กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

ทัวร์ไปเช้าเย็นกลับ ทัวร์เที่ยวคามาคุระ 

ช่วงเวลาเดินทาง: ออกเดินทางทุกวัน จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี

ทัวร์เที่ยวคามาคุระ เป็นเมืองหลวงเก่า เมืองหนึ่ง ของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่สมัยของ โชกุน โยริโตโมะ มินาโมโตะ เป็นสมัยที่ชนชั้น ซามูไร ได้ขึ้นมามีอำนาจในการปกครองประเทศ และยุคนี้เองที่ญี่ปุ่นได้มีการใช้ ระบบศักดินากันอย่างกว้างขวาง คามามุระ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองซามูไรเก่าได้เลยทีเดียว มีสถานที่ ที่น่าสนใจ คนหนีไม่พ้น วัดพระใหญ่ไดบุตสึ 

Highlight

 • วัด ศาลเจ้าสึรุงะโอกะ ฮะจิมังกุ

 • สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ

 • เกาะเอโนะชิมะ

 • ช้อปปิ้ง โอไดบะ

ระยะเวลาทัวร์: 1 วัน
เริ่มเวลา: 08.00 – 18.40 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน 

*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

*หมายเหตุ ทริปนี้ไม่มีไกด์ จะมีแต่พนักงานคนจีนนัดเวลาบนรถ หากเป็นเจ้าหน้าที่ที่พูดอังกฤษได้ไม่คล่อง จะใช้เขียนเวลาใส่กระดาษเพื่อการนัดหมายแทน

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ราคาสำหรับ ราคาต่อท่าน (บาท)

ออกเดินทาง

จันทร์ / อังคาร / พฤหัสบดี

ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

1,500 บาท

เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)

1,200 บาท 

เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 

1,200 บาท 

* หมายเหตุ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินหากวันเดินทางที่ลูกค้าเลือกซื้อ ไม่สามารถออกเดินทางได้

โปรแกรมการเดินทาง

 • 08.00 น. จุดขึ้นรถ จุดแรก - Shinjuku VIP LOUNGE
 • หรือ 08.40 น. จุดขึ้นรถ จุดที่สอง - Tokyo VIP LOUNGE
 • *** ระบุจุดขึ้นรถ 1 จุด ***
 • สู่ ศาลเจ้า ศาลเจ้าสึรุงะโอกะ ฮะจิมังกุ เป็นศาลเจ้าที่โดดเด่นของคามาคุระ  เชื่อกันว่าที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีพลังมาก สามารถขอพร เรื่องการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้  (ในเวลา 50 นาที)
 • นมัสการ วัดพระใหญ่ไดบุทสึ พระประธานที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงของวัดโคโทะคุอินที่เรียกกันว่าพระใหญ่ไดบุทสึคามาคุระ เป็นพระพุทธรูปหนึ่งเดียวที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศ (ในเวลา 40 นาที)
 • แวะ เกาะเอโนะชิมะ ว่ากันว่าเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงเรื่องแมวน่ารัก เป็นเกาะขนาดเล็กที่โผล่ขึ้นที่ชายฝั่งโชนัน ที่สำคัญที่เนินคู่รักใน เกาะเอโนะชิมะ เชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อคู่รักหรือเขียนคำขอพรแล้วล็อคกุญแจเชื่อกันว่าจะทำให้ความรักสมหวังด้วยนะ ใครที่อยากสมหวังเรื่องความรักลองไปทดลองกันดูนะ (ในเวลา 150 นาที)
 • ช้อปปิ้ง โอไดบะ (ในเวลา 90 นาที)
 • 18.40 น. เดินทางกลับถึง ทัวร์จบที่ สถานีรถไฟชินจูกุ 

top

จองทันที!


 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 พนักงานนัดเวลาบนรถ (พูดภาษาอังกฤษ หรือ จีนได้) ไม่มีไกด์
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 ค่าอาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!