กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

วันเดียวเที่ยว ฮอกไกโด

ช่วงเวลาเดินทาง: 08 ธันวาคม 2561 - 02 มีนาคม 2562

 ++ คอนเฟิร์มวันออกเดินทางแน่นอน ตามวันที่ระบุ ++

กิจกรรม light-up ของ 'บ่อน้ำสีฟ้า & น้ำตกชิราฮิเกะ' + เที่ยวชม 'สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า'

Highlight

 • Very popular!! กิจกรรมชม light-up ของ 'บ่อน้ำสีฟ้า & น้ำตกชิราฮิเกะ' แห่งเมืองบิเอะ - โอกาสดีที่ไม่ควรพลาดกับกิจกรรม light up ที่จัดแสดงเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น!

 • เที่ยวสวนสัตว์อะซาฮิยาม่า ประมาณ 90 นาที - ชมสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ชื่อดังของเกาะฮอกไกโด

 • ร้านขนม『The Sun Kurodo』- แวะเลือกซื้อขนม ของฝาก ที่ร้านขนมชื่อดังของเมืองอะซาฮิกาว่า

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 10.00 – 21.30 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 10 ท่าน 

*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)

08 และ 22 ธันวาคม 2561

05 และ 19 มกราคม 2562

06, 09, 10 และ 13 กุมภาพันธ์ 2562

02 มีนาคม 2562

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

2,600 บาท 

เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)

2,400 บาท

เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)

990 บาท

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

top

จองทันที!

โปรแกรมการเดินทาง

 • 10.00 น. พบกัน ณ บริเวณลานกระดิ่ง สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
 • สู่ Sunagawa Highway Oasis (แวะพัก 60 นาที)
 • เที่ยง อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย
 • สู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (ในเวลา 90 นาที)
 • สู่ ร้านขนม The Sun Kurodo (เลือกซื้อของ / ในเวลา 20 นาที)
 • แวะ จุดพักรถบิเอชิโรกาเนะบิรุเกะ (เลือกซื้อของ / ในเวลา 20 นาที)
 • สู่ น้ำตกชิราฮิเกะ (ชมเทศกาลประดับไฟ / ในเวลา 40 นาที)
 • สู่ บ่อน้ำสีฟ้า (ชมเทศกาลประดับไฟ / ในเวลา 40 นาที)
 • 21.30 น. เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟซัปโปโร ทางออกเหนือ
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • กรุณาจัดเตรียมไฟฉายติดตัวไปด้วย เนื่องจากในกิจกรรม light-up อาจมีแสงไฟไม่เพียงพอ และระมัดระวังในการเดิน
 • ในการร่วมการเดินทางของโปรแกรมนี้ กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่ป้องกันความหนาวเย็นได้เป็นอย่างดี (อาทิ เสื้อกันหนาว ผ้าพันคอ ถุงมือ เป็นต้น) และสวมแผ่นกันลื่นให้กับรองเท้าของท่าน
 • ไม่รวมอาหารกลางวัน-อาหารเย็นให้ในโปรแกรม กรุณาเลือกซื้ออาหารที่จุดพักรถระหว่างการเดินทาง
 • Light up ของบ่อน้ำสีฟ้าอาจถูกยกเลิกในกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย
 • ลำดับการเดินทางในโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในแต่ละวัน
 • กรุณาสวมเครื่องแต่งกายที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรมนี้
 • โปรแกรมนี้เป็นการเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น
 • รายการอาหารบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า/การลดระยะเวลาการท่องเที่ยว/หรือการยกเลิกสู่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
 • ในกรณีที่บริษัทจำเป็นที่จะต้องทำการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางอย่างกระทันหันใน 1 วันก่อนถึงวันออกเดินทาง (เวลา 15:00 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่น) อันเนื่องมาจากสภาพการจราจร สภาพอากาศ หรือเกิดสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม บริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านทางอีเมล์
 • จุดรวมตัวและจุดสิ้นสุดโปรแกรมอาจไม่ใช่สถานที่เดียวกัน สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หัวหน้าทัวร์ของท่าน

 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 ค่าอาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

เงื่อนไขสินค้า

 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 ค่าอาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

แชร์ สินค้านี้

TRIP INFORMATION

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!