[Group&Go 6 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวกัมพูชา พนมเปญ พระราชวังหลวง ไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ วัดพระแก้ว วัดพนม พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า + รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดไทย)


Highlight

 • Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป โดยไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • พิเศษ! บริการไกด์ท้องถิ่น(ภาษาไทย) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3 วัน
 • ชมความงามพระบรมมหาราชวังเขมรินทร์ สถานที่ประทับกษัตริย์และสถานที่ประกอบพระราชพิธีอันสำคัญ
 • สักการะพระคู่บ้านคู่เมืองประเทศกัมพูชา พระแก้วมรกต 
 • ช้อปปิ้งกับแหล่งรวมสินค้าหลากหลายชนิดที่ดึงดูดทั้งชาวต่างชาติและคนท้องถิ่น ณ ตลาดรัสเซีย
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

6,500

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : กัมพูชา
 • รวมมื้ออาหาร : 6 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 3
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 6 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – พนมเปญ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ - เรือนจำตวลแสลง - ทุ่งสังหาร

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  SAMNANGLAOR HOTEL หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ

  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือกเอง

  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ

  ป็นสถาปัตยกรรมขแมร์แท้จริงและจะยิ่งตื่นตะลึงกับความงามของศิลปะ วัตถุล้ำค่าโดยเฉพาะเทวรูปศิลาแกะสลักขนาดใหญ่ที่งดงาม

  การเดินทาง

  รถยนต์

  SAMNANGLAOR HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

 • วันที่ 2

  พนมเปญ - พระบรมราชวัง – วัดพระแก้ว – วิมานเอกราช – วัดพนม

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  SAMNANGLAOR HOTEL หรือเทียบเท่า (หรือเทียบเท่า)

  พระบรมราชวัง

  พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลเป็นกลุ่มอาคารพระราชมนเทียรของพระมหากษัตริย์กัมพูชา พระเจ้าแผ่นดินกัมพูชาเสด็จประทับที่นี้นับแต่แรกสร้างใน ค.ศ. 1866

  การเดินทาง

  รถยนต์

  วัดพนม

  เป็นวัดที่สำคัญมาก ซึ่งกรุงพนมเปญก็มีที่มาจากวัดแห่งนี้ด้วย

  การเดินทาง

  รถยนต์

  SAMNANGLAOR HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

 • วันที่ 3

  พนมเปญ - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  กรุงเทพฯ

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินพนมเปญ เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  สายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 8 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 3 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ** ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

หมายเหตุ

 • ราคาเริ่มต้นนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินพนมเปญ ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!