HONG KONG ‘CITY TOUR’

เดินทาง ‘ทุกวัน’ ที่ต้องการ
จ่ายเพียง 1,200 บาท

 • รถรับส่ง ระหว่างสนามบินและที่พัก
 • CITY TOUR รอบเกาะฮ่องกง ครึ่งวัน
 • บริการ “ติ่มซำ”  อาหารขึ้นชื่อของเกาะฮ่องกง 1 มื้อ
 • นั่ง Open Top Bus รถบัสเปิดประทุนชมเมือง สุดคลาสสิก

เลือกซื้อห้องพักเพิ่ม

โรงแรม/ห้องพัก ราคา / ห้อง / คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) หมายเหตุ
Hotel 36 ***  1,500 – 2,500 City tour รับ-ส่งถึง ที่พัก
Fortune hotel@Mong Kok* 1,500 – 2,500
Panda Hotel**** 2,500 – 3,500 City tour รับ-ส่งถึง ที่พัก
Evergreen Hotel*** 2,500 – 3,500 City tour รับ-ส่งถึง ที่พัก
West Hotel*** 2,500 – 3,500 City tour รับ-ส่งถึง ที่พัก
Goodrich Hotel*** 2,500 – 3,500 City tour รับ-ส่งถึง ที่พัก
Prudential Hotel**** 3,500 – 4,500 City tour รับ-ส่งถึง ที่พัก
Park Hotel**** 3,500 – 4,500 City tour รับ-ส่งถึง ที่พัก
The City View Hotel**** 3,500 – 4,500 City tour รับ-ส่งถึง ที่พัก
Metropark Mongkok*** 3,500 – 4,500 City tour รับ-ส่งถึง ที่พัก
Kimberley Hotel**** 3,500 – 4,500 City tour รับ-ส่งถึง ที่พัก

*กรณีเลือกพักกับโรงแรมที่ City Tour ไม่ได้บริการรับและส่ง ยังที่พัก กรุณาเดินทางไปขึ้นและลงรถได้ที่ โรงแรม Prudential เวลา 8.00 น.

เลือกซื้อตั๋วเครื่องบินเพิ่ม

สายการบิน ช่วงเวลาเดินทาง 2560 ขาไป จากกรุงเทพฯ ถึงฮองกง ขากลับ จากฮ่องกง ถึงกรุงเทพฯ ราคา (บาท/ท่าน)

Cathay Pacific (CX)
3 วัน / 2 คืน    
19 – 21 ก.พ. CX614 13:05 - 16:45 CX709 20:00 - 21:55 7,500
24 – 26 ก.พ. CX614 13:05 - 16:45 CX617 21:35 - 23:35 7,500
3 – 5 มี.ค. CX614 13:05 - 16:45 CX709 22:00 - 23:55 7,500
4 – 6 มี.ค. CX654 15:15 - 18:50 CX617 21:35 - 23:35 7,500
11 – 13 มี.ค. CX614 13:05 - 16:45 CX617 21:35 - 23:35 7,500
30 มี.ค. – 1 เม.ย. CX614 13:05 - 16:45 CX617 21:35 - 23:35 7,500
 

Hong Kong Airline (HX)
4 วัน  / 3 คืน       
18 – 21 ก.พ. HX776 15:05 - 18:55 HX761 23:50 - 02:25 8,500
3 – 6 มี.ค. HX772 11:10 - 15:05 HX765 17:00 - 19:05 8,500
9 – 13 มี.ค. HX776 15:05 - 18:55 HX773 00:40 - 03:00 8,000
10 – 13 มี.ค. HX772 11:10 - 15:05 HX765 17:00 - 19:05 8,500
11 – 14 มี.ค. HX776 15:05 - 18:55 HX761 23:50 - 02:25 8,500
16 – 20 มี.ค. HX776 15:05 - 18:55 HX773 00:40 - 03:00 8,000
24 – 27 มี.ค. HX772 11:10 - 15:05 HX765 17:00 - 19:05 8,500
31 มี.ค.- 3 เม.ย. HX772 11:10 - 15:05 HX761 21:45 - 23:55 8,500
7 – 10 เม.ย. HX772 11:10 - 15:05 HX761 21:45 - 23:55 9,000
 

EmiratesAirline (EK) 
( Business Class )
3 วัน / 2 คืน    
25 – 27 ก.พ. EK384 13:45 - 17:30 EK385 21:15 - 23:15 13,500
25 – 27 มี.ค. EK384 13:45 - 17:30 EK385 21:15 - 23:15 13,500
5 – 7 เม.ย. EK384 13:45 - 17:30 EK385 21:15 - 23:15 15,500
11 – 13 เม.ย. EK384 13:45 - 17:30 EK385 21:15 - 23:15 16,000
16 – 18 เม.ย. EK384 13:45 - 17:30 EK385 21:15 - 23:15 15,500
10 – 12 พ.ค. EK384 13:45 - 17:30 EK385 21:15 - 23:15 13,500
13 – 15 พ.ค. EK384 13:45 - 17:30 EK385 21:15 - 23:15 13,500
 

Thai Airway (TG)
3 วัน / 2 คืน  
27 – 29 ม.ค. TG600 8:00 – 11:45 TG607 20:45 - 22:30 22,500
10 – 12 ก.พ. TG600 8:00 – 11:45 TG639 18:55 - 20:40 16,500
24 – 26 ก.พ. TG600 8:00 – 11:45 TG607 20:45 - 22:30 9,500
10 – 12 มี.ค. TG600 8:00 – 11:45 TG607 20:45 - 22:30 9,900
       

เงื่อนไขสินค้า

 • อัตราค่าบริการ HONG KONG CITY TOUR สามารถเดินทางได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนผู้เดินทาง
 • อัตราค่าบริการห้องพักเป็นราคาเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับสถานะห้องพัก ณ วันที่จอง กรุณาตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
 • อัตราค่าบริการตั๋วเครื่องบิน สำหรับบางสายการบินเป็นราคาเริ่มต้น ขึ้นอยู่กับภาษีสนามบิน และหรืออื่นๆ ณ วันที่ทำการจอง กรุณาตรวจสอบราคากับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
 • กรณีเลือกที่พักกับโรงแรมที่ CITY TOUR  ไม่ได้บริการรับ-ส่ง ถึงยังที่พัก กรุณาขึ้น-ลง รถ ณ จุดนัดพบที่โรงแรม Prudential เวลา 8.00 น.
 • แนะนำให้ลูกค้าเลือกซื้อบริการ CITY TOUR ในวันที่สองของการเดินทาง หรือหมายถึงไม่ควรซื้อบริการในวันแรก และวันที่เดินทางกลับ เพื่อป้องกันปัญหา ด้านเวลาคลาดเคลื่อนในการเดินทางขึ้น-ลงเครื่อง
 • อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าทิป จำนวน HK$ 50 / ท่าน
 • การจองจะสมบูรณ์ต่อเมื่อ ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ และลูกค้าชำระค่าบริการภายใน 24 ชั่วโมง แล้วเท่านั้น


สนใจเดินทางช่วงเวลาอื่น หรือสายการบิน-ห้องพัก นอกจากที่ระบุในรายการ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่


หลายสิ่งต้องห้าม! พลาด(ไม่ได้) ในฮ่องกง

1. ติ่มซำ

อาหารพื้นเมือง ที่ผู้มาเยือนฮ่องกงไม่ควรพลาด กับรถชาดิต้นตำหรับ สุดอร่อยขนานแท้  ที่หาทานไม่ได้ง่ายๆ

2. วัดหวังต้าเซียน

เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีชื่อเสียงของฮ่องกง ด้วยอาคารของวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รวมทั้งซุ้มประตูทางเข้าที่ยิ่งใหญ่อลังการ ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และลัทธิขงจื้อ ผู้คนมักเดินทางมากราบไหว้เพราะเชื่อว่าพระหวังต้าเซียนนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งได้ก็จะสมปรารถนาทุกประการ

3. วัดแชกงหมิว

เป็นที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของกังหันลมที่พัดเอาสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เชื่อว่าการหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี ทำให้วัดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า วัดกังหันลม เดิมทีวัดนี้เป็นวัดเล็กๆ ที่เก่าแก่และอนุรักษ์เป็นโบราณสถาน อยู่ด้านหลังเรือนใหม่ ส่วนเรือนใหม่สร้างเสร็จปี 1993 บนเนื้อที่ 50,000 ตารางฟุต เพื่อระลึกถึงท่านแชกง นักรบผู้ปกป้องจักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงค์ซ่ง

4. จิมซาจุ่ย

แหล่งช้อปปิ้งยอดฮิตของฮ่องกง พร้อมสินค้าแบรนเนมด์ ให้เลือกช็อปกว่า 30 แบรนด์  เรียกได้ว่าถ้าใครมาฮ่องกง แล้วไม่ได้มา จิมซาจุ่ย ถือว่ามาไม่ถึงฮ่องกงกันเลยทีเดียว

5. Open Top Bus

รถบัสเปิดประทุน รับลมเย็นๆ ชมเมืองสุดสบาย ทั่วเกาะฮ่องกง แบบไม่ต้องเหนื่อย

เงื่อนไขสินค้า

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขของสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

สนใจสินค้า!

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

RELATED PRODUCTS

TRAVEL SIM ASIA 4GB Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง

สนุกทุกทริปด้วย ซิมท่องเที่ยวเอเชีย แบบคุ้มๆ ด้วย TRAVEL SIM ASIA 4GB เล่นเน็ต Non-Stop 8 วันต่อเนื่อง ไม่ต้องกลัวเน็ตรั่ว ครอบคลุม 11 ประเทศทั่วเอเชีย

เริ่มต้น 399 บาท/ท่าน

Group&Go สนุกคุ้ม ช้อปมันส์ 2 เมืองใหญ่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน

เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 3 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว + วีซ่าเซินเจิ้น)

เริ่มต้น 5,000 บาท/ท่าน

โปรโมชั่นจองตั๋วเครื่องบินราคาถูก : ฮ่องกง

โปรโมชั่นบินสู่ฮ่องกง ในราคาสุดคุ้ม โดยสายการบินชั้นนำ จองผ่านคอลล์เซ็นเตอร์วันนี้ ที่วันเดอร์ฟลูแพตเกจ

เริ่มต้น 5,050 บาท/ท่าน

GROUP&GO สัมผัสประสบการณ์เที่ยว 3 เมือง ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 4 วัน 3 คืน

เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 7 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tourโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว)

เริ่มต้น 5,500 บาท/ท่าน

TRIP INFORMATION

RELATED ARTICLES

ไหว้พระ 5 วัดดังของฮ่องกง

หากใครต้องการไปไหว้พระเสริมสิริมงคลให้กับชีวิต คงต้องนึกถึงฮ่องกงเป็นอันดับแรกๆ เพราะมีวัดดังมากมายที่ให้พรในเรื่องต่างๆ แล้วแต่ว่าเราจะไปไหว้พระขอพรที่ไหน และขอเรื่องอะไร ส่วนวัดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเห็นจะเป็น 5 วัดนี้ ที่เมื่อไปเที่ยวฮ่องกง ก็ต้องหาโอกาสไปสักการะกันสักครั้ง

รู้แล้วบอกต่อ...วิธีออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศ

อยากไปเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีเงินเก็บกับเค้าซักที ลองมาใช้วิธีต่อไปนี้ดู แล้วคุณจะรู้ว่าการออมเงินไปเที่ยวต่างประเทศไม่ใช่เรื่องยาก แป๊บๆ ก็ไปเที่ยวได้แล้ว

จองตั๋วเครื่องบินยังไง? ให้ได้ราคาถูก

สายการบินขยันออกโปรกันจัง แต่จองทีไรก็ไม่ได้ราคาโปรกับเค้าซักที ลองวิธีนี้ดู อาจจะได้ราคาถูกแบบไม่ต้องรอโปรเลยก็ได้

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี ?

เที่ยวต่างประเทศ ใช้ Sim Card หรือ Pocket Wifi ดี? มาดูแต่ละเหตุผลที่จะทำให้เราตัดสินใจได้ว่า ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งหน้า จะใช้อะไรดีนะ จะได้โซเชียลได้แบบไม่ต้องห่วงเรื่องอินเตอร์เน็ต

เมนูอร่อยติดดาวกับ Hong Kong Michelin Star 2017

มาแล้ว จดกันเอาไว้ให้ดี เพราะไปฮ่องกงครั้งนี้เราจะไปกินให้หนำใจ กับสุดยอดร้านอาหารฮ่องกงมิชลินปี 2017 ที่เค้าได้ประกาศออกมาแล้ว ปีนี้มีร้านอาหารหน้าใหม่เพิ่มเข้ามาด้วย ส่วนจะเป็นร้านอะไรบ้างนั้น ตามไปดูพร้อมๆ กัน

คุณเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหนกันนะ?

ใครๆ ก็อยากออกไปท่องเที่ยวและท่องโลกดูสักครั้ง แต่ลองสำรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่า ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวแบบไหน ลองไปหาคำตอบกัน

10 เทคนิค เที่ยวอย่างไรให้ประหยัด

จะไปเที่ยวแต่ละที ก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อย โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องมีอยู่ไม่น้อยเลยล่ะ แต่ไม่ต้องเป็นกังวลไป เรามีวิธีดีๆ มาแนะนำ ที่จะทำให้คุณประหยัดงบไปได้อีกเยอะ

ช้อปกระจาย ที่เซินเจิ้น กับเทคนิคการต่อราคาอย่างเซียน

ช้อปกระจาย ที่เซินเจิ้น กับเทคนิคการต่อราคาอย่างเซียน ถ้าพูดถึงเซินเจิ้นแล้ว ต้องนึกถึงเรื่องช้อปปิ้ง และนี่คือแหล่งช้อปที่ต้องไปให้ได้

รองเท้าดีๆ มีผลต่อการเบิร์น ชี้เป้าช้อปรองเท้ากีฬาที่ฮ่องกง

สายสปอร์ตห้ามพลาด อยากจะเผาผลาญแคลลอรี่ให้อยู่หมัด ต้องมีรองเท้าคู่ใจดีๆ ซักคู่ ถ้าอยากจะช้อปรองเท้ากีฬาแบบโดนๆ เราชี้เป้าให้เลย ต้องที่นี่ Fa Yuen Street หรือว่า Sport Street นั่นเอง

ปิดเทอมแล้ว พาเด็กๆ เที่ยวไหนดี

ปิดเทอมนี้ ได้เวลาสนุกของคุณหนูๆ แล้ว แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะพาไปเที่ยวไหนดี เรามีหลากหลายความสนุกมาแนะนำกัน จากหลายประเทศทั้ง ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี จีน เวียดนาม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!