Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวยุโรปสุดคุ้ม ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เยอรมัน 5 วัน 4 คืน


แพคเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 4 คืน พร้อมอาหารเช้า รถนำเที่ยวพร้อมคนขับรถชำนานเส้นทาง


Highlight
 • แพคเกจรวม: โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว 4 คืน พร้อมอาหารเช้า รถนำเที่ยวพร้อมคนขับรถชำนานเส้นทาง
 • ชมเมืองซาลส์บวร์ก เมืองเล็กๆ สุดแสนโรแมนติก พร้อมชมบ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลก
 • “พระราชวังเชิร์นบรุนน์” ชมความงามภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม
 • ชมเมืองบูดาเปสต์ พร้อมล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก 
 • ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค, เรอเนสซองส์ และบาร็อค ณ กรุงบราติสลาวา
 • Parndorf Outlet  อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

35,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เยอรมัน
 • รวมมื้ออาหาร : 4 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.ค. 63 - มี.ค. 64
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – กรุงเวียนนา (ออสเตรีย) – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ – ถนนสายวงแหวนริงสเตรเซ่ – คาร์ทเนอร์สตรีท

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel Austria Trend Pyramide Vienna (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินเวียนนา

  เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ออสเตรีย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว พบคนขับรถบริเวณทางขาออกของสนามบิน

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  รถนำเที่ยว

  รถนำเที่ยว พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  เมืองเวียนนา

  เดินทางสู่ ตัวเมืองเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย เมืองแห่งเสียงดนตรีโดยเฉพาะเวียนนาวอลทซ์ที่โด่งดัง อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนวยการของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  พระราชวังเชิร์นบรุนน์

  เข้าชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของพระราชวังฮับสบูร์ก สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระนางมาเรียเทเรซ่า ทรงตั้งพระทัยว่าพระราชวังแห่งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และงดงาม ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส ชมความงามภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น ห้องบรรทม ห้องจัดเลี้ยง ห้องทรงงาน ห้องบอลลูมที่ใช้เต้นรำหรือแสดงดนตรี

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  ถนนสายวงแหวนริงสเตรเซ่

  นำท่านสู่ ถนนสายวงแหวนริงสเตรเซ่ อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ โรงละครโอเปร่าอันเก่าแก่ พระราชวังฮาฟบวร์ก อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการ มหาวิทยาลัย และโบสถ์ประจำเมือง

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  คาร์ทเนอร์สตรีท

  นำท่านสู่ คาร์ทเนอร์สตรีท (Kartner Street) ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว
 • วันที่ 2

  กรุงเวียนนา – บูดาเปสต์ (ฮังการี) – ป้อมชาวประมง – จัตุรัสฮีโร่ – โบสถ์แมทธิอัส – ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel Holiday Inn Budapest (หรือเทียบเท่า)

  บูดาเปสต์

  เดินทางข้ามพรมแดนสู่ บูดาเปสต์ (Budapest) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมือง

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  ป้อมชาวประมง

  ชมเมืองบูดาเปสต์ ชม ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) จุดชมทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด และยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในคราวที่ถูกชาวมองโกลเข้ามารุกราน

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  จัตุรัสฮีโร่

  นำท่านสู่ จัตุรัสฮีโร่ (Hero Square) ที่รำลึกถึงการสร้างชาติและการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ ผ่านสวนสัตว์ และสวนสาธารณะ ที่อาบน้ำสาธารณะแบบโรมัน ผ่านชมอาคารรัฐสภาที่สร้างในสไตล์แบบโกธิค

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  โบสถ์แมทธิอัส

  ชม โบสถ์แมทธิอัส (Matthias Church) โบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ สัมผัสกับบรรยากาศสุดพิเศษ ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบกอธิค เรียงรายสองฝั่งแม่น้ำ มนต์เสน่ห์ที่ไม่เสื่อมคลาย และรับการยกย่องว่าเป็นเมืองโรแมนติกบนสายน้ำแห่งหนึ่งของโลก และจุดที่สวยงามที่สุด สะพานเชน (Chain Bridge) ซึ่งสัญลักษณ์ของเมือง

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว
 • วันที่ 3

  บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สโลวัค) – ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา – Parndorf Outlet – เมืองเซนต์กิลเกน – ล่องเรือสู่หมู่บ้านเซนต์วูล์ฟกัง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel Furian, St. Wolfgang (หรือเทียบเท่า)

  บราติสลาวา

  เดินทางสู่ บราติสลาวา (Bratislava) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัค เป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รับสภาและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา

  ชม ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (Bratislava Castle) ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนสซองส์ และบาร็อค เดินชมเมืองในเขตจตุรัสใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  Parndorf Outlet

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ Parndorf Outlet อิสระให้ท่านได้มีเวลาเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมมากมายในราคาพิเศษ เช่น Lacoste, Samsonite, McGregor, Ulla Popken, Gaastra, Hallhuber, Guess, Polo Ralplauren, Geox, Bally, Armani, Burberry, Camel, Timberland, Vans, Levi’s, Diesel, Nike, Adidas ฯลฯ

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  เมืองเซนต์กิลเกน

  สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์กิลเกน (St.Gilgen) ที่ต้ังอยู่ริมทะเลสาบเซนต์วูล์ฟกังและล้อมรอบด้วยเทือกเขา Salzkammergut ซึ่งมีความงามตามธรรมชาติ เป็นเมืองยุคกลางที่เต็มไปด้วยอาคารเก่าโบราณที่มีสีสันริมทะเลสาบ

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  ล่องเรือชมหมู่บ้านเซนต์วูล์ฟกัง

  ล่องเรือเพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านเซนต์วูล์ฟกัง (St. Wolfgang im Salzkammergut) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบวูล์ฟกัง (Wolfgang see) โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิด และยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว
 • วันที่ 4

  ฮัลล์ชตัทท์ (ออสเตรีย) – ซาลส์บวร์กซาลส์บวร์ก – ชมเมือง – มิวนิค

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Hotel Leonardo Munich (หรือเทียบเท่า)

  เมืองฮัลล์ชตัทท์

  เดินทางสู่ เมืองฮัลล์ชตัทท์ (Hallstatt) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  เมืองฮัลล์ชตัทท์

  นำชมหมู่บ้านริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 1,000 คน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนหลังเล็กๆ สร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามไหล่เขา แต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราช ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซี่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลาน และอาคารบ้านเรือน ที่สวยงาม

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  เมืองซาลส์บวร์ก

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) ประเทศออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก นำเที่ยวชมความงามของเมืองซาลส์บวร์ก

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  สวนมิราเบล

  เข้าชม สวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ สีสันอย่างสวยงาม รูปปั้นและน้ำพุสไตล์บาร็อค จากนั้นข้ามสู่เขตเมืองเก่าที่มี ป้อมปราการโบราณโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Hohensalzburg Fortress) (ชมด้านนอก) ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก

  ชมด้านนอก มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก (Salzburg Cathedral) ถือเป็นโบสถ์บาร็อคยุคแรก สร้างขึ้นใหม่เพื่อแทนโบสถ์หลังเดิมที่ถูกไฟไหม้ มหาวิหารหลังนี้ถูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ถล่มเสียหาย แต่ต่อมาได้รับการบูรณะให้งดงามดั้งเดิม

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  มิวนิค

  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ มิวนิค (Munich) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าแบบเรอเนซองส์ คลาสสิค หรือทันสมัย

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว
 • วันที่ 5

  มิวนิค – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินมิวนิค

  รถรอรับลูกค้า เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิวนิค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดิน ทางกลับกรุงเทพฯ (มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน)

  การเดินทาง

  รถนำเที่ยว

  เดินทางกลับ

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่ารถนำเที่ยว มาตรฐานยุโรป พร้อมคนขับรถชำนาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • โรงแรมที่พักระดับ 3 ดาว 5 คืน (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าภาษีนักท่องเที่ยว
  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศกลุ่มเชงเก้น Schengen Visa (ยินดีรับบริการยื่นวีซ่า กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง (กรณีที่สนใจซื้อประกันเพิ่ม กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารค่ำ
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 8 ยูโร x 5 วัน = 40 ยูโร/ลูกค้า 1 ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท
 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยและไกด์ท้องถิ่นให้บริการ, จะมีเพียงแค่คนขับรถพูดภาษาอังกฤษเท่านั้น
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver) เรื่องจุดขึ้นลงรถ เวลานัดหมายให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับคนขับรถของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน
 • สำหรับท่านที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนทำการออกตั๋ว ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์ , ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!