กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวพม่า ไหว้พระ 7 สถานศักดิ์สิทธิ์ ตรวจดวงชะตาหมอดูชื่อดัง 3 วัน 2 คืน

Myanmar Airways

เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้าโรงแรม + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว)


Highlight
 • ตรวจดวงชะตา ด้วยศาสตร์การพยากรณ์ ตามโหราศาสตร์พม่า กับหมอดูชื่อดัง “หมอดูซาน ซานีโบ”
 • สักการะ 2 ใน 5 มหาสถานศักดิ์สิทธิ์ ของประเทศพม่า ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง และ เจดีย์ชเวมอร์ดอร์(พระธาตุมุเตา)
 • สักการะเจดีย์โปว์ตาทาวน์ พร้อมขอพรศักดิ์สิทธิ์ กับเทพทันใจ
 • เที่ยวเป็นกลุ่มส่วนตัวเดินทางได้ตั้งแต่ 6 คนขึ้นไป
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่นได้คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 3 วันเต็ม
 • ที่พักระดับ 3 ดาว 2 คืน ใจกลางเมืองย่างกุ้ง พร้อมอาหารเช้า 2 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

8,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : พม่า
 • รวมมื้ออาหาร : 7 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
 • สายการบิน : Myanmar Airways
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 6 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

  มื้ออาหาร : 

  - / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  PACIFIC HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง

  ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยเที่ยวบินที่ 8M 336

  การเดินทาง

  MYANMAR AIRWAY (8M)

  เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา

  เดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ซึ่งในอดีตเป็นเมืองหลวงที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองมอญโบราณที่ยิ่งใหญ่และอายุมากกว่า 400 ปี นำท่านชม เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในหงสาวดีสัญลักษณ์ยืนยันความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงหงสาวดีมาช้านาน

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง

  ชมสถานที่ซึ่งมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ของไทยคือบริเวณที่เคยเป็น พระราชวังของพระเจ้าบุเรงนอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรพม่าได้ทำการ ขุดค้นฐานของพระราชวัง ก่อสร้างตัวอาคารจำลองบรรยากาศของพระราชวังในสมัยก่อน

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง

  นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

  เดินทางกลับสู่ ย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ ตะเกิง (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง) แห่งลุ่มน้ำอิระวดี มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า มีความสูงถึง 326 ฟุต สร้างโดยพระเจ้าโอกะลาปะ เมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน มหาเจดีย์ชเวดากองมีทองคำโอบหุ้มอยู่เป็นน้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม ยอดฉัตรประดับประดาด้วยเพชร พลอยอัญมณีล้ำค่ากว่า 5,548 เม็ด รวมถึงทับทิม ขนาดเท่าไข่ไก่รอบๆ องค์ พระเจดีย์ชเวดากองเป็นลานกว้างรองรับแรงศรัทธา

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  PACIFIC HOTEL

  ที่พักโรงแรม PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  เจดีย์โปว์ตาทาวน์ – เทพทันใจ – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตจี - ตรวจดวงชะตา โดยหมอดูซาน ซานีโบ (รวมค่าดูดวง)

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  PACIFIC HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  เจดีย์โปตาทาวน์

  นำท่านชม เจดีย์โปตาทาวน์ เป็นหนึ่งในมหาบูชาสถานของชาวมอญและพม่า นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่นาชมในอาณาบริเวณเจดีย์โบดาทาวน์คือ พระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานในวิหารด้านขวา ซึ่งเป็นพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  พระเทพทันใจ

  ขอพร พระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย ที่นิยมมากราบไหว้ขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝากหนึ่งของถนนเพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งองค์เทพกระซิบ นี้ชาวพม่าเชื่อว่าเป็นธิดาของพญานาค

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี

  นมัสการพระพุทธรูปนอน พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี ที่มีความยาว 55 ฟุต สูง16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีความสวยงามมากโดยเฉพาะดวงตา และพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ตรวจดวงชะตา โดยหมอดูซาน ซานีโบ

  ตรวจดวงชะตา โดยหมอดูชื่อดังของเมียนมา “หมอดูซาน ซานีโบ” ด้วยวิธีดูลายมือและการทำนายดวงแบบตัวเลขตามหลักโหราศาสตร์พม่า โดยเริ่มศึกษาและฝึกฝนศาสตร์พยากรณ์ดวงชะตาด้วยตัวเองมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2521 ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นนักทำนายดวงชะตาและหมอดูลายมือที่มีความแม่นยำและมีชื่อเสียงมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศเมียนมา

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  PACIFIC HOTEL

  ที่พักโรงแรม PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  เมืองสิเรียม – เจดีย์กลางน้ำ เยเลพญา – ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต - วัเพระหินอ่อน – ช้างเผือก – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  -

  พระเจดีย์เยเลพญา

  เดินทางสู่ เมืองสิเรียม ชมความสวยงามแปลกตาของเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี นำท่านชม พระเจดีย์เยเลพญา บนเกาะกลางน้ำที่เป็นที่สักการะของชาวสิเรียม ที่บริเวณท่าเทียบเรือบนเกาะ สามารถซื้ออาหารเลี้ยงปลาดุกตัวขนาดใหญ่นับร้อย ๆ ตัวที่ว่ายวนเวียนให้ท่านได้เห็นครีบหลังที่โผล่เหนือผิวน้ำ นำท่านเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต

  แวะซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต เลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองราคาถูก เช่น ไม้และงาช้างแกะสลัก พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมืองและเครื่องเงิน

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  วัดพระหินอ่อน

  นำท่านชม วัดพระหินอ่อน (พระมหาลาภ) ซึ่งเป็นวัดที่มีพระพุทธรูปทำจากหินอ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ นำท่านชมความน่ารักแสนรู้ของ ช้างเผือก ที่มีลักษณะทั้ง 9 ประการตรงตามตำราโบราณ ซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบัน

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ย่างกุ้ง - กรุงเทพฯ

  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเม็งกะลาดง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAY (8M) เที่ยวบินที่ 8M 331

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..พร้อมความประทับใจและความเป็นสิริมงคล

  การเดินทาง

  MYANMAR AIRWAY (8M)

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าดูดวง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ยกเลิกค่าธรรมเนียมวีซ่า สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 14 วัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ ตลอดการเดินทาง ประมาณ 600 บาท/ท่าน
Location

ทริปแนะนำของเรา

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

เดินทาง: ติดต่อสอบถาม ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท/ท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!