คยองกีโดตอนใต้)

 • 09:00 น. นัดรับที่ย่านอินซาดง

 • 09:30 น. นัดรับที่สถานี Hongik Univ.

 • 10:30-11:30 น. ป้อมปราการฮวาซอง เมืองซูวอน

 • 11:40-12:30 น. ตลาดซูวอน

 • 13:00-16:30 น. หมู่บ้านท้องถิ่นเกาหลี (รับประทานอาหารกลางวัน)

 • 17:30 น. ส่งลงรถที่สถานี Hongik Univ.

 • 18:00 น. ส่งลงรถที่ย่านอินซาดง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ตารางเวลาของรถรับส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

 • อาหารกลางวัน: เลือกอาหารได้ 1 อย่างที่หมู่บ้านพื้นบ้านเกาหลี (บิบิมบับ, ซุปกระดูกวัว, บุลโกกิ)


LINE : C ชมประวัติศาสตร์ (คยองกีโดตอนใต้)

 • 08:00 น. นัดรับที่ย่านอินซาดง

 • 08:30 น. นัดรับที่สถานี Hongik Univ.

 • 09:00-10:00 น. ป้อมปราการนัมฮันซันซ็อง

 • 11:00-12:30 น. สวนพฤกษาศาสตร์ Hwadam

 • 13:00-14:00 น. รับประทานข้าวอีชอน (อาหารกลางวัน)

 • 14:40-16:00 น. หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาอีชอน

 • 17:30 น. ส่งลงรถที่สถานี Hongik Univ.

 • 18:00 น. ส่งลงรถที่ย่านอินซาดง

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ตารางเวลาของรถรับส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร

 • อาหารกลางวัน: อาหารเกาหลี ทานคู่กับข้าวอีชอน

 • พิเศษ: กิจกรรมทำแก้วด้วยตัวเอง


อัตรานี้รวม

 • บัตรโดยสารรถรับส่ง 1 วัน

 • บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

 • ผู้นำทัวร์

 • อาหารกลางวัน

อัตรานี้ไม่รวม

 • อาหารค่ำ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 • ประกันภัย


วิธีการใช้

 • คุณสามารถแสดงได้ทั้งเวาเชอร์ที่พิมพ์มาหรือเวาเชอร์บนมือถือสำหรับกิจกรรมนี้

 • เวาเชอร์นี้สามารถใช้ได้ตามวันและเวลาที่ระบุไว้เท่านั้น


วิธีการเดินทาง

ย่านอินซาดง:

 • จุดนับพบ: หน้าร้าน SM Duty-Free

 • วิธีการเดินทาง: ขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 แล้วลงที่สถานี Jonggak ทางออก 3 หรือ 3-1 จากนั้นเดินต่อประมาณ 1 นาที

 • ในกรณีที่คุณขึ้นแท็กซี่ โปรดแสดงที่อยู่นี้ให้พนักงานขับรถดู: 서울시종로구인사동541, SM 면세점

ย่านฮงแด:

 • จุดนับพบ: หน้าสถานี Hongik Univ., Hanatour Big.

 •  วิธีการเดินทาง: ถ้าคุณขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 2 ใช้ทางออก 1 และเดินตรงไปประมาณ 250 เมตร ถ้าคุณขึ้นรถไฟใต้ดินสายสนามบิน (airport line) ใช้ทางออก 3 และเดินตรงไปประมาณ 600 เมตร

 • ในกรณีที่คุณขึ้นแท็กซี่ โปรดแสดงที่อยู่นี้ให้พนักงานขับรถดู: 서울특별시마포구양화로127, 첨단빌딩1하나투어빌딩


 หมายเหตุ

 • เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 62 เป็นต้นไป (ปิดเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคาร)

 • ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ และวันอังคาร

 • เด็กอายุ 0-2 ปีเข้าร่วมทัวร์ฟรี แต่จะไม่มีที่นั่งให้

 • บัตรโดยสารสำหรับเด็กและบัตรโดยสารสำหรับผู้ใหญ่ราคาเท่ากัน

 • ทริปนี้เป็นทริปสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางเกาหลีเท่านั้น

 • จะไม่มีการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ฝนตก และจะไม่มีการคืนเงินในกรณีที่เกิดสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศรุนแรง

 • กำหนดการเดินทางนี้เป็นเพียงตัวอย่างเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ สถานการณ์ทางการเมือง และสภาพการจราจรในวันเดินทาง โปรดเข้าใจหากมีความล่าช้าเกิดขึ้น

 • โปรดนำหนังสือเดินทางของคุณ (ที่ยังมีอายุการใช้งาน) มาเพื่อยืนยันตัวตน

 • หากคุณมีข้อจำกัดทางอาหารด้วยเหตุผลทางการแพทย์ หรือมีความต้องการอื่น ๆ สำหรับอาหารมื้อกลางวัน โปรดระบุอาหารที่คุณสามารถ/ไม่สามารถรับประทานได้ในส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าการจอง

 • ประกันภัยไม่รวมอยู่ในบัตรโดยสารรับส่ง ทางเราขอแนะนำให้คุณซื้อประกันอุบัติเหตุก่อนเข้าร่วมทัวร์

 • การยกเลิก เมื่อได้ทำการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกได้

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา

อัตรานี้ไม่รวม

 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา

อื่นๆ

 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา
 • เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา เนื้อหา

RELATED ARTICLES

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็ว่าฟินแล้ว ได้ไปเกาหลีพ่วงเข้าไปอีก ฟินยกกำลังสองกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากจริงๆ

ผู้หล่อ บอกต่อด้วย ตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม

ย่านเมียงดงหรือตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!