กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

TIME TO AUTUMN IN TOKYO

ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย.60

เส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีที่ยามานาชิ & นากาโน่ • บ่อมิชากะ • น้ำตกโอะโตะเมะ • รถไฟชมวิวสายยัตสึกะทาเกะโคเก็น

Highlight

 • บ่อมิชากะ บ่อน้ำใสเสมือนเป็นกระจกเงาที่คอยสะท้อนความงามของธรรมชาติโดยรอบของฤดูกาลทั้ง 4 โดยในการเดินทางนี้ จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสีสันธรรมชาติ ในฤดูกาลของใบไม้เปลี่ยนสี
 • Fujimi Kougen นั่งรถกอล์ฟแบบอัตโนมัติขึ้นสู่ที่ราบสูงเหนือก้อนเมฆ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และธรรมชาติต่างๆ ที่ระดับความสูง 1,420 เมตร ได้แบบ 180 องศา
 • Yatsugatake Royal Hotel พักที่โรงแรมหรูระดับ A-rank

ระยะเวลาทัวร์: 2 วัน 1 คืน
เริ่มเวลา: 08.45 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 2 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
5-6 พ.ย.60 8,547 บาท
(25,900 เยน) 
8,547 บาท
(25,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 
20-21, 25-26, 29-30 ต.ค.60
1-2 พ.ย.60
8,877 บาท
(26,900 เยน) 
8,877 บาท
(26,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 
4-5 พ.ย.60 9,537 บาท
(28,900 เยน) 
9,537 บาท
(28,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 

*หมายเหตุ*

- ราคาเด็กเล็ก รวมเฉพาะ รถบัส อาหารเช้า-อาหารเย็น และค่ายานพาหนะชมวิว
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 07.50 น. พบกัน สถานีชินจูกุ (ออกเดินทางเวลา 08.40 น.)
 • ทะเลสาบมินามิ-อินากะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • เมืองซุวะ (เลือกซื้อของ ประมาณ 20 นาที)
 • น้ำตกโอะโตะเมะ ในหุบเขาโยโกยะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • บ่อมิชากะ น้ำตกโอชิโดะริ กะคุชิ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • พักค้างคืนที่ย่าน ไคโออิซุมิ ออนเซ็น
 • ที่พัก Yatsugatake Royal Hotel

วันที่ 2

 • ไคโออิซุมิ ออนเซ็น Seisen-ryo (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • ป่าอุสึกุชิ-โมริ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • สะพานฮิงะชิซะวะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 30 นาที)
 • สถานีรสไฟคิโยซาโตะ <นั่งรถไฟยัตสึกะทาเกะ-โคเก็น ประมาณ 10 นาที>
 • สถานีไคโออิซุมิ Fujimi Kougen Resort (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 90 นาที)
 • โคบุจิซาว่า (เลือกซื้อของ ประมาณ 20 นาที)
 • 18.40 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง*


top

จองทันที!

TIME TO AUTUMN IN TOKYO

ช่วงเวลาเดินทาง: ต.ค. - พ.ย.60

เส้นทางใบไม้เปลี่ยนสีที่ยามานาชิ & นากาโน่ • บ่อมิชากะ • น้ำตกโอะโตะเมะ • รถไฟชมวิวสายยัตสึกะทาเกะโคเก็น

Highlight

 • บ่อมิชากะ บ่อน้ำใสเสมือนเป็นกระจกเงาที่คอยสะท้อนความงามของธรรมชาติโดยรอบของฤดูกาลทั้ง 4 โดยในการเดินทางนี้ จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสีสันธรรมชาติ ในฤดูกาลของใบไม้เปลี่ยนสี
 • Fujimi Kougen นั่งรถกอล์ฟแบบอัตโนมัติขึ้นสู่ที่ราบสูงเหนือก้อนเมฆ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และธรรมชาติต่างๆ ที่ระดับความสูง 1,420 เมตร ได้แบบ 180 องศา
 • Yatsugatake Royal Hotel พักที่โรงแรมหรูระดับ A-rank

ระยะเวลาทัวร์: 2 วัน 1 คืน
เริ่มเวลา: 08.45 น. (ตามเวลา)
ลักษณะทัวร์: เข้าร่วมทัวร์ (Join Tour)
ขั้นต่ำในการจอง: 2 ท่าน 
จำนวนคนเดินทาง: ขั้นต่ำ 25 ท่าน
*ทัวร์จะถูกยกเลิกเมื่อมีจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงขั้นต่ำตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 4 วัน*

อัตราค่าบริการ

วันที่ออกเดินทาง ผู้ใหญ่ (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เด็ก (อายุ 6 ถึง 11 ปี) เด็กเล็ก (อายุ 3 ถึง 5 ปี) 
5-6 พ.ย.60 8,547 บาท
(25,900 เยน) 
8,547 บาท
(25,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 
20-21, 25-26, 29-30 ต.ค.60
1-2 พ.ย.60
8,877 บาท
(26,900 เยน) 
8,877 บาท
(26,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 
4-5 พ.ย.60 9,537 บาท
(28,900 เยน) 
9,537 บาท
(28,900 เยน) 
4,290 บาท
(13,000 เยน) 

*หมายเหตุ*

- ราคาเด็กเล็ก รวมเฉพาะ รถบัส อาหารเช้า-อาหารเย็น และค่ายานพาหนะชมวิว
- ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ วันที่ทำการชำระเงิน

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1

 • 07.50 น. พบกัน สถานีชินจูกุ (ออกเดินทางเวลา 08.40 น.)
 • ทะเลสาบมินามิ-อินากะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • เมืองซุวะ (เลือกซื้อของ ประมาณ 20 นาที)
 • น้ำตกโอะโตะเมะ ในหุบเขาโยโกยะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • บ่อมิชากะ น้ำตกโอชิโดะริ กะคุชิ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • พักค้างคืนที่ย่าน ไคโออิซุมิ ออนเซ็น
 • ที่พัก Yatsugatake Royal Hotel

วันที่ 2

 • ไคโออิซุมิ ออนเซ็น Seisen-ryo (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • ป่าอุสึกุชิ-โมริ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 40 นาที)
 • สะพานฮิงะชิซะวะ (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 30 นาที)
 • สถานีรสไฟคิโยซาโตะ <นั่งรถไฟยัตสึกะทาเกะ-โคเก็น ประมาณ 10 นาที>
 • สถานีไคโออิซุมิ Fujimi Kougen Resort (ชมวิวใบไม้เปลี่ยนสี ประมาณ 90 นาที)
 • โคบุจิซาว่า (เลือกซื้อของ ประมาณ 20 นาที)
 • 18.40 น. เดินทางกลับถึง ชินจูกุ (ตามเวลา)

*จุดรับและจุดส่งอาจไม่ใช่จุดเดียวกัน รบกวนสอบถามไกด์ที่ดูแลเส้นทาง* อัตรานี้รวม

 ค่ารถนำเที่ยว
 อาหารเช้า 1 มื้อ
 อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 อาหารเย็น 1 มื้อ
 ไกด์พูดภาษาอังกฤษ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าที่พัก จำนวน 1 คืน

 อัตรานี้ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 อาหาร
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ นอกเหนือจากในโปรแกรมการเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และโปรแกรมทัวร์เสริมต่างๆ

** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้แก่ท่านไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ยกเว้นเมื่อทางบริษัทฯ ยกเลิกการท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆ **

 หมายเหตุ

 • การเปลี่ยนสีของดอกไม้นั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
 • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพการจราจร, สภาพอากาศหรือสถานการณ์อื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ,
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษัทฯ

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

RELATED ARTICLES

ไปญี่ปุ่น ส่องรอบทิศ ชีวิตติดโอซาก้า

"ไปญี่ปุ่นทั้งที ต้องลงที่โอซาก้า" คำพูดนี่ยังใช้ได้อยู่เสมอ อีกหนึ่งเมืองญี่ปุ่นในดวงใจ ไปเที่ยวโอซาก้ากี่ครั้งก็ยังโดน ยังใช่เหมือนเดิม ด้วยว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้ง ร้านอาหารที่มีปูตัวใหญ่ยักษ์เป็นโลโก้ ป้ายกูลิโกะที่มีอายุยาวนานเว่อร์

ชี้เป้า! 5 พิกัด แหล่งชมซากุระญี่ปุ่น

ช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นเรียกได้ว่าซากุระเริ่มเตรียมตัวที่จะผลิบาน อวดโฉม บานสะพรั่งให้ทุกคนได้ชื่นชม แต่ละแห่งก็มีความสวยงามแตกต่างกันไป ซึ่งวันนี้จะพาไปดูกันว่าแต่ละแห่งมีความสวยงามแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหน ไปชมซากุระญี่ปุ่นกันเลยจ้า

5ศาลเจ้าแก้นก ! คนโสดควรไป ณ แดนปลาดิบ

ศาลเจ้าแก้นก จีบใครก็กินแห้ว มาตรงนี้เลยจ้า เชื่อว่าประชากรชาวไทยหลายๆคน คงอยู่ในสถานะ โสด กันเยอะ เที่ยวคนเดียวเหงาปะล๊าาา ? วันนี้แอดเลยจะพาทุกท่านไปพบกับ 5 ศาลเจ้าในญี่ปุ่นที่เชื่อกันว่าเมื่อไปขอพรด้านความรักแล้วไม่แห้วแน่นอน ส่วนจะศักดิ์สิทธิ์หรือขลังขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า

10 ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก โดย Lonely Planet

ประสบการณ์การลิ้มรสอาหารที่ดีที่สุดในโลก จัดอันดับโดย Lonely Planet และนี่ก็คือ 10 อันดับอาหารจานเด็ดจากทั่วโลก มีของไทยด้วย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

แชร์ สินค้านี้

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!