Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวคุนหมิง สัมผัสมหัศจรรย์แผ่นดินหลากสี นั่งกระเช้าภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 4 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 3 มื้อ + ซิตี้ทัวร์คุนหมิงด้วยรถส่วนตัว 2 วันเต็ม ภูเขาหิมะเจี๊ยวจื่อ แผ่นดินเจ็ดสีตงชวน)


Highlight
 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่าน โดยสารการบินที่ลูกค้าสามารถเลือกเองได้
 • รถนำเที่ยวแบบส่วนตัว พร้อมไกด์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยดูแลตลอดในวันที่มีซิตีทัวร์
 • ซิตี้ทัวร์คุนหมิงด้วยรถส่วนตัว 2 วันเต็ม
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • ที่พัก LONGWAY HOTEL(B) หรือเทียบเท่า 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 


อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง 4 ท่านขึ้นไป เป็นราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน 
เดินทางได้ตั้งแต่ วันนี้ - กรกฎาคม 2563

โรงแรม
ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า18 ปี
มีเตียงและไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
คณะเดินทาง 4 ท่าน ใช้รถ 9 ที่นั่ง 9,900.- 9,900.- 4,000.-
คณะเดินทาง 5 ท่าน ใช้รถ 9 ที่นั่ง 8,900.- 8,900.- 4,000.-
คณะเดินทาง 6 ท่าน ใช้รถ 9 ที่นั่ง 7,900.- 7,900.- 4,000.-

*หมายเหตุ: ราคานี้ไม่สามารถใช้เดินทางได้ในพีเรียดวันหยุดนักขัตฤกษ์ของทางคุนหมิง ต้องเช็คกับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง


หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

7,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : จีน
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : กรกฎาคม 2563
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - คุนหมิง - เข้าสู่ที่พัก

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  LONGWAY HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ - คุนหมิง

  ออกเดินทางจาก กรุงเทพมหานคร (โดยสายการบินที่ท่านเลือก) เดินทางสู่ เมืองคุนหมิง

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

  สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง

  เดินทางถึง สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง คนขับรถยืนถือป้ายชื่อรอรับที่สนามบิน พร้อมนำท่านเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  LONGWAY HOTEL

  ที่พักโรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  รถนำเที่ยว 9 ที่นั่ง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  คุนหมิง - ตงชวน - ผืนดินสีแดงตงชวน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  FENGYI HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  LONGWAY HOTEL

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ผืนดินสีแดงตงชวน

  ถส่วนตัวพร้อมไกด์ รับท่านจากที่พัก นําท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับนํ้าทะเล อากาศเย็นสบาย ผืนดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที่มีอยู่มากทําให้ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ้าตาล จึงเป็นที่มาของ ผืนดินสีแดงตงชวน ดินแดนบริสุทธ์แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตา

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  ผืนดินสีแดงตงชวน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  รถนำเที่ยว 9 ที่นั่ง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  ตงชวน - ลู่เฉียน - นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเจี้ยวจื่อซาน - ยาบัวหิมะ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  LONGWAY HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเจี้ยวจื่อซาน

  รถส่วนตัวพร้อมไกด์รับท่านจากที่พักนำเดินทางสู่ เมืองลู่เฉียน ที่ตั้งของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ อยู่ทางภาคเหนือของเมืองคุนหมิง ระหว่างการเดินทางท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้ตลอด 2 ข้างทาง พาท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเจี้ยวจื่อซาน (รวมรถแบตเตอรี่ในเขตอุทยานและกระเช้าขึ้น-ลงเขา) ให้ท่านได้เดินต่อบนทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล)

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเจี้ยวจื่อซาน

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  LONGWAY HOTEL

  ที่พักโรงแรม LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  รถนำเที่ยว 9 ที่นั่ง

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  เที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินคุนหมิง - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  LONGWAY HOTEL

  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง

  รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่ สนามบินฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เช็คอินเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  รถยนต์ส่วนตัว

  คุนหมิง-กรุงเทพฯ

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ (โดยสายการบินที่ท่านเลือก)

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินฉางสุ่ยคุนหมิง และ ที่พักแบบส่วนตัวสำหรับ 4 - 6 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ – คุนหมิง – กรุงเทพฯ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน แบบปกติ 1,650 บาท (ใช้เวลาดำเนินการ 5-7 วันทำการ)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ 1,000 หยวน/ กรุ๊ป /ตลอดการเดินทาง

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour มีไกด์ท้องถิ่นดูแลในวันที่มีซิตี้ทัวร์ วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินฉางสุ่ยคุนหมิง คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก ไม่มีไกด์
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • เป็นโปรแกรมทีมีการเข้าร้านรัฐบาล1 ร้าน บัวหิมะ หากไม่เข้าร้านจ่ายเพิ่มร้านละ 1500 บาท
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 - 6 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด
กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!