Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ท่องเมืองต้องมนต์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมมนต์เสน่ห์แห่งชนบท ทาคายามะ 5 วัน 3 คืน


(แพคเกจโรงแรม 3 คืน + มื้ออาหาร 4 มื้อ + รถรับส่งโรงแรม-สนามบิน + รถนำเที่ยวพร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง แบบส่วนตัว + ไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษ)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว ท่องเมืองต้องมนต์ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมมนต์เสน่ห์แห่งชนบท ทาคายามะ 5 วัน 3 คืน

 • เที่ยวกันเองแบบเป็นกลุ่มส่วนตัว 4 คนก็เดินทางได้
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • บริการด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นดูแลตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม และอาหารค่ำ 1 มื้อ
 • อิสระวันฟรีในนาโกย่า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านดัง
 • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ: เยี่ยมชมหมู่บ้านมรดกโลกที่ออกแบบสไตล์กัซโซ่ และสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน 

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

37,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • รวมมื้ออาหาร : 4 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – นาโกย่า (สนามบินชุบุเซ็นแทรร์)

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  กรุงเทพฯ - นาโกย่า

  เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไฟลท์บินและวันเดินทางตามที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • วันที่ 2

  สนามบินชุบุเซ็นแทรร์ – จังหวัดกิฟุ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่า

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  BEST WESTERN TAKAYAMA (หรือเทียบเท่า)

  TOYOTA WISH

  เดินทางถึง สนามบินคันไซ (เจ้าหน้าที่ถือป้ายรอรับที่สนามบิน) บริการท่านด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมคนขับ ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่แสนสงบ และยังคงวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแบบดั้งเดิม

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

  เดินทางสู่ กิฟุ (ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที) ชม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ จังหวัดกิฟุ มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โดยลักษณะบ้านเรือนแต่ละหลังจะมุงด้วยฟางข้าวทรงพนมมือที่มีความลาดชัน 60 องศา และโครงสร้างของบ้านจะสร้างโดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักได้ในช่วงฤดูหนาวเป็นอย่างดี

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ถนนซันมาชิ ซูจิ

  เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เดินเล่นย่านเมืองเก่า ถนนซันมาชิ ซูจิ หรือ Little Kyoto ที่ยังคงอนุรักษ์รูปแบบของบ้านในสมัยเอโดะเอาไว้ ร้านค้ามากมาย อาทิ ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ร้านของขายพื้นเมืองที่มีขายเฉพาะที่นี่ เช่น ตุ๊กตาซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงไม่มีหน้าซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของทาคายาม่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  BEST WESTERN TAKAYAMA

  เข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN TAKAYAMA หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – เดินเล่นย่านเมืองเก่ากุโจฮาจิมัง – โทคิ เอ้าท์เล็ท – นาโกย่า

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  KOKUSAI NAGOYA HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ตลาดเช้าทาคายาม่า

  ตลาดเช้าทาคายาม่า ตลาดซึ่งยังคงความเป็นเอกลักษณ์สมัยโบราณ สินค้าที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นงานฝีมือท้องถิ่น ขนมขบเคี้ยว สินค้าทางการเกษตร

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  โทคิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

  โทคิ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เอ้าท์เลทที่รวบรวมแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 180 ร้าน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  เมืองเก่ากุโจฮาจิมั

  เมืองเก่ากุโจฮาจิมัง เมืองแห่งสายน้ำ ซึ่งจะได้ยินเสียงน้ำไหลสะท้อนไปทั่วทั้งตัวเมือง และยังเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำอาหารตัวอย่างอีกด้วย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  KOKUSAI NAGOYA HOTEL

  เดินทางสู่ นาโกย่า เข้าสู่ที่พัก KOKUSAI NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  อิสระเที่ยวเมืองนาโกย่า ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  KOKUSAI NAGOYA HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  KOKUSAI NAGOYA HOTEL

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  ไม่มีรถบริการ

  อิสระเที่ยวเมืองนาโกย่า

  อิสระเที่ยวเมืองนาโกย่า ตามอัธยาศัย (ไม่มีรถบริการ)

  การเดินทาง

  ไม่มีรถบริการ

  KOKUSAI NAGOYA HOTEL

  เข้าสู่ที่พัก KOKUSAI NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  ไม่มีรถบริการ
 • วันที่ 5

  นาโกย่า (สนามบินชุบุเซ็นแทรร์) – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินชุบุเซ็นแทรร์

  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินชุบุเซ็นแทรร์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  นาโกย่า - กรุงเทพฯ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ ตามไฟลท์บินและวันเวลาที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับ ระดับราคาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพักในแต่ละวัน หากเดินทางตรงกับช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาลของประเทศนั้นๆ อาจส่งผลให้ห้องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอื่นที่อยู่ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม่มีห้องพักจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจัดแพคเกจ
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้กำหนด

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!