Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวญี่ปุ่น เยือนเมืองมรดกโลกนิกโก้ โตเกียว ดื่มด่ำกับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน


(แพคเกจโรงแรม 3 คืน + มื้ออาหาร 4 มื้อ + รถรับส่งโรงแรม-สนามบิน + รถนำเที่ยวพร้อมคนขับชำนาญเส้นทาง แบบส่วนตัว)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวญี่ปุ่น เยือนเมืองมรดกโลกนิกโก้ โตเกียว ดื่มด่ำกับฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน

 • เที่ยวกันเองแบบเป็นกลุ่มส่วนตัว 4 คนก็เดินทางได้
 • สามารถกำหนดวันเดินทางเองได้ ไม่ต้องเสียเวลารอกรุ๊ปใหญ่
 • บริการด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมคนขับรถท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมบริการอาหารเช้าที่โรงแรม และอาหารค่ำ 1 มื้อ
 • ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพ

**หากเดินทางตรงกับวันเสาร์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

40,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ญี่ปุ่น
 • รวมมื้ออาหาร : 4 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ)

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  กรุงเทพฯ - โตเกียว

  เช็คอิน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไฟลท์บินและวันเดินทางตามที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก
 • วันที่ 2

  กรุงเทพฯ – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – นิกโก้ – ศาลเจ้าฟูทาระซัง – ศาลเจ้าโทโชกุ – สะพานชินเคียว – น้ำตกเคกอน – ทะเลสาบชูเท็นจิ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / เย็น

  โรงแรม : 

  KINUGAWA GREEN HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  TOYOTA WISH

  เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เจ้าหน้าที่ถือป้ายรอรับที่สนามบิน) บริการท่านด้วยรถยนต์ส่วนตัว พร้อมคนขับ ออกเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่แสนสงบ และยังคงวัฒนธรรมญี่ปุ่นในแบบดั้งเดิม

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  สะพานชินเคียว

  สะพานชินเคียว สะพานศักดิ์สิทธิ์เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ศาลเจ้าโทโชกุ

  ศาลเจ้าโทโชกุ ศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น ที่คอยคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  น้ำตกเคกอน

  น้ำตกเคกอน หนึ่งในสามน้ำตกมีชื่อของญี่ปุ่นมีความสูงถึง 100 เมตร กระแสน้ำขนาดมหึมาที่ตกลงมาตรงหน้า และละอองน้ำฟุ้งกระจายไปทั่ว ถือว่าเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ท่านสามารถชมความงามในระยะใกล้โดยใช้ลิฟท์ลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  KINUGAWA GREEN HOTEL

  เข้าสู่ที่พัก KINUGAWA GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  นิกโก้ – เอโดะวันเดอร์แลนด์ – ซาโนะเอ้าท์เล็ท – โตเกียว – ชินจูกุ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  SUNLITE SHINJUKU HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  เอโดะวันเดอร์แลนด์

  เอโดะวันเดอร์แลนด์หรือเอโดะมุระ เมืองโบราณสมัยเอโดะ สัมผัสบรรยากาศที่สร้างได้อย่างลงตัวทั้งสภาพแวดล้อม บ้านเรือน ร้านค้า ท้องถนนและการแต่งกายของผู้คนที่ราวกับย้อนยุคไปเมื่อ 200 กว่าปีก่อน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ซาโนะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท

  ซาโนะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท เอ้าท์เลทที่รวบรวมแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 180 ร้าน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  กรุงโตเกียว

  เดินทางกลับ กรุงโตเกียว เมืองหลวงและศูนย์กลางความเจริญของประเทศญี่ปุ่น

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ย่านชินจูกุ

  ช้อปปื้ง ย่านชินจูกุ แหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ เป็นศูนย์รวมแฟชั่นของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า และเป็นจุดนัดพบยอดนิยมของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  SUNLITE SHINJUKU HOTEL

  เข้าสู่ที่พัก SUNLITE SHINJUKU HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  โตเกียว – วัดโซโจจิ – ถนนอะเมะโยโกะ – วัดอาซากุซ่า – โอไดบะ – นาริตะ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  NARITA GARDEN HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  วัดโซโจจิ

  วัดโซโจจิ วัดของศาสนาพุทธ นิกายโจโด (Jodo) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากโตเกียวทาวเวอร์ วัดถูกสร้างขึ้นในปี 1393

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ตลาดอะเมโยโกะ

  ตลาดอะเมโยโกะ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีอุเอโนะ และสถานีโอคาชิมาชิ แต่ก่อนนั้นบริเวณนี้เป็นที่ขายขนมและลูกอมลูกวาด ซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกร้านขนมเหล่านี้ว่า “Ameya Yokocho” จึงเป็นที่มาของชื่อตลาดอะเมโยโกะ (Ameyoko)

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  วัดอาซากุสะ

  วัดอาซากุสะ วัดสำคัญที่สุดในโตเกียว เชิญท่านขอพรจาก “องค์เจ้าแม่กวนอิม” ที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร พร้อมถ่ายภาพความประทับใจกับ “โคมไฟขนาดยักษ์” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก สูง 4.5 เมตร ถนนนาคามิเซะ ซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมาย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  DIVER CITY

  โอไดบะ เมืองที่ตั้งอยู่บนเกาะที่เกิดจากการนำ หิน ทราย มาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียว ซึ่งปัจจุบันได้กลายเป็นย่านเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของหนุ่มสาวชาวญี่ปุ่น ช้อปปื้งที่ DIVER CITY ตื่นตาตื่นใจกับหุ่นยนต์กันดั้มขนาดใหญ่ สูงถึง 18 เมตร ตั้งอยู่ด้านหน้าห้างและเอาใจเหล่าสาวกกันดั้มกับร้านค้ากันดั้มคาเฟ่ (Gundam Cafe) ซึ่งเปิดมาเพื่อเอาใจคนรักกันดั้มโดยเฉพาะ นอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีร้านอาหารและสินค้าหลากหลายยี่ห้อให้เลือกช้อปกันเต็มที่ อาทิ Uniquo, H&M, Lacoste เป็นต้น

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  NARITA GARDEN HOTEL

  เข้าสู่ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 5

  นาริตะ – วัดนาริตะซัน – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  วัดนาริตะซัน

  วัดนาริตะซัน ตั้งบนเนินเขากลางเมืองนาริตะ จุดเด่นของวัดนี้คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักและถวายโดย โคโบไดชิ

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ห้างอิออน พลาซ่า

  ห้างอิออน พลาซ่า ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า, ขนม, ของฝาก และร้าน Daiso หรือร้าน 100 เยน เป็นต้น

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  สนามบินนาริตะ

  เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป โดยขึ้นอยู่กับ ระดับราคาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)
 • ราคาข้างต้นเป็นเพียงการเสนอราคาเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพักในแต่ละวัน หากเดินทางตรงกับช่วงงานแฟร์ หรือเทศกาลของประเทศนั้นๆ อาจส่งผลให้ห้องพักเต็ม ทางบริษัทฯ ขอเสนอโรงแรมอื่นที่อยู่ในระดับราคาเดียวกัน หรือหากไม่มีห้องพักจริง ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจัดแพคเกจ
 • เมื่อได้รับการยืนยันจากพนักงานขายแล้ว กรุณาชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับทางโรงแรมเป็นผู้กำหนด

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!