[ 2 คนเดินทาง ] แพคเกจอินโดนีเซีย บาหลี 5 ดาว Duluxe 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทาง 2 คนขึ้นไป (ที่พัก 3 คืน + มื้ออาหาร 9 มื้อ + ไกด์ท้องถิ่น + ฟรี! ซิมการ์ดพร้อมอินเทอร์เน็ต + รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว)


Highlight
 • Group & Go เดินทาง 2 คนขึ้นไป โดยรถ TOYOTA INNOVA มีไกด์ท้องถิ่นดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการเดินทาง
 • ฟรี Local ซิมการ์ด 1 ซิม ต่อ 1 ท่าน พร้อม INTERNETเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต”
 • ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณ "หมู่บ้านคินตามานี"
 • ช้อปปิ้งที่ “คูต้า เซ็นเตอร์” แหล่งยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่ใครต่างก็ต้องไปเยือน
 • ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองบาหลี “Crispy duck” และชิมอาหารทะเลสไตล์บาหลี ณ ชายหาดจิมบารัน
 • พิเศษ!! ให้ท่านพักผ่อนด้วยการนวด SPA แบบต้นตำรับสไตล์บาหลีแท้ 
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

18,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ก.ค.63 - มี.ค.64
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 2 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ – เดนพาซาร์(บาหลี ) – สวนการูด้าวิษณุ

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  SANTI MANDALA HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ - บาหลี

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อออกเดินทางสู่ บากลี

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  TOYOTA INNOVA

  ไกด์ท้องถิ่นให้การตอนรับ คอยดูแลและบริการท่านตลอดทริป

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  สวนพระวิษณุ

  แวะชม สวนพระวิษณุ หรือ Garuda Wisnu Kencana สถานที่ท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระวิษณุ ภายในสวนมีรูปปั้นขนาดใหญ่ที่สำคัญ 2 ชิ้น ได้แก่องค์พระวิษณุที่มีเพียงครึ่งตัว และส่วนหัวของการูด้า หรือครุฑซึ่งเป็นพาหนะของพระวิษณุ

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ชมโชว์ระบำบาหลี

  ชมโชว์ระบำบาหลี เป็นการแสดงที่ปรับมาจากการร่ายรำประจำดั้งเดิมของบาหลี

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  SANTI MANDALA HOTEL

  เข้าสู่ที่พักกับรีสอร์ทท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม SANTI MANDALA HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  ตลาดอูบุด – ศูนย์ผ้าบาติก – ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) – วัดตัมปะซีริง – ช้อปปิ้งคูต้า เซนเตอร์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  ANVAYA BEACH HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ตลาดอูบุด

  ช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์

  เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามานี ที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และเป็นจุดชมวิว ภูเขาไฟบาตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงามที่สุด มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม ใกล้กับภูเขาไฟคือ ทะเลสาบบาตูร์ เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวของภูเขาไฟดาเนาบาตูร์ที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ภัตตาคาร

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองบาหลี “Crispy duck”

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

  วัดอันศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นี่ ซึ่งมีนำใสสะอาดผุดขึ้นมาตลอดเวลา

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  คูต้า เซนเตอร์

  เดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งย่าน คูต้า เซนเตอร์ เพื่อให้ท่านได้ช็อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ANVAYA BEACH HOTEL

  เข้าสู่ที่พักสุดหรูระดับ 5 ดาว ติดริมหาดบาหลี ANVAYA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  วัดทามันอายุน – เบดูกัลป์ – วัดอูลันดานู บราตัน – วิหารตานะห์ ล็อต

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  ANVAYA BEACH HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  วัดทามันอายุน

  เดินทางสู่ วัดทามันอายุน (Taman Ayun Temple) หรือที่เรียกกันว่า วัดเม็งวี 1 ใน 6 วัดที่มีความสวยงามที่สุดของบาหลี ในอดีตวัดหลวงของกษัตริย์ของราชวงค์เม็งวี ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของราชวงค์เม็งวี

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ปุรา อูลัน ดานู บราตัน

  จากนั้นนำท่านสู่ เทือกเขา เบดูกัลป์ ชมต้นน้ำทิพย์แห่งพระศิวะที่ วัดอูลัน ดานู บราตัน ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น

  การเดินทาง

  วิหารตานะห์ ล็อต

  เดินทางสู่จุดชมวิวที่งดงามที่สุดของเกาะบาหลีที่ วิหารตานะห์ ล็อต วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ชายหาดจิมบารัน

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ริมชายหาดจิมบารัน อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารเลิศรส ด้วยร้านอาหารบรรยากาศสุดพิเศษ พร้อมชมวิวท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติกยามพระอาทิตย์ตกดิน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ANVAYA BEACH HOTEL

  เข้าสู่ที่พักสุดหรูระดับ 5 ดาว ติดริมหาดบาหลี ANVAYA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  พักผ่อนตามอัธยาศัย – สนามบินเดนพาซาร์ (บาหลี) - สนามบินดอนเมือง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  -

  ANVAYA BEACH HOTEL

  สระให้ท่านพักผ่อนด้วยการนวดแบบต้นตำรับสไตล์บาหลีแท้มีเวลาให้ ท่าน 2 ชั่วโมง ท่านสามารถเลือกโปรแกรมสป

  การเดินทาง

  เดนพาซาร์ - กรุงเทพฯ

  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเดนปาซาร์ เพื่อทำการเช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการทัวร์ แบบส่วนตัว โดยมีไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ ) คอยดูแลให้บริการตลอด 4 วัน
 • บริการรถนำเที่ยวแบบส่วฟรี Localซิมการ์ด 1 ซิม ต่อ1 ท่าน พร้อม INTERNET
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ วันละ 5 USD ต่อท่าน

ข้อควรทราบ :

 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อไกด์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน งูระห์ไรไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!