กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

TIME TO AUTUMN IN TOKYO

ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.61

ชมน้ำตกฟุคุโรดะ • หุบเขาฮานะนุกิ • สะพานเดินริวจิน • พัก Hotel Sunvalley Nasu • บุฟเฟต์กว่า 60 ชนิด

Highlight

 • น้ำตกฟุคุโรดะ 1 ใน 3 ของน้ำตกที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการชมใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเต็มที่
 • สะพานเดินริวจิน เยี่ยมชมและเดินเล่นที่สะพานเดินที่ยาวที่สุดในเกาะฮอนชู ซึ่งมีความยาว 375 เมตร
 • หุบเขาฮานะนุกิ เพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์อันสวยงามจากบนสะพาน และทางเดินใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม
 • Hotel Sunvalley Nasu ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นในบ่อออนเซ็นขนาดใหญ่ และอิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟต์อาหารเย็นกว่า 60 ชนิด อาทิ ซูชิ เทมปุระ ปู และอื่นๆอีกมากมาย

ระยะเวลาทัวร์: 2 วัน 1 คืน
เริ่มเวลา: 07.50 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 2 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
10-11, 12-13, 15-16, 17-18, 19-20, 20-21 พ.ย.60 8,547 บาท
(25,900 เยน) 
8,547 บาท
(25,900 เยน) 
8,547 บาท
(25,900 เยน) 
11-12, 25-26 พ.ย.60 9,537 บาท
(28,900 เยน) 
9,537 บาท
(28,900 เยน) 
9,537 บาท
(28,900 เยน) 

*หมายเหตุ* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • Tokyo Metropolitan Government Building (ออกเดินทาง 07.50 น.)
 • วัดบังนาจิ (แวะสักการะ & ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • ชิโอะบาระ (เลือกซื้อของ ประมาณ 20 นาที)
 • สะพานแขวนคุเระไน (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 50 นาที)
 • พักค้างคืนที่ Hotel Sunvalley Nasu

วันที่ 2

 • โรงแรม เมืองนาซุ (เลือกซื้อของ ประมาณ 20 นาที)
 • น้ำตกฟุคุโรดะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 60 นาที)
 • สะพานเดินริวจิน (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • หุบเขาฮานะนุกิ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 60 นาที)
 • 19.20 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*


top

จองทันที!

TIME TO AUTUMN IN TOKYO

ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.61

ชมน้ำตกฟุคุโรดะ • หุบเขาฮานะนุกิ • สะพานเดินริวจิน • พัก Hotel Sunvalley Nasu • บุฟเฟต์กว่า 60 ชนิด

Highlight

 • น้ำตกฟุคุโรดะ 1 ใน 3 ของน้ำตกที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับการชมใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเต็มที่
 • สะพานเดินริวจิน เยี่ยมชมและเดินเล่นที่สะพานเดินที่ยาวที่สุดในเกาะฮอนชู ซึ่งมีความยาว 375 เมตร
 • หุบเขาฮานะนุกิ เพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์อันสวยงามจากบนสะพาน และทางเดินใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงาม
 • Hotel Sunvalley Nasu ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นในบ่อออนเซ็นขนาดใหญ่ และอิ่มอร่อยไปกับบุฟเฟต์อาหารเย็นกว่า 60 ชนิด อาทิ ซูชิ เทมปุระ ปู และอื่นๆอีกมากมาย

ระยะเวลาทัวร์: 2 วัน 1 คืน
เริ่มเวลา: 07.50 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 2 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
10-11, 12-13, 15-16, 17-18, 19-20, 20-21 พ.ย.60 8,547 บาท
(25,900 เยน) 
8,547 บาท
(25,900 เยน) 
8,547 บาท
(25,900 เยน) 
11-12, 25-26 พ.ย.60 9,537 บาท
(28,900 เยน) 
9,537 บาท
(28,900 เยน) 
9,537 บาท
(28,900 เยน) 

*หมายเหตุ* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • Tokyo Metropolitan Government Building (ออกเดินทาง 07.50 น.)
 • วัดบังนาจิ (แวะสักการะ & ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • ชิโอะบาระ (เลือกซื้อของ ประมาณ 20 นาที)
 • สะพานแขวนคุเระไน (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 50 นาที)
 • พักค้างคืนที่ Hotel Sunvalley Nasu

วันที่ 2

 • โรงแรม เมืองนาซุ (เลือกซื้อของ ประมาณ 20 นาที)
 • น้ำตกฟุคุโรดะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 60 นาที)
 • สะพานเดินริวจิน (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • หุบเขาฮานะนุกิ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 60 นาที)
 • 19.20 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง* อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารเช้า 1 มื้อ
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 อาหารเย็น 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

 หมายเหตุ

 • Hotel Sunvalley Nasu มีสระว่ายน้ำ "Aqua Venus" ซึ่งสามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ท่านที่มีความประสงค์จะเข้าใช้บริการ กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำมาด้วย *Aqua Venus อาจจะมีการปิดให้ใช้บริการในช่วงที่เข้าพัก
 • การเปลี่ยนสีของดอกไม้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

5 ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ขอคู่ญี่ปุ่น ณ โตเกียวแดนปลาดิบ

จีบใครก็กินแห้ว ชอบใครเขาก็มีคู่ มาตรงนี้เลยจ้า เอาใจคนสถานะ "โสด" กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา? จะพาไปศาลเจ้าแก้นก ไปขอคู่ญี่ปุ่น คราวนี้ถึงเวลาต้องได้คู่กับเค้าบ้างล่ะ

ชี้เป้า! 5 พิกัด แหล่งชมซากุระญี่ปุ่น

ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเรียกได้ว่าซากุระเริ่มเตรียมตัวที่จะผลิบาน อวดโฉม บานสะพรั่งให้ทุกคนได้ชื่นชม แต่ละแห่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งวันนี้จะพาไปดูกันว่าแต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน ไปชมซากุระญี่ปุ่นกันเลยจ้า

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!