กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

TIME TO AUTUMN IN SENDAI

ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย.60

★ 10 จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "ตอนใต้ของโทโฮคุ" & นั่งรถไฟท้องถิ่นชมสีสันความงามของธรรมชาติ ★

Highlight

 • พักรีสอร์ทสุดหรู ล้อมรอบด้วยธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี “Hotel De Premiere Minowa"
 • เดินทางสู่ 10 จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "ตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ"
 • นั่งรถไฟท้องถิ่นสาย JR ทาดามิ ชมวิวสีสันของธรรมชาติจากหน้าต่างรถไฟ ประมาณ 20 นาที

ระยะเวลาทัวร์: 2 วัน 1 คืน
เริ่มเวลา: 08.45 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 2 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
เริ่มจาก : สถานีรถไฟเซ็นได
24-25, 29-30 ตุลาคม 60
01-02 พฤศจิกายน 60
8,547 บาท
(25,900 เยน)
8,547 บาท
(25,900 เยน)
2,640 บาท
(8,000 เยน)
เริ่มจาก : สถานีรถไฟเซ็นได
20-21 ตุลาคม 60
03-04 พฤศจิกายน 60
9,210 บาท
(27,900 เยน) 
9,210 บาท
(27,900 เยน) 
2,640 บาท
(8,000 เยน) 
เริ่มจาก : สถานีรถไฟเซ็นได
28-29 ตุลาคม 2017
10,200 บาท
(30,900 เยน)
10,200 บาท
(30,900 เยน) 
2,640 บาท
(8,000 เยน)

*หมายเหตุ*

- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 08.20 น. พบกันสถานีรถไฟเซ็นได ประตูตะวันออก (ออกเดินทางเวลา 08.20 น.)
 • ภูเขาอะดาทาระ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 60 นาที *ไม่รวมค่านั่งกระเช้าลอยฟ้า 1,600 เยน/ท่าน เที่ยวละ 10 นาที)
 • ทะเลสาบฮิบาระ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • บ่อน้ำโกะชิกิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณบ่อน้ำบิชะมง ประมาณ 40 นาที)
 • Bandai Azuma Lake Line
 • หุบเขานากะซึกาว่า (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 60 นาที) พักค้างคืนในที่พักบนที่ราบสูงโยโกมูกิ 
 • โรงแรมรีสอร์ทที่ถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ใบไม้เปลี่ยนสี & อิ่มอร่อยกับชุดอาหารญี่ปุ่น-ฝรั่ง ในมื้อค่ำ ※รวมการเดินทางประมาณ 200 กิโลเมตร

วันที่ 2

 • ที่ราบสูงโยโกมูกิ หุบเขามุเก็น (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • ทะเลสาบนูมะซาว่า (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • สถานีรถไฟไอซึมิยาชิตะ <นั่งรถไฟท้องถิ่นชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 20 นาที (non-reserved seat)>สถานีรถไฟไอซึยะนาอิซึ
 • วัดเอ็นโซ (แวะสักการะ & ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 50 นาที)
 • 17.20 น. เดินทางกลับถึง เซ็นได (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*

top

จองทันที!

TIME TO AUTUMN IN SENDAI

ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย.60

★ 10 จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "ตอนใต้ของโทโฮคุ" & นั่งรถไฟท้องถิ่นชมสีสันความงามของธรรมชาติ ★

Highlight

 • พักรีสอร์ทสุดหรู ล้อมรอบด้วยธรรมชาติใบไม้เปลี่ยนสี “Hotel De Premiere Minowa"
 • เดินทางสู่ 10 จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ "ตอนใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ"
 • นั่งรถไฟท้องถิ่นสาย JR ทาดามิ ชมวิวสีสันของธรรมชาติจากหน้าต่างรถไฟ ประมาณ 20 นาที

ระยะเวลาทัวร์: 2 วัน 1 คืน
เริ่มเวลา: 08.45 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 2 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
เริ่มจาก : สถานีรถไฟเซ็นได
24-25, 29-30 ตุลาคม 60
01-02 พฤศจิกายน 60
8,547 บาท
(25,900 เยน)
8,547 บาท
(25,900 เยน)
2,640 บาท
(8,000 เยน)
เริ่มจาก : สถานีรถไฟเซ็นได
20-21 ตุลาคม 60
03-04 พฤศจิกายน 60
9,210 บาท
(27,900 เยน) 
9,210 บาท
(27,900 เยน) 
2,640 บาท
(8,000 เยน) 
เริ่มจาก : สถานีรถไฟเซ็นได
28-29 ตุลาคม 2017
10,200 บาท
(30,900 เยน)
10,200 บาท
(30,900 เยน) 
2,640 บาท
(8,000 เยน)

*หมายเหตุ*

- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 08.20 น. พบกันสถานีรถไฟเซ็นได ประตูตะวันออก (ออกเดินทางเวลา 08.20 น.)
 • ภูเขาอะดาทาระ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 60 นาที *ไม่รวมค่านั่งกระเช้าลอยฟ้า 1,600 เยน/ท่าน เที่ยวละ 10 นาที)
 • ทะเลสาบฮิบาระ (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • บ่อน้ำโกะชิกิ (ชมใบไม้เปลี่ยนสีบริเวณบ่อน้ำบิชะมง ประมาณ 40 นาที)
 • Bandai Azuma Lake Line
 • หุบเขานากะซึกาว่า (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 60 นาที) พักค้างคืนในที่พักบนที่ราบสูงโยโกมูกิ 
 • โรงแรมรีสอร์ทที่ถูกล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ใบไม้เปลี่ยนสี & อิ่มอร่อยกับชุดอาหารญี่ปุ่น-ฝรั่ง ในมื้อค่ำ ※รวมการเดินทางประมาณ 200 กิโลเมตร

วันที่ 2

 • ที่ราบสูงโยโกมูกิ หุบเขามุเก็น (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • ทะเลสาบนูมะซาว่า (ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • สถานีรถไฟไอซึมิยาชิตะ <นั่งรถไฟท้องถิ่นชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 20 นาที (non-reserved seat)>สถานีรถไฟไอซึยะนาอิซึ
 • วัดเอ็นโซ (แวะสักการะ & ชมใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 50 นาที)
 • 17.20 น. เดินทางกลับถึง เซ็นได (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*


 อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารเช้า 1 มื้อ
 อาหารเย็น 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

 หมายเหตุ

 • เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้ไม่มีอาหารกลางวันไว้บริการ ดังนััน ในวันที่ 1 กรุณาจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับรับประทานบนรถบัสระหว่างเดินทางให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง และในวันที่ 2 หัวหน้าทัวร์จะแนะนำสถานที่รับประทานอาหารกลางวันให้ท่านทราบ
 • การเปลี่ยนสีของดอกไม้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

โอตารุ สวยทะลุจอแม้ในวันที่ไม่มีหิมะ

"โอตารุ" เมืองเล็กแสนน่ารัก ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากซับโปโร หากมีโอกาสมาซับโปโรก็ควรแวะเวียนมาที่นี่เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งภาพของ "โอตารุ" ที่ทุกคนติดตากันนั้นก็คือภาพของหิมะริมคลองโอตารุ เเสงไฟประดับประดาริม 2 ฟากฝั่ง หิมะโปรยปราย หนาวจนปากสั่นแต่ช่วงนี้หิมะกำลังจะหมดไปแล้ว เลยอยากจะนำเสนออีกมุมนึงของเมืองโอตารุว่าไม่จำเป็นต้องมีหิมะก็เที่ยวได้

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

แนะนำ! จุดชมวิวซากุระบานกลางปี สวนสาธารณะฮิโรซากิ

ถึงแม้ Event ชมซากุระบานจะออกมาถี่มาก บ้างก็สงสัยว่าช่วงนี้ซากุระยังบานอยู่มั้ย? แต่ขอบอกว่า ยัง...ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ !! เอาใจคนที่พลาดไม่ได้ไปรอบที่แล้ว ขอเชิญพบกับ สวนสาธารณะฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ หนึ่งจุดชมซากุระที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!