กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

วันเดียวเที่ยว โตเกียว

ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ - 29 ธันวาคม 2562

โตเกียว ทาวเวอร์ ศาลเจ้าเมจิ พระราชวังอิมพีเรียล ล่องเรือสุมิดะ วัดอาซากุซะ

Highlight

 • ชมวิวเมืองหลวงญี่ปุ่นที่ Tokyo Tower
 • แวะสักการะศาลเจ้าเมจิจิงกุ
 • เยี่ยมชมพระราชวังอิมพีเรียล
 • นั่งรถบัสชมพระราชวังอะกาซะกะ & The National Diet Building ชมย่านกินซ่า
 • ขมสวนฮามะ-ริคิว สวนญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม
 • ล่องเรือแม่น้ำสุมิดะ มุ่งหน้าสู่ย่านอะซากุสะ ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ 
 • แวะสักการะวัดเซ็นโซจิ
 • เยี่ยมชมคัปปะบาชิ อากิฮาบาร่า หรืออุเอโนะ (สามารถขอแยกทัวร์จากบริเวณนี้ได้เลย)
 • อาหารกลางวัน : สไตล์ญี่ปุ่น

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 09.00 – 18.00 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 20 ท่าน

*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง

ราคาสำหรับ

ราคาต่อท่าน (บาท)

วันนี้ ถึง 29 ธันวาคม 2562 

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

3,250 บาท 

เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)

2,180 บาท

เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 

ฟรี

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

top

จองทันที!


โปรแกรมการเดินทาง

 • 09.00 น. ออกจาก โรงแรมไดอิจิ โตเกียว (เดินเพียง 2นาทีจาก "สถานีรถไฟชิมบาชิ" ของรถไฟ JR และ รถไฟใต้ติด Tokyo Metro Ginza line ด้วยเส้นทางใต้ดินที่เชื่อมต่อโรงแรมโดยตรง
 • สู่ จุดชมวิวหลักของ Tokyo Tower (ในเวลา 30 นาที)
 • สู่ ศาลเจ้าเมจิจิงกุ (ในเวลา 40 นาที)
 • นั่งรถบัสชม พระราชวังอะกาซะกะ
 • นั่งรถบัสชม The National Diet Building
 • สู่ พระราชวังอีมพีเรียลสวนฝั่งตะวันออก (ในเวลา 40 นาที)
 • สู่ ย่านกินซ่า
 • เที่ยง อาหารเที่ยง สไตล์อาหารญี่ปุ่น
 • สู่ สวนฮามะ-ริคิว (ในเวลา 40 นาที)
 • ล่องเรือ แม่น้ำสุมิดะ ชมเมืองโตเกียว (ในเวลา 40 นาที)
 • สู่ วัดอาซากุซะ และเดินถนนนาคามิเซะ (ในเวลา 40 นาที)
 • นั่งรถบัสผ่านชม ย่านคัปปะบาชิ / ย่านอากิฮาบาระ / ย่านอุเอโนะ
 • 18.00น. เดินทางกลับถึง  โรงแรมไดอิจิ โตเกียว

  หมายเหตุ พระราชวังอิมพีเรียลสวนฝั่งตะวันออก จะปิดให้เข้าชมในวันจันทร์และวันศุกร์ โดยบริษัทจะพาท่านเยี่ยมชมพระราชวังในฝั่งลานด้านหน้าและสะพานแว่นตาแทน 

 หมายเหตุ

 • รถบัสเที่ยวชมสถานที่ : ท่านอาจจะได้ใช้บริการรถบัสเที่ยวชมสถานที่ที่ดำเนินการโดย บริษัท เจแปน เกรไลน์ รถบัสเที่ยวชมสถานที่สาธารณะพร้อมกับนักท่องเที่ยวท่านอื่น ๆ ดังนั้นกรุณามาถึงสถานที่นัด อย่างน้อย 10 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง
 • มีบริการรถรับส่งบริการที่โรงแรมหลักๆ ในโตเกียว กรุณาแจ้งให้เราทราบชื่อโรงแรมที่ท่านจอง ในหมายเหตุ เวลาออกเดินทางจะแตกต่างกันเมื่อท่านใช้บริการรถรับส่ง อาจจะไม่มีไกด์นำทัวร์สำหรับการรับ-ส่ง
 • สวนพระราชวังอีมพีเรียลสวนฝั่งตะวันออก จะปิดให้เข้าชมในวันจันทร์และวันศุกร์ โดยบริษัทจะพาท่านเยี่ยมชมพระราชวังในฝั่งลานหน้าหน้าและบริเวณสะพานแว่นตาแทน 
 • ในกรณีที่สภาพอากาศ/สภาพการจราจรไม่เอื้ออำนวย อาจส่งผลให้รายละเอียดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง อาทิ ลดเวลาเข้าชม หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางสถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
 • ท่านสามารถเข้าร่วมโปรแกรมนี้ได้โดยไม่ต้องใช้เอกสารใดๆ เพียงแค่ยื่นอีเมล์ยืนยันการจองที่ทางบริษัทได้ส่งให้ท่าน แสดงแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง (ในบริเวณจุดรวมตัว) เท่านั้น ก็สามารถร่วมการเดินทางไปกับไกด์ภาษาอังกฤษได้
 • กรุณาสวมรองเท้าและเสื้อผ้าที่สะดวกสบายต่อการเคลื่อนไหว
 • ทั้งนี้โปรแกรมการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันนั้นๆ
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร,สภาพอากาศ,หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ถ้าจำเป็นต้องยกเลิกทัวร์อันเนื่องมาจากพายุหิมะ,ใต้ฝุ่น หรือสถานการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
 • ทางบริษัทจะกระทำการตัดสินใจยกเลิก1วันก่อนถึงวันเดินทางเวลา15:00น.ของญี่ปุ่น 
 • ทั้งนี้จุดนัดพบและจุดแยกย้ายอาจไม่ใช่ที่เดียวกันกรุณาสอบถามหัวหน้าทัวร์ของท่าน
 • บริษัทอาจทำการแจ้งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า (ชื่อ อายุ เพศ เป็นต้น) ให้แก่โรงแรมหรือบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโปรแกรมทัวร์นั้นๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคล(ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

 

เงื่อนไขสินค้า

ราคารวม

 • ค่ารถนำเที่ยว, อาหารกลางวัน 1 มื้อ, ไกด์พูดภาษาอังกฤษ, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

ราคาไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง, อาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

RELATED ARTICLES

เที่ยวญี่ปุ่นหน้าหนาว กับฤดูกาลแห่งหิมะ

เข้าหน้าหนาวแล้ว ใครที่กำลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงฤดูหนาว จะมีโอกาสได้สัมผัสหิมะ พร้อมกับบรรยากาศสุดโรแมนติกที่หลายคนตั้งตารอ วันนี้เราจะพาไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงหน้าหนาวกันค่ะ ว่ามีที่ไหนน่าไปบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!