แพ็กเกจโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยววันอาสาฬหบูชา

รายการโปรแกรมทัวร์ทั้งหมดสำหรับวันอาสาฬหบูชา
Like/Share:


ทัวร์วันอาสาฬหบูชา เที่ยววันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธแล้วยังเป็นวันหยุดของราชการไทยด้วย ซึ่งคำว่าอาสาฬหบูชานั้นเป็นคำย่อมาจากคำว่า "อาสาฬหปูรณมีบูชา" หมายความว่า "การบูชาวันเพ็ญในเดือนอาสาฬหะ" ตามปฏิทินอินเดียจะตรงกับเดือนที่สี่ และปฏิทินของไทยคือเดือนแปด (ช่วงเดือนมิถุนายน หรือ กรกฏาคม ตามจันทรคติไทย)

วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ครั้งสำคัญเมื่อประมาณ 45ปีก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ซึ่งเป็นวันเพ็ญเดือนอาสาฦหะ ณ เมืองพาราณาสี เป็นครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งเป็นปฐมเทศนาเรียกว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" โดยในการแสดงธรรมครั้งนั้นทำให้พราหมณ์โกฑัญญะเกิดความเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จนสามารถเห็นดวงตาธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน ท่านจึงขออุปสมบท แล้วจึงกลายเป็นพระสงฆ์องค์แรกของโลก อีกทั้งในวันนั้ได้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามเป็นครั้งแรกของโลก ได้แก่ 1.พระพุทธ 2.พระธรรม และ3.พระสงฆ์ เรียกวันนี้กันว่า "วันพระธรรมจักร" เปรียบเหมือนวงล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก และเรียกอีกอย่างได้ว่า "วันพระสงฆ์" ซึ่งมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก 

ในสมัยก่อนนั้ในเดือนแปดจะไม่มีการประกอบพิธีทางศาสนาในวันอาสาฬหบูชา จนกระทั่งในปีพ.ศ.2501 ประเทศไทยเริ่มมีการประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาขึ้นตามคณะสังฆมนตรีได้มีการกำหนดให้เป็นวันสำคัญทางพุทธศานาของประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.2501 โดยได้รับคำแนะนำจากพระธรรมโกศาจารย์ และออกประกาศอย่างเป้นทางการในวันที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2501 นอกจากที่จะกำหนดให้เป็นวันอาสาฦหบูชาแล้วนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นธรรเนียมปฏิบัติคือ ให้มีพิธีปฏิบัติเทียบเท่ากับวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาสากล


ในสมัยก่อนวันอาสาฬหบูชานั้นไม่เคยมีหลักฐานปรากฏในประเทศไทยเมือปีพ.ศ.2501 ถึงการประกอบพิธีทางศาสนานั่นจึงทำให้มีการกำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกได้มีการกำหนดแผนพิธีอย่างเป็นทางการ หลังจากปีพ.ศ.2501ชาวพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ร่วมกันประกอบพิธีแพร่หลายไปทั่วประเทศตั้งแต่นั้นมา ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2505 รัฐบาลในตอนนั้นนำโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ลงมติในที่ประชุมกำหนดให้เป็นวันหยุดทางราชการ 1 วัน เพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา อีกทั้งยังเป็นการร่วมกันประกอบพิธีของชาวพุทธศาสนิกชนด้วย

แต่มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันนี้ อย่างประเทศศรีลังกา พม่า ลาว หรือกัมพูชาที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชารวมถึงวันหยุดราชการ โดยจะเตรียมตัวไปให้ความสำคัญก่อนที่เข้าเข้าจำพรรษามากกว่า อย่างเช่นในประเทศลาวก็จะมีการทำบุญตักบาตรและถวายผ้าอาบน้ำฝน ซึ่งต่างจากบ้านเราที่จะมีการถวายเทียนพรรษารวมทั้งผ้าอาบน้ำฝนในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือที่เรารู้จักกันในวันเข้าพรรษานั่นเอง

ถึงแม้ว่าชาวพุทธในต่างประเทศนั้นจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันอาสาฬหบูชาแต่ก็เริ่มมีบางประเทศแล้วที่ริเริ่มการจัดงานขึ้นมาบ้างโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดไทยที่อยู่ในต่างแดนโดยจะจัดติดต่อกันไป 2 วัน ทั้งงานอาสาฬหบูชาจนไปถึงวันเข้าพรรษา และพิธีการก็จะจัดคล้ายๆในประเทศไทยเลยอย่างเช่น การตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หรือเดินเวียนเทียนรอบโบสถ์

ทัวร์วันอาสาฬหบูชา เที่ยววันอาสาฬหบูชา

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!