กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวเฉิงตู ตะลุยหิมะที่ภูเขาซีหลิง สักการะศาลเจ้า 3 ก๊ก ช้อปปิ้งเมืองเฉิงตู 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 4 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 3 มื้อ + ซิตี้ทัวร์เฉิงตู ด้วยรถส่วนตัว 2 วันเต็ม พร้อมไกด์ท้องถิ่นให้บริการ)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว  เที่ยวเฉิงตู ตะลุยหิมะที่ภูเขาซีหลิง สักการะศาลเจ้า 3 ก๊ก ช้อปปิ้งเมืองเฉิงตู 4 วัน 3 คืน

 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4-8 ท่าน โดยสารการบินที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้
 • รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดในวันที่มีซิตีทัวร์
 • ซิตี้ทัวร์คุนหมิงด้วยรถส่วนตัว 2 วันเต็ม
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • ที่พัก HOLIDAY INN EXPRESS  HOTEL หรือเทียบเท่า 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

9,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : จีน
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - เฉิงตู - ภูเขาหิมะซีหลิง - เข้าสู่ที่พัก

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  MAPLE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ - เฉิงตู

  ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ (โดยสายการบินที่ท่านเลือก) ออกเดินทางสู่ เฉิงตู

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  ท่าอากาศยานนานาชาติ ซวงหลิว เมืองเฉิงตู

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ซวงหลิว เมืองเฉิงตู ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่ สนามบิน ออกเดินทางสู่ที่พักด้วยรถส่วนตัวสู่ ภูเขาหิมะซีหลิง เป็นภูเขาหิมะที่ตั้งอยู่ใกล้เมืองมากที่สุดของประเทศจีน ภูเขาหิมะซีหลิงเป็นที่ราบบนยอดเขาบนระดับความสูง 2,200- 2,400 เมตร จากนั้นเข้าที่พักโรงแรม MAPLE HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  ภูเขาหิมะซีหลิง - เล่นสกี (ไม่รวมค่าเล่นสกี ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์) - เฉิงตู

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ลานสกีซีหลิง

  รถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พักนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีซีหลิง ให้ท่านได้ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานซึ่งมีระดับความหนาของหิมะอยู่ในราว 60-100 ซม. ภายในบริเวณลานหิมะพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเล่นบนลานน้ำแข็งอย่างครบ (ราคานี้ไม่รวมค่าเช่าและเครื่องเล่นอุปกรณ์ ค่าเครื่องเล่น) (อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น)

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ลานสกีซีหลิง

  ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ บนลานหิมะ

  การเดินทาง

  -

  HOLIDAY INN EXPRESS

  จากนั้นพาท่านเดินทางกลับเมืองเฉิงตู ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  เฉิงตู - ชิงหยางกง - ยาบัวหิมะ - ซอยกว้างซอยแคบ - ร้านผ้าไหม - ถนนคนเดิน ชุนซีลู่

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  HOLIDAY INN EXPRESS

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ชิงหยางกง

  รถส่วนตัวพร้อมไกด์รับท่านจากที่พักนำเดินทางสู่ ชิงหยางกง สถานที่เกี่ยวกับลัทธิเต๋า มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน สร้างก่อนสมัยราชวงศ์โจว เมื่อ 2,000 ปี มาแล้ว ชมตำหนัก 3 เทวดา ชมศาลายันต์แปดเหลี่ยม ชมเสามังกรเก้าต้น ที่แกะสลักได้อย่างงดงาม จากนั้นนำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ” ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงของจีน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ซอยกว้างซอยแคบ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซอยกว้างซอยแคบ เป็นซอยเก่าแก่นับแต่สมัยราชวงศ์ นำท่านชม ร้านผ้าไหม สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างตั้งแต่อดีตกระทั่งปัจจุบัน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ถนนคนเดิน ชุนซีลู่

  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดิน ชุนซีลู่ ซึ่งเป็นย่านการค้าที่คึกคักที่สุดในเมืองเฉิงตู ให้ท่านอิสระในการเดินชมร้านค้าต่าง ๆ มากมายภายในถนนคนเดินแห่งนี้ (อิสระ อาหารกลางวันและอาหารเย็น)

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  HOLIDAY INN EXPRESS

  ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  ร้านยางพารา - ศาลเจ้าสามก๊ก - ถนนโบราณจิงหลี่ - สนามบินเฉิงตู - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  HOLIDAY INN EXPRESS

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ศาลเจ้าสามก๊ก

  รถส่วนตัวพร้อมไกด์รับท่านจากที่พักนำ ท่านชม ร้านยางพารา นำท่านไปยัง ศาลเจ้าสามก๊ก สร้างขึ้นในสมัยซีจิ้น ปี ค.ศ. 395 เพื่อระลึกถึงมหาอุปราชของก๊กสู่เล่าปี่ สมัยสามก๊ก ภายในศาลเจ้ามีรูปปั้นเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ถนนโบราณจิงหลี่

  นำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิงหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย (อิสระ อาหารกลางวัน)

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  สนามบินเฉิงตู

  รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบิน ซวงหลิว เมืองเฉิงตู – เช็คอินเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ท่านเลือกเอง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  กรุงเทพฯ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินซวงหลิว เมืองเฉิงตู และ ที่พักแบบส่วนตัวสำหรับ 4 - 8 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – เฉิงตู – กรุงเทพฯ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,500 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิป คนขับรถ 800 หยวน/ กรุ๊ป /ตลอดการเดินทาง

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินซวงหลิว เมืองเฉิงตู คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก ไม่มีไกด์
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • เป็นโปรแกรมทีมีการเข้าร้านรัฐบาล 3 ร้าน ผ้าไหม บัวหิมะ ยางพารา หากไม่เข้าร้านจ่ายเพิ่มร้านละ 1,500 บาท
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ, ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 - 8 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!