กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

วันเดียวเที่ยว นาโกย่า หน้าหนาว

ช่วงเวลาเดินทาง: 02 ธ.ค.61 - 30 มี.ค.62

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ฮิดะ ทาคายามะ

Highlight

 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ: หมู่บ้านมรดกโลกที่ออกแบบสไตล์กัซโซ่

 • ฮิดะ-ทาคายามะ: ที่รู้จักกันในชื่อ "ลิตเติ้ลเกียวโต" ในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นเมืองที่ถูกสร้างมาตั้งแต่สมัยเอโดะ

 • อาหารกลางวัน: ชาบูชาบูเนื้อวัวฮิดะ

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 07.50 – 19.30 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 20 ท่าน

*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ

ราคาต่อท่าน (บาท)

02, 08, 10, 15, 22, 28, 29 ธ.ค.61

03, 04, 05, 12, 13, 18, 26, 28 ม.ค.62 

02, 04, 08, 09, 10, 16, 22, 24 ก.พ.62

01, 02, 10, 11, 15, 16, 21, 23, 24, 30 มี.ค.62 

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

2,850 บาท 

เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)

2,700 บาท

เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
*ราคารวมเฉพาะ รถบัส (ไม่รวมอาหาร)

990 บาท

*หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

 

top

จองทันที!


โปรแกรมการเดินทาง

 • 07.50 น. พบกัน ณ สถานีรถไฟนาโกย่าทางออกตะวันตก หน้าศูนย์การค้าใต้ดิน ESCA
 • สู่ ทาคายามะ เดินชมเมือง (ในเวลา 90 นาที)
 • เที่ยง อาหารเที่ยง ชาบูเนื้อวัวฮิดะ (สำหรับท่านที่ไม่ทานเนื้อวัว รบกวนแจ้งก่อนการเดินทาง วัน (ในเวลา 50 นาที)
 • สู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เดินชมหมู่บ้าน (ในเวลา 100 นาที)
 • 19.30น. เดินทางกลับถึง สถานีรถไฟนาโกย่า
  *จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

 หมายเหตุ

 • ในฤดูใบไม้ร่วงนั้นการเปลี่ยนสีของใบไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอก
 • เหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

แผนที่จุดนัดพบ “MEETING POINT”

ณ สถานีรถไฟนาโกย่า ทางออกตะวันตก หน้าศูนย์การค้าใต้ดิน ESCA อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

 

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

ทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ที่ญี่ปุ่น

หลากหลายเหตุผลที่ควรรู้เอาไว้ ว่าทำไมใครๆ ถึงอยากไป ...ชิราคาวาโกะ เมืองมรดกโลกแห่งญี่ปุ่น

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!