กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

 • ชมพิพิธภัณฑ์ถ้ำควังเมียง
 • ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Uiwang Rail Bike แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่
 • ชมป้อมฮวาซอน ที่สร้างด้วยหินและอิฐโดยพระดำริของจองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งอาณาจักรโชซอน
 • ชมพระราชวังขององค์ชายรัชทายาทเป็นพระราชวังที่มีความงดงามและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
 • โรงถ่ายละคร YONGIN DAEJANGGEUM THEME PARK ที่คอซีรีย์ต้องไม่ผ่าน
 • ช้อปปิ้ง LOTTE DUTY FREE SHOP
top

จองทันที!


อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาต่อท่าน (บาท)

ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค. 62

5,400 บาท

รายละเอียด

 • 9.00 น. พบกัน ณ โรงแรมที่พัก
 • 10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณท์ ถ้ำควังเมียงเป็นเหมืองถ่านหินเก่าในสมัยที่เกาหลีอยู่ใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น ซึ่งถูกนำมารีโนเวทให้เป็นพิพิธภัณท์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยมีการสร้างทางเดินในถ้ำใหม่โดยประดับประดาไปด้วยแสงไฟ หลากหลายสี สวยงาม มีน้ำตกภายในถ้ำ รวมทั้งห้องโถงสำหรับการแสดงดนตรี ที่พิเศษกว่าที่อื่นๆ เพราะนั่งชมกันในถ้ำด้วย  ทำให้ที่นี่กลายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองด้วย

 • 11.30 น. จากนั้นเดินทางสู่ “Uiwang Rail Bike”แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ เป็นเส้นทางรถไฟสายเก่าที่ปิดไปแล้ว กิจกรรมปั่นจักรยานบนรางรถไฟ โดยรถ1คันนั่งได้ 4 ท่าน ระยะทางในการปั่นรวมประมาณ 4.3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการปั่นประมาณ 45 นาที โดยจะปั่นรอบทะเลสาบวังซง ซึ่งทะเลสาบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วย สัตว์นานาชนิด อีกทั้งนักท่องเที่ยวจะสามารถชมวิวทิวทัศน์โดยรอบทะเลสาบและนกอพยพย้ายถิ่นจำนวนมากที่จะแวะเวียนมาเยือนในทุกฤดู โดยระยะทางที่ปั่นจะผ่าน อุโมงค์ดอกไม้ สวนนก จุดถ่ายรูปและ Speed zone ที่สามารถให้ท่านได้ปั่นอย่างเต็มที่ด้วยความเร็วสูงไปเลย โดยเมืองอึยวังตั้งอยู่ในจังหวัดคยองกี โดยทั่วไปเมืองอึยวังเป็นเมืองที่เงียบ, สงบและสวยงาม มีป่าและภูเขามากมายตั้งอยู่บริเวณรอบเมืองด้วยความที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีเขียว (Green city)

 • 12.30 น. - 14.00 น. อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 • 14.00 น. นำท่านชม ป้อมฮวาซอง ถูกสร้างด้วยหินและอิฐโดยพระดำริของจองโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งอาณาจักรโชซอน ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง 2 ปี เพื่อเป็นเกียรติต่อบิดาคือ ซาโดเซจา องค์รัชทายาทของอาณาจักรที่ล่วงลับก่อนจะได้ขึ้นครองราชย์ เป็นอนุสรณ์แสดงความเคารพบูชานอกเหนือไปจากการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ราชวงศ์
 • 15.00 น. นำท่านเที่ยวชม พระราชวังขององค์ชายรัชทายาท แฮงกุงเป็นพระราชวังที่พระราชวงศ์จะมาประทับเมื่อเสด็จออกจากเมืองหลวงเป็นพระราชวังที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองในช่วงสมัยนั้น นอกจากนั้นยังได้รับการขนานนามว่าเป็นพระราชวังที่มีความงดงามและมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเปรียบได้กับเป็นส่วนขยายของพระราชวังคยองบกกุงที่เป็นพระราชวังหลวงในสมัยโชซอนถูกใช้เป็นศูนย์กลางกำลังการปกครองท้องถิ่นและถูกใช้เป็นที่ประทับแก่ราชวงศ์เมื่อมาเยือนป่าฮวาซอง
 • 16.30 น. จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ “YONGIN DAEJANGGEUM THEME PARK” หรือโรงถ่ายละครย้อนยุคค่าย MBC เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์หรือภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์ของเกาหลีมากมายหลายเรื่อง มีการจำลองโครงสร้าง และวัฒนธรรมต่างๆ ในสมัยยุคราชวงศ์โครยอ และยุคราชวงศ์โชซอน

 • 18.30 น. ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง “LOTTE DUTY FREE SHOP” เป็นศูนย์รวมสินค้าครบวงจรที่มีร้านบูติกกว่า 30 แห่งที่ให้ผู้ซื้อสินค้าหลากหลายประเภทใน(คูปองมูลค่า 10,000 KRW เมื่อซื้อมากกว่า 50USD)

 • 19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักภายในโซล หรือย่านเมียงดง

***หมายเหตุ : เดินทางสำหรับ 4 ท่าน

อัตรานี้รวม

 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น 5 USD /คน/ทิป

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น 5 USD /คน/ทิป

RELATED ARTICLES

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

ผู้หล่อ บอกต่อด้วย ตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม

ย่านเมียงดงหรือตลาดเมียงดง เกาหลี สวรรค์แห่งนักช้อป นักชิม ย่านช้อปปิ้งเมียงดง หรือ มยองดง (Myeong-dong) ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักที่สุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น

โรแมนติกกันให้สุด เที่ยวทีเดียว 2 ประเทศ เกาหลี - ญี่ปุ่น ไปญี่ปุ่นก็ว่าฟินแล้ว ได้ไปเกาหลีพ่วงเข้าไปอีก ฟินยกกำลังสองกันเลยทีเดียว บอกเลยว่าเป็นทริปที่คุ้มค่ามากจริงๆ

ซากุระ ไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่น

ถ้าพูดถึงดอกซากุระ ก็ต้องนึกถึงญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกใช่มั้ยล่ะ แต่จริงๆ แล้วยังมีซากุระสวยๆ ให้ชมอยู่หลายแห่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ทั้ง เกาหลี จีน ไต้หวัน แต่ละแห่งสวยงามไม่แพ้กัน

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!