กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292
 • ออกเดินทางได้ง่ายๆ เพียง 2 ท่าน ได้ ในงบประมาณแบบสบายๆ
 • บริการรถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
 • บริการท่องเที่ยวอุโมงค์กู๋จี และ CITY TOUR
 • ที่พัก 2 คืน สบายๆในโรงแรม 3 ดาว ณ La Felix hotel พร้อมอาหารเช้า***
 • รวมรถรับส่งระหว่างสนามบิน - โรงแรม สะดวกสุดๆ
top

จองทันที!


ตารางการเดินทาง

DAY1 : สนามบิน – เดินทางสู่โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม - ที่พัก

 • ... น.เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและการศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
  (เวลาในประเทศเวียดนามเท่ากับประเทสไทย)
 • รถรับท่าน ณ จุดนัดพบแบบ Seat in Coach เพื่อนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองโฮจิมินห์
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก La Felix hotel
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY2 : โรงแรม – อุโมงค์กู๋จี - โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม - ไปรษณีย์กลาง - ทำเนียบอิสรภาพ - พิพิธภัณฑ์สงคราม

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเที่ยวชม อุโมงค์กู๋จี อุโมงค์เครือข่ายใต้ดินของเวียดนามที่มีความซับซ้อนระดับโลกสร้างขึ้นโดยนักสู้ท้องถิ่นระหว่างที่เกิดความขัดแย้งของอินโดไชน่า ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานปฏิบัตการสำคัญของเวียดกง
 • รับประทานอาหารกลางวัน
 • นำท่านเดนทางเที่ยวชม โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม ซึ่งสร้างขึ้นช่วงปลายทศวรรษที่1800 โดยชาวฝรั่งเศสมีหอระฆังที่เห็นวิวงดงามและวิเศษมาก 
 • ชมสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสที่ ไปรษณีย์กลาง ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
 • ชม ทำเนียบอิสรภาพ อดีตทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศเวียดนามใต้อนุสรณ์แห่งการต่อสู้กู้ชาติ อดีตเป็นศูนย์บัญชาการของทางการหุ่นไซ่ง่อน
 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ให้ท่านได้ชมภาพประวัติศาสตร์สงคราม ระหว่างเวียดนาม และ สหรัฐอเมริกาในอดีต
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก La Felix hotel


DAY3 : อิสระท่องเที่ยว และ พักผ่อนตามอัธยาศัย – ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต – กรุงเทพฯ

 • เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • ให้ท่านอิสระท่องเที่ยว และ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • สมควรแก่เวลา จากนั้นรถนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเตินเซินเญิ้ต เพื่อทำการเช็คอินและเตรียมตัวเดินทางกลับฯ


อัตราค่าบริการ : สำหรับ 2 ท่าน

โรงแรม ทำเลที่ตั้ง ผู้ใหญ่ 
พักห้องละ 2 ท่าน

La Felix hotel

Pham Ngu Lao Street

11,980.-

ข้อมูลโรงแรม

MOON 23 HOTEL 
ที่อยู่ : 287-289 Pham Ngu Lao Street, Pham Ngu Lao Ward, District 1, ดิสทริก 1, Hojiminh City, Vietnam
ทำเล : Pham Ngu Street
การคมนาคม : ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 0.5 km และสามารถเดินไป Ben Thanh Market ได้เพียงแค่ 7 นาที
สถานที่ใกล้เคียง : ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดคนเดินบุยเวียน, มีแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงยอดนิยมรวมทั้งร้านอาหารและบาร์ตั้งอยุ่ในบริเวณใกล้เคียง
สิ่งอำนวยความสะดวก : ฟรี wifi, ห้องไม่สูบบุหรี่, สปาสุขภาพ, บริการซักรีด

** กรณีสนใจวันเดินทางช่วงเทศกาลและวันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง**

ข้อควรทราบ 

 • ราคานี้ยกเว้นเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 62

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการที่ระบุในโปรแกรม (แบบ Seat in Coach)
 • โรงแรมตามที่ระบุ
 • อาหารเช้า 2 มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษได้
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามข้างต้น

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น
 • การเช็คอินก่อนเวลาหรือเช็คเอาท์ล่วงเวลา

สนใจจองตั๋วเวียดนาม  ราคาประหยัด คลิก >> http://lowcost.ynotfly.com/

เงื่อนไขสินค้า

ข้อควรทราบ 

 • ราคานี้ยกเว้นเทศกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 62

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการที่ระบุในโปรแกรม (แบบ Seat in Coach)
 • โรงแรมตามที่ระบุ
 • อาหารเช้า 2 มื้อ ณ โรงแรมที่พัก
 • ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษได้
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามข้างต้น

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด / ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถ+ไกด์ท้องถิ่น
 • การเช็คอินก่อนเวลาหรือเช็คเอาท์ล่วงเวลา

RELATED ARTICLES

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

พิชิตยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ฟานซีปัน(Fansipan) พิเศษยังไง ทำไมถึงต้องไป พิเศษตรงที่มีความสูงถึง 3,143 เมตรจากระดับน้ำทะเล หรือว่าสูงที่สุดในอินโดจีน ซึ่งก็คือประเทศ ลาว เวียดนาม และกัมพูชานั่นเอง

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ

Happy Family พาแม่เที่ยววันแม่กันเถอะ ถือเป็นช่วงเวลาดีๆ ที่เราจะพาแม่ พ่อ และคนในครอบครัวไปเที่ยวกระชับความสัมพันธ์กันมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยที่เราจะพาแม่เที่ยววันแม่ ตามไปเที่ยวพร้อมๆ กันเลย

เที่ยวเวียดนาม สัมผัสความงามจากเหนือจรดใต้

เวียดนาม เป็นประเทศที่มีธรรมชาติสวยๆ เยอะมากจริงๆ และด้วยภูมิประเทศที่ทอดตัวยาวลงมาตั้งแต่เหนือจรดใต้ ทำให้มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ที่บางทีอาจจะนึกไม่ถึงเลยว่าทั้งหมดนี้อยู่ในประเทศเดียวกัน และนอกจากธรรมชาติแล้ว ยังมีสถาปัตยกรรมงดงามน่าชมมากมาย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!