มาเก๊า 1 Day Tour

 • แพคเกจซิตี้ทัวร์ เที่ยวชมมาเก๊า 1 วันเต็มๆ
 • บริการรถรับส่ง และนำท่านนั่งเฟอร์รี่ไปกลับ ฮ่องกง-มาเก๊า
 • บริการนำท่านเที่ยวชมเมือง และสถาปัตยกรรมของเกาะมาเก๊า
 • พร้อมเสิร์ฟอาหารกลางวัน 1 มื้อ

จองทันที!

มาเก๊า 1 Day Tour

เดินทางวันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 เพียง 3,900 บาท

 ไฮไลท์

 • เฟอร์รี่ไปกลับ มาเก๊า + รถรับส่ง

 • ซิตี้ทัวร์มาเก๊า - วิหารเซนต์ปอล - เซนาโด้สแควร์

 • วัดนาจา(Na Tcha) - วัดอาม่า(A-Ma)

 • เมาท์ฟอร์เทรส - ชมวิวมาเก๊าทาวเวอร์


เที่ยวมาเก๊า 1 วัน ได้อะไรบ้าง

 • เฟอร์รี่ไป-กลับ
 • รถรับส่ง 1 เที่ยว ขาไป
 • มาเก๊าซิตี้ทัวร์
 • วิหารเซนต์ปอล
 • เซนาโด้ สแควร์
 • วัดนาจา (Na Tcha)
 • วัดอาม่า (A-Ma)
 • ป้อมปราการเมาท์ฟอร์เทรส
 • มาเก๊า ทาวเวอร์
 • ร้านขายของที่ระลึกมาเก๊า
 • อาหารกลางวัน

เลือกซื้อห้องพักเพิ่ม ราคาเริ่มต้น / ห้อง / คืน

โรงแรม/ห้องพัก ราคาเริ่มต้น / ห้อง / คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
Hotel 36 1,500 – 2,500
Fortune hotel@Mong Kok 1,500 – 2,500
Panda Hotel 2,500 – 3,500
Evergreen Hotel 2,500 – 3,500
West Hotel   2,500 – 3,500
Goodrich Hotel 2,500 – 3,500
Prudential Hotel   3,500 – 4,500
Park Hotel 3,500 – 4,500
The City View Hotel  3,500 – 4,500
Metropark Mongkok  3,500 – 4,500
Kimberley Hotel 3,500 – 4,500

   สนใจเดินทางช่วงเวลา/สายการบิน หรือห้องพักเพิ่มเติม นอกจากที่ระบุในรายการ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่


แนะนำวิธีเที่ยวฮ่องกง - มาเก๊า ด้วยตัวเอง แบบสบายๆ 3 วัน 2 คืน

DAY1 :

กรุงเทพฯ - ฮ่องกง - เข้าที่พัก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - Symphony of Lights

DAY2 :

มาเก๊า 1 Day Tour - ช้อปปิ้งนาธาน/หรือใกล้ที่พัก

DAY3 :

ช้อปปิ้งมงก๊ก/หรือใกล้ที่พัก – เดินทางกลับกรุงเทพฯ


หลายสิ่งต้องห้าม! พลาด(ไม่ได้) ในมาเก๊า

1. ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล (The Ruins of St' Paul's)

สถานที่เที่ยวสัญลักษณ์สำคัญ ของมาเก๊าที่ไม่ควรพลาด ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล ที่ตั้งเด่นสง่าอยู่บนเนินเขา ด้านหน้าเป็นบันไดหิน ปูลาดวางตัวขึ้นสู่ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล

2. เซนาโด สแควร์ (Senado Square)

จตุรัสใจกลางเมืองมาเก๊า รายล้อมไปด้วยตึกรามบ้านช่องและโบสถ์สไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโปรตุเกส มีร้านค้าเปิดกันอยู่ทั้งสองข้างทาง เป็นทางเดินคดเคี้ยวเลี้ยวไปตามทางที่จะไปยังจุดท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ซากประตูโบสถ์เซนต์พอล, ป้อมปืนใหญ่มองเต, พิพิธภัณฑ์มาเก๊า ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายขนมของฝาก

3. ป้อมปราการเมาท์ฟอร์เทรส (Mount Fortress)

ป้อมปราการที่ใช้สำหรับต่อสู้กับผู้รุกราน สร้างขึ้นระหว่างปี 1617-1629 เป็นป้อมปราการรูปสี่เหลี่ยมคางหมู รายรอบไปด้วยปืนใหญ่ จากมุมมองที่เป็นป้อมปราการนี้ จะทำให้สามารถมองเห็น ทิวทัศน์ ที่สวยงามของเมืองมาเก๊าได้โดยรอบ

4. วัดอาม่า

ได้ถูกขนานนามว่า อา-หม่า-เกา (A-Ma- Gao) ซึ่งมีความหมายว่า อ่าวของอามา หลังจากนั้น จึงออกเสียงเป็น อาม่าเก๊า หรือ มาเก๊า ในปัจจุบัน

5. วัดนาจา (Na Tcha Temple)

วัดที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันหลากหลาย ผสมผสสานระหว่างวัฒนธรรมจีนและตะวันตกอย่างลงตัว ตัวของวัด 


 อัตรานี้รวม

 • แพคเกจซิตี้ทัวร์ เที่ยวชมมาเก๊า 1 วันเต็มๆ
 • บริการรถรับส่ง และนำท่านนั่งเฟอร์รี่ไปกลับ ฮ่องกง-มาเก๊า
 • บริการนำท่านเที่ยวชมเมือง และสถาปัตยกรรมของเกาะมาเก๊า
 • พร้อมเสริฟ์อาหารกลางวัน 1 มื้อ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ 50HKD ต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน

เงื่อนไข และข้อแนะนำในการซื้อสินค้า และบริการ

 • แพคเกจมาเก๊า 1 Day Tour สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
 • แนะนำให้ลูกค้าเลือกซื้อบริการ City Tour ในวันที่สอง ของการเดินทาง หรือหมายถึงไม่ควรซื้อบริการในวันแรก และวันที่เดินทางกลับ เพื่อป้องกันปัญหา ด้านเวลาคลาดเคลื่อนในการเดินทางขึ้น-ลงเครื่องที่สนามบิน
 • อัตราค่าบริการตั๋วเครื่องบิน สำหรับบางสายการบินเป็นราคาเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับภาษีสนามบิน และหรืออื่นๆ ณ วันที่จอง กรุณาตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
 • อัตราค่าบริการห้องพักเป็นราคาเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะห้องพัก กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ และลูกค้าชำระค่าบริการภายใน 24 ชั่วโมง แล้วเท่านั้น

เงื่อนไขสินค้า

เงื่อนไข และข้อแนะนำในการซื้อสินค้า และบริการ

 • แพคเกจมาเก๊า 1 Day Tour สำหรับเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป
 • แนะนำให้ลูกค้าเลือกซื้อบริการ City Tour ในวันที่สอง ของการเดินทาง หรือหมายถึงไม่ควรซื้อบริการในวันแรก และวันที่เดินทางกลับ เพื่อป้องกันปัญหา
 • ด้านเวลาคลาดเคลื่อนในการเดินทางขึ้น-ลงเครื่องที่สนามบิน
 • อัตราค่าบริการตั๋วเครื่องบิน สำหรับบางสายการบินเป็นราคาเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับภาษีสนามบิน และหรืออื่นๆ ณ วันที่จอง กรุณาตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
 • อัตราค่าบริการห้องพักเป็นราคาเริ่มต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะห้องพัก กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ และลูกค้าชำระค่าบริการภายใน 24 ชั่วโมง แล้วเท่านั้น

RELATED PRODUCTS

MACAU EXCLUSIVE PACKAGE

เริ่มต้น 3,875 บาท/ท่าน

MACAU LUXURY PACKAGE 3D2N

เริ่มต้น 14,720 บาท/ท่าน

RELATED ARTICLES

กินเจปีนี้ ถ้าอยู่ต่างประเทศทำอย่างไรดี

ถึงเทศกาลกินเจทั้งที ก็เป็นโอกาสดีๆ ที่จะได้กินเจ ชำระล้างจิตใจ อิ่มบุญอิ่มใจไปตามๆ กัน ถ้าหากเรากำลังเดินทางไปต่างประเทศพอดี แต่ก็ยังอยากจะกินเจด้วย จะทำอย่างไรดีล่ะ มาดูวิธีกัน

ดูแลลูกน้อยให้อยู่หมัด เมื่อพาไปเที่ยวต่างประเทศ

เดี๋ยวนี้การไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หนุ่มๆ สาวๆ ที่อยากจะไปเที่ยวพร้อมกับลูกน้อย จะเตรียมรับมือกันยังไงบ้างนะ เรามีวิธีมาบอก

UPDATE! 29 ประเทศที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

เป็นที่รู้กันแล้วว่ทางไต้หวันได้ยกเว้นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทยไปไต้หวันเป็นระยะเวลา 1 ปี เพราะฉะนั้น ณ ปัจจุบันนี้จะมีประเทศที่เราสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่ารวมทั้งหมด 29 ประเทศด้วยกัน มาอัพเดทกันชัดๆ อีกครั้ง ในแต่ละภูมิภาคมีประเทศใดบ้าง

สัมผัสประสบการณ์ 4 เมือง : เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า

ฮ่องกง เกาะเล็กๆ ที่ยังมีอะไรดีๆ ซ่อนอยู่มากมาย ในแต่ละเมืองก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันไป โดยเฉพาะ 4 เมืองนี้ ที่อยู่ห่างกันไม่มาก และมีอะไรน่าสนใจอยู่ไม่น้อย

บทความที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

TRIP INFORMATION

Location:

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!