กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

TIME TO AUTUMN IN OSAKA

ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย.60

ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • Hakusan Shirakawago White Road & เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ"

Highlight

 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ.. เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลก และบรรยากาศธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
 • เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ..เมืองเก่าที่ขนานนามว่าเป็น "ลิตเติ้ลเกียวโต" สัมผัสกลิ่นอาย & บ้านเรือนในยุคสมัยเอโดะ
 • สะพานแขวนคาซุระ หนึ่งในจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงามที่มาพร้อมกับความท้าทาย เดินข้ามสะพานแขวนคาซุระเส้นทางยาว 44 เมตร และสูง 12เมตร (ไม่รวมค่าข้ามสะพาน 300 เยน/ท่าน)
 • ศาลเจ้าเฮเซ็นจิ-ฮะคุซัง แวะสักการะศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุการก่อตั้งครบ 1,300 ปีในปีนี้ ในเส้นทางสู่ศาลเจ้าจะมีมอสปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ ที่ทำให้บรรยากาศดูร่มรื่นและลึกลับในคราวเดียวกัน
 • Hotel Happo ในย่าน ชิรามิเนะ-ออนเซ็น.. ผ่อนคลายไปกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นคุณภาพดี พร้อมอิ่มอร่อยไปกับมื้อเย็นในชุด "โรบาตะ-ยากิ" เมนูปิ้ง-ย่างสไตล์ญี่ปุ่นจากที่พัก

ระยะเวลาทัวร์: 2 วัน 1 คืน
เริ่มเวลา: 08.30 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 1 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี)
เริ่มจาก อุเมดะ
15-16, 17-18, 23-24, 29-30 ตุลาคม 2017
31 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2017
01-02, 05-06 พฤศจิกายน 2017
8,877 บาท
(26,900 เยน)
เริ่มจาก เกียวโต AVANTI
30-31 ตุลาคม 2017
8,877 บาท
(26,900 เยน)

*หมายเหตุ*

- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 07.50 น. พบกัน อุเมดะ (ออกเดินทางเวลา 08.30 น.) หรือ เกียวโต AVANTI (รวมตัว 08.15 น.)
 • จุดพักรถทาเกะฟุ ประมาณ 20นาที
 • สะพานแขวนคาซุระ (เดินเล่น ประมาณ 30นาที *ไม่รวมค่าข้ามสะพาน 300เยน/ท่าน)
 • ศาลเจ้าเฮเซ็นจิ-ฮะคุซัง (แวะสักการะ ประมาณ 50นาที)
 • พักในย่าน ชิรามิเนะ-ออนเซ็น Hotel Happo

วันที่ 2

 • ชิรามิเนะ-ออนเซ็น เมืองจูกู <เส้นทาง Hakusan Shirakawago White Road>
 • เมืองมาการิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (เยี่ยมชม ประมาณ 60นาที)
 • เมืองทาคายามะ เมืองเก่าฮิดะ-ทาคายามะ (เดินเล่น ประมาณ 60นาที)
 • 19.30 น. เดินทางกลับถึง อุเมดะ (ตามเวลา)
 • 21.30 น. เดินทางกลับถึง เกียวโต AVANTI (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

top

จองทันที!

 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารเช้า 1 มื้อ
 อาหารเย็น 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

 หมายเหตุ

 • กรุณาสวมรองเท้าที่สะดวกสบายแก่การเดินทางเข้าร่วมโปรแกรม เนื่องจากจากบริเวณจุดจอดรถไปยังศาลเจ้าเฮเซ็นจิ-ฮะคุซัง จะต้องเดินบนพื้นหินในเส้นทางยาว (เส้นทางนี้ถูกรับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ของเส้นทางที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นระดับประเทศ)
 • การเปลี่ยนสีของดอกไม้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • หากสภาพอากาศ/ สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย (อาทิ หิมะทับถมสูง) "เส้นทาง Hakusan Shirakawago White Road" ในบางส่วน/ หรือทั้งหมดจะถูกปิดให้บริการ ในกรณีนี้บริษัทจะใช้เส้นทางอื่นแทน (จะแจ้งการเดินทางให้ทราบอีกครั้ง) โดยไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงการใช้เส้นทางในกรณีดังกล่าว อาจส่งผลกระทบให้เวลาในการเที่ยวชมสถานที่อื่นๆลดลง และเวลาในการสิ้นสุดโปรแกรมล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ เป็นต้นโปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!