[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวแบบส่วนตัว สัมผัสเมืองมรดกโลก โอซาก้า เกียวโต นารา 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

(แพคเกจโรงแรม 3 คืน + มื้ออาหาร 4 มื้อ + นำเที่ยวพร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง แบบส่วนตัว)


Highlight

Group&Go เที่ยวแบบส่วนตัว สัมผัสเมืองมรดกโลก โอซาก้า เกียวโต นารา 4 วัน 3 คืน

 • เที่ยวกันเองแบบเป็นกลุ่มส่วนตัว 4 คนก็เดินทางได้
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • บริการด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม
 • อิสระวันฟรีในโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านดัง

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

23,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • รวมมื้ออาหาร : 4 มื้อ + อิสระ 6 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ - มีนาคม 2563
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – อาราชิยาม่าป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว –ปราสาททองคินคะคุจิ – แช่ออนเซ็น

  มื้ออาหาร : 

  - / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  ORIENTAL HOTEL KYOTO หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – นารา

  นำท่านเดินทางสู่ นารา

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ

  วัดโทไดจิ (TODAI-JI)

  นำท่านชม วัดโทไดจิ (TODAI-JI) วัดเก่าแก่มีประวัติยาวนานและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ** ไม่รวมค่าเข้าชมวัด ประมาณท่านละ 600 เยน**

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ

  สวนป่าไผ่

  เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นหรือขี่จักรยายผ่านก็ได้ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก ยิ่งถ้าช่วงไหนที่มีแสงอาทิตย์รอดผ่านตัวป่าไผ่ลงมายังพื้นด้านล่างก็จะยิ่งสวยมาก

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ

  สะพานโทเก็ตสึเคียว

  หรือฉายาว่า Moon Crossing Bridge นั้นถือเป็นสัญลักษณ์ของอาราชิยาม่า สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยเฮอัน มีความยาวร่วม 200 เมตร สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำโฮะซึ โดยมีภูเขาอาราชิยาม่าเป็นวิวอันงดงามอยู่เบื้องหลัง

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ

  ปราสาททองคินคะคุจิ

  คินคะคุจิเป็นอาคารสีทองที่งดงามสร้างขึ้นโดยให้หันหน้าไปทางสระน้ำขนาดใหญ่ **ไม่รวมค่าเข้าชมวัด ประมาณท่านละ 400 เยน**

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ

  ORIENTAL HOTEL KYOTO หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ
 • วันที่ 2

  เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – วัดคิโยมิสึ (วัดน้ำใส) – โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

  ที่สถิตของพระแม่โพสภเทพเจ้าที่เป็นนับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ

  วัดคิโยมิสึ

  วัดที่สร้างด้วยท่อนซุงขนาดมหึมา ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาสูง พร้อมกราบขอพรพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และเชิญท่านดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำ 3 สาย ที่เชื่อกันว่า ถ้าดื่มแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลในด้าน ความร่ำรวย,ความมีชื่อเสียง และ มีสุขภาพดี

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ

  ปราสาทโอซาก้า

  ชมด้านนอกพร้อมถ่ายรูป ปราสาทโอซาก้า ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเจ้าเมืองในสมัยโบราณ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขา ล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมาและคูน้ำขนาดใหญ่

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ

  ย่านชินไซบาชิ

  ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ

  SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ
 • วันที่ 3

  อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในกรุงโตเกียว (ไม่มีรถบริการ)

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดังโอซาก้า

  อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งในโอซาก้าตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)

  การเดินทาง

  ไม่มีรถบริการ

  SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  ไม่มีรถบริการ
 • วันที่ 4

  รถรับจากโรงแรม – เดินทางสู่สนามบินคันไซ (โอซาก้า) – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินคันไซ

  เดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  รถตู้ปรับอากาศ

  กรุงเทพฯ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ ตามไฟลท์บินและวันเวลาที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 10 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ อาหารเช้า 3 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน และน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นหรือหัวหน้าทัวร์
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอในของท่าน)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับ ระดับราคาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพักในแต่ละวัน หากเดินทางตรงกับช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาลของประเทศนั้นๆ อาจส่งผลให้ห้องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอื่นที่อยู่ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม่มีห้องพักจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจัดแพคเกจ
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้กำหนด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!