กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

วันเดียวเที่ยว ฮอกไกโด

ช่วงเวลาเดินทาง: 01 ธันวาคม 2561 - 07 เมษายน 2562

แพ็คเกจรถบัสท่องเที่ยว Asahiyama Zoo 1 DAY Picnic Tour & รับประทานอาหารเย็นที่ Sapporo Kaitaku-shi Brewery

 

Highlight

 • ท่องเที่ยวที่สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า & รับประทานบุฟเฟต์อาหารเย็น "เนื้อย่างเจงกิสข่าน & ปู" เมนูขึ้นชื่อของฮอกไกโด

 • ช่วงปลายเดือนธันวาคม - กลางเดือนมีนาคมจะได้พบกับความน่ารักของเหล่านกเพนกวินที่ออกมาเดินบนหิมะจนคล้ายกับเป็น "ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน" ! (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณหิมะในแต่ละวัน)

 • อิ่มอร่อยไปกับอาหารเย็น "เนื้อย่างเจงกิสข่าน & ปู" เมนูชื่อดังของฮอกไกโดที่ Sapporo Kaitaku-shi Brewery โรงเบียร์ภายในอาคารอิฐแดงที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยยุคเมจิ

 • ร้านอาหารเย็น:Sapporo Kaitaku-shi Brewery

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.00 – 19.30 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 2 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน 

*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)

เริ่มเดินทาง ตั้งแต่

01 ธันวาคม 2561 - 07 เมษายน 2562

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

4,100 บาท 

เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)

2,600 บาท

เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)

2,600 บาท

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

top

จองทันที!

โปรแกรมการเดินทาง

 • จุดขึ้นรถ 08.00 น. รถออกจากโรงแรม Sapporo Excel Hotel Tokyuฃ
 • จุดขึ้นรถ 08.10 น. รถออกจากโรงแรม Sapporo Tokyu REI hotel
 • จุดขึ้นรถ 08.20 น. รถออกจากโรงแรม Sapporo prince Hotel
 • จุดขึ้นรถ 08.32 น. รถออกจากโรงแรม Century Royal hotel
 • จุดขึ้นรถ 08.43 น. รถออกจากโรงแรม New Otani Inn Sapporo
 • จุดขึ้นรถ 08.50 น. รถออกจากโรงแรม ANA Crowne Plaza Sapporo
 • แวะจุดพักรถ อิวามิซาว่า (แวะพัก 10 นาที)
 • เดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า
 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย 
 • แวะ Sunagawa Highway Oasis (แวะพัก 20 นาที)
 • เดินทางถึง ANA Crowne Plaza Sapporo // New Otani Inn Sapporo
 • เดินทางสู่ร้านอาหารค่ำด้วยตัวท่านเอง (ประมาณ 10 นาที) ไม่มีรถบบริการ
 • 19.30 น.รับประทานอาหารค่ำ ณ Beer Keller Kaitakushi (รับประทานบุฟเฟต์ "ปูซูไว + เนื้อแกะย่างเจงกิสข่าน + ซูชิ 3 ชิ้น" *ประมาณ 90 นาที)
 • *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการนำเที่ยวแบบจอยบัส 1 วัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2-5 ท่าน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 • เนื่องจากแพ็คเกจนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง จึงไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ร่วมเดินทางด้วย กรุณาเก็บเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้รับจากบริษัทไว้จนกว่าสิ้นสุดการเดินทาง
 • ในวันเดินทางกรุณาไปรวมตัวที่ฟร้อนของแต่ละโรงแรมอย่างน้อย 10 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 • การเดินทางด้วยถบัสท่องเที่ยว Asahiyama Zoo 1 DAY Picnic Tour ของแพ็คเกจทัวร์นี้ ไม่นี้ไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์นำเที่ยวร่วมเดินทางด้วย มีเพียงพนักงานขับรถเท่านั้น (สื่อสารเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
 • หลังเดินทางกลับจากสวนสัตว์อะซาฮิยาม่าแล้ว รถบัสจะไปส่งท่านถึงโรงแรม New Otani Inn Sapporo เท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นท่านจะต้องเดินไปยังร้า่นอาหารและเดินทางกลับด้วยตัวท่านเอง
 • (จุดรวมตัวของ ANA Crowne Plaza Hotel Sapporo จะอยู่ที่ชั้น 1 หน้าเค้าเตอร์บริการรับฝากกระเป๋า [Cloak] , Century Royal Hotel จะอยู่ที่ล็อบบี้ทางเข้าโรงแรม ชั้น 1) 
 • ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นรถบัสได้ทันตามเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถขอขึ้นรถบัสระหว่างทางได้ และจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น *การเดินทางด้วยรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้ เป็นการร่วมเดินทางกับลูกค้าที่จองผ่านบริษัททัวร์อื่นๆ และลูกค้าที่จองคอร์สอื่นๆ (รวมคนญี่ปุ่น) ทั้งนี้ ขนาดของรถบัสจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง
 • ที่นั่งบนรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้เป็นแบบที่นั่งอิสระ (Non-reserve seat) ในบางกรณีอาจได้นั่งติดกับลูกค้าท่านอื่นๆ
 • ที่นั่งบนรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้เป็นที่นั่งปลอดบุหรี่
 • กรุณาตั้งค่าโทรศัพท์มือถือในโหมดเงียบ และงดเว้นจากการสนทนาทางโทรศัพท์ในระหว่างเดินทาง
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพักในแต่ละวัน หากเดินทางตรงกับช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาลของประเทศนั้นๆ อาจส่งผลให้ห้องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอื่นที่อยู่ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม่มีห้องพักจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจัดแพคเกจ
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้กำหนด
 • ราคาเริ่มต้น รายละเอียดโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

เงื่อนไขสินค้า

อัตรานี้รวม

 • ค่าบริการนำเที่ยวแบบจอยบัส 1 วัน
 • ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
 • ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 2-5 ท่าน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)
 • เนื่องจากแพ็คเกจนี้เป็นการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง จึงไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์ทัวร์ร่วมเดินทางด้วย กรุณาเก็บเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการเดินทางที่ได้รับจากบริษัทไว้จนกว่าสิ้นสุดการเดินทาง
 • ในวันเดินทางกรุณาไปรวมตัวที่ฟร้อนของแต่ละโรงแรมอย่างน้อย 10 นาที ก่อนถึงเวลาออกเดินทาง
 • การเดินทางด้วยถบัสท่องเที่ยว Asahiyama Zoo 1 DAY Picnic Tour ของแพ็คเกจทัวร์นี้ ไม่นี้ไม่มีหัวหน้าทัวร์/ไกด์นำเที่ยวร่วมเดินทางด้วย มีเพียงพนักงานขับรถเท่านั้น (สื่อสารเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
 • หลังเดินทางกลับจากสวนสัตว์อะซาฮิยาม่าแล้ว รถบัสจะไปส่งท่านถึงโรงแรม New Otani Inn Sapporo เท่านั้น ซึ่งหลังจากนั้นท่านจะต้องเดินไปยังร้า่นอาหารและเดินทางกลับด้วยตัวท่านเอง
 • (จุดรวมตัวของ ANA Crowne Plaza Hotel Sapporo จะอยู่ที่ชั้น 1 หน้าเค้าเตอร์บริการรับฝากกระเป๋า [Cloak] , Century Royal Hotel จะอยู่ที่ล็อบบี้ทางเข้าโรงแรม ชั้น 1) 
 • ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นรถบัสได้ทันตามเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถขอขึ้นรถบัสระหว่างทางได้ และจะไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น *การเดินทางด้วยรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้ เป็นการร่วมเดินทางกับลูกค้าที่จองผ่านบริษัททัวร์อื่นๆ และลูกค้าที่จองคอร์สอื่นๆ (รวมคนญี่ปุ่น) ทั้งนี้ ขนาดของรถบัสจะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง
 • ที่นั่งบนรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้เป็นแบบที่นั่งอิสระ (Non-reserve seat) ในบางกรณีอาจได้นั่งติดกับลูกค้าท่านอื่นๆ
 • ที่นั่งบนรถบัสท่องเที่ยวในแพ็คเกจนี้เป็นที่นั่งปลอดบุหรี่
 • กรุณาตั้งค่าโทรศัพท์มือถือในโหมดเงียบ และงดเว้นจากการสนทนาทางโทรศัพท์ในระหว่างเดินทาง
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพักในแต่ละวัน หากเดินทางตรงกับช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาลของประเทศนั้นๆ อาจส่งผลให้ห้องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอื่นที่อยู่ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม่มีห้องพักจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจัดแพคเกจ
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้กำหนด
 • ราคาเริ่มต้น รายละเอียดโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!