กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

TIME TO AUTUMN IN TOKYO

ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย.60

นั่งกระเช้าลอยฟ้าริวโอ ชมใบไม้เปลี่ยนสี •  Sora Terrace •  Kiyosato Terrace •  Myoko Happiness Illumination

Highlight

 • กระเช้าลอยฟ้าริวโอ ณ สวนสาธารณะภูเขาริวโอะ
 • ชมทะเลเมฆที่รูปร่างคล้ายคลื่นบน "Sora Terrace" ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,770 เมตร
 • สามารถชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีได้จากกระเช้าลอยฟ้า Kiyosato Terrace
 • เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิและเทือกเขามินามิแอลป์ ที่ระดับความสูง ประมาณ 1,900 เมตร (ใช้เวลา 10 นาที)
 • ชมงานประดับไฟ "Myoko Happiness Illumination" โดยใช้ไฟ LED กว่า 1.5 ล้านดวง
 • พักค้างคืนที่ APA Resort Joetsu Myoko ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแสดงไฟ

ระยะเวลาทัวร์: 2 วัน 1 คืน
เริ่มเวลา: 08.40 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 2 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
16-17, 22-23 ต.ค.60
05-06 พ.ย.60
10,857 บาท
(32,900 เยน) 
10,527 บาท
(31,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 
19-20, 27-28, 30-31 ต.ค.60
03-04 พ.ย.60
11,187 บาท
(33,900 เยน) 
10,857 บาท
(32,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 
21-22 ต.ค.60 12,177 บาท
(36,900 เยน) 
11,847 บาท
(35,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 

*หมายเหตุ*

- ราคาเด็กเล็ก รวมเฉพาะ รถบัส
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ออกเดินทางจาก ชินจูกุ (เวลา 08.40 น.)
 • เมืองนากาโนฮาระ (เลือกซื้อของ)
 • อาหารเที่ยง แบบกล่อง
 • สถานีซังโระคุ (ตีนเขา)
 • บริเวณที่ราบสูงคิตะชิกะ <กระเช้าลอยฟ้าริวโอ>
 • สถานีซังโจ (ยอดเขา)
 • Sora Terrace (เดินเล่น ประมาณ 60 นาที)
 • สถานีซังโจ (ยอดเขา) <กระเช้าลอยฟ้าริวโอ>
 • สถานีซังโระคุ (ตีนเขา)
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก APA Resort Joetsu Myoko

วันที่ 2

 • โรงแรมที่พัก Nojiriko Terrace (เดินเล่น)
 • น้ำตกนาเอนะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 50 นาที)
 • นากาโน่ (เลือกซื้อของ)
 • สถานีซังโระคุ (ตีนเขา)
 • ที่สกีรีสอร์ทซันมีโดวส์คิโยซาโตะ <กระเช้าลอยฟ้า (เส้นทางพาโนราม่า)>
 • Kiyosato Terrace (เดินเล่น) <กระเช้าลอยฟ้า (เส้นทางพาโนราม่า)>
 • สถานีซังโระคุ (ตีนเขา)
 • หุบเขายัตสึกะทะเกะ (เลือกซื้อของ)
 • 19.10 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*


top

จองทันที!

TIME TO AUTUMN IN TOKYO

ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย.60

นั่งกระเช้าลอยฟ้าริวโอ ชมใบไม้เปลี่ยนสี •  Sora Terrace •  Kiyosato Terrace •  Myoko Happiness Illumination

Highlight

 • กระเช้าลอยฟ้าริวโอ ณ สวนสาธารณะภูเขาริวโอะ
 • ชมทะเลเมฆที่รูปร่างคล้ายคลื่นบน "Sora Terrace" ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,770 เมตร
 • สามารถชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีได้จากกระเช้าลอยฟ้า Kiyosato Terrace
 • เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา ชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาไฟฟูจิและเทือกเขามินามิแอลป์ ที่ระดับความสูง ประมาณ 1,900 เมตร (ใช้เวลา 10 นาที)
 • ชมงานประดับไฟ "Myoko Happiness Illumination" โดยใช้ไฟ LED กว่า 1.5 ล้านดวง
 • พักค้างคืนที่ APA Resort Joetsu Myoko ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานแสดงไฟ

ระยะเวลาทัวร์: 2 วัน 1 คืน
เริ่มเวลา: 08.40 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 2 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
16-17, 22-23 ต.ค.60
05-06 พ.ย.60
10,857 บาท
(32,900 เยน) 
10,527 บาท
(31,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 
19-20, 27-28, 30-31 ต.ค.60
03-04 พ.ย.60
11,187 บาท
(33,900 เยน) 
10,857 บาท
(32,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 
21-22 ต.ค.60 12,177 บาท
(36,900 เยน) 
11,847 บาท
(35,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 

*หมายเหตุ*

- ราคาเด็กเล็ก รวมเฉพาะ รถบัส
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • ออกเดินทางจาก ชินจูกุ (เวลา 08.40 น.)
 • เมืองนากาโนฮาระ (เลือกซื้อของ)
 • อาหารเที่ยง แบบกล่อง
 • สถานีซังโระคุ (ตีนเขา)
 • บริเวณที่ราบสูงคิตะชิกะ <กระเช้าลอยฟ้าริวโอ>
 • สถานีซังโจ (ยอดเขา)
 • Sora Terrace (เดินเล่น ประมาณ 60 นาที)
 • สถานีซังโจ (ยอดเขา) <กระเช้าลอยฟ้าริวโอ>
 • สถานีซังโระคุ (ตีนเขา)
 • เข้าสู่โรงแรมที่พัก APA Resort Joetsu Myoko

วันที่ 2

 • โรงแรมที่พัก Nojiriko Terrace (เดินเล่น)
 • น้ำตกนาเอนะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 50 นาที)
 • นากาโน่ (เลือกซื้อของ)
 • สถานีซังโระคุ (ตีนเขา)
 • ที่สกีรีสอร์ทซันมีโดวส์คิโยซาโตะ <กระเช้าลอยฟ้า (เส้นทางพาโนราม่า)>
 • Kiyosato Terrace (เดินเล่น) <กระเช้าลอยฟ้า (เส้นทางพาโนราม่า)>
 • สถานีซังโระคุ (ตีนเขา)
 • หุบเขายัตสึกะทะเกะ (เลือกซื้อของ)
 • 19.10 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง* อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารเช้า 1 มื้อ
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 อาหารเย็น 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

 หมายเหตุ

 • กรณีที่ไม่สามารถรับชมทะเลเมฆได้ อันเนื่องมาจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
 • การเปลี่ยนสีของดอกไม้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • กรณีที่สภาพอากสศไม่เอื้ออำนวยอันเป็นเหตุให้กระเช้าลอยฟ้า ปิดให้บริการ ทางบริษัทฯ จะพาท่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นแทน
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

5ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ณ แดนปลาดิบ

ศาลเจ้าแก้นก จีบใครก็กินแห้ว มาตรงนี้เลยจ้า เชื่อว่าประชากรชาวไทยหลายๆคน คงอยู่ในสถานะ โสด กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา ? วันนี้แอดเลยจะพาทุกท่านไปพบกับ 5 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเมื่อไปขอพรด้านความรักแล้วไม่แห้วแน่นอน ส่วนจะศักดิ์สิทธิ์หรือขลังขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า

ชี้เป้า! 5 พิกัด แหล่งชมซากุระญี่ปุ่น

ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเรียกได้ว่าซากุระเริ่มเตรียมตัวที่จะผลิบาน อวดโฉม บานสะพรั่งให้ทุกคนได้ชื่นชม แต่ละแห่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งวันนี้จะพาไปดูกันว่าแต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน ไปชมซากุระญี่ปุ่นกันเลยจ้า

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!