Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวไต้หวัน ไถหนาน เกาสง สีสันเมืองเก่าแก่สุดชิค 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

โรงแรม 4 ดาว พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเมืองเกาสง แบบส่วนตัว 2 วัน


Highlight
 • แพ็กเกจนี้รวม: โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวเมืองเกาสง แบบส่วนตัว 2 วัน
 • เดินทางแบบทัวร์ส่วนตัว 4 คนก็ไปได้ ไม่ต้องรอเป็นกรุ๊ปใหญ่ เฉพาะครอบครัวหรือแก๊งเพื่อนของคุณแล้วเดินทางได้เลย
 • พัก La Hotel (หรือเทียบเท่า) ในเมืองเกาสง 3 คืน พร้อมบริการรถรับส่ง – ไปกลับ สนามบินและที่พักแบบส่วนตัว
 • รถนำเที่ยวส่วนตัว เที่ยวชมเมืองท่าเก่าแก่สุดชิค สัมผัสเมืองเก่าแดนใต้ ป้อมโบราณอันผิง ป้อมแห่งประวัติ ศาตร์ของเมืองไถหนาน เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซานที่ยิ่งใหญ่อลังการ
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

9,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  เดินทางสู่ไต้หวัน ด้วยตัวท่านเอง (*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - นำท่านสู่โรงแรมโดยรถยนต์ส่วนตัว

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  LA HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ - ไต้หวัน

  ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือก

  รถรับส่งสนามบิน

  ถึงท่าอากาศยานฯ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถยนต์ส่วนตัว

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  LA HOTEL

  ที่พักโรงแรม LA HOTEL / หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  เมืองไถหนาน – วัดเทียนโห่วกง – ถนนโบราณอันผิง – ป้อมโบราณอันผิง – Anping Tree House – วัดขงจื้อ – เกาสง – Love River

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  LA HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  LA HOTEL

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  วัดเทียนโฮ่วกง

  รถยนต์ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านเที่ยวชม เมืองไถหนาน จากนั้น ไหว้เจ้าแม่ทับทิมที่เทียนโฮ่วกง (天后宮)คนไต้หวันเองนับถือเจ้าแม่ทับทิมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะชาวประมง เพราะถือว่าเป็นเทพธิดาแห่งท้องทะเลที่คอยคุ้มครองคนเดินเรือ

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ป้อมโบราณอันผิง

  พาท่านเยี่ยมชมป้อมโบราณอันผิง เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ของที่นี่ ในสมัยโบราณใช้เป็นที่สำหรับป้องกันการบุกรุกจากข้าศึกที่จะเข้ามารุกรานในสมัยทีฮอลันดาครอบครองพื้นที่ตรงนี้ จากบริเวณด้านบนของป้อมจะเห็นอนุสาวรีย์ของเจิ้งเฉิงกงผู้ปกครองเกาะไต้หวันสมัยโบราณซึ่งเป็นผู้ขับไล่ฮอลันดาออกไปแล้วสถาปนาตัวเองเป็นผู้ปกครองเกาะนี้แทน จากนั้นให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของบริเวณ ถนนเก่าอันผิง ถนนสายแรกของเมืองไถนาน ถนนเส้นนี้มีของขายของฝากตลอดสองข้างทาง

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  Anping Tree House

  บ้านต้นไม้อันผิง (Anping Tree House) อาคารอิฐที่ถูกปล่อยให้รกร้างแห่งนี้ เดิมเป็นโกดังของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำการค้าขายในไต้หวัน เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป ธรรมชาติจึงค่อยๆเข้ายึดครองสิ่งก่อสร้างแห่งนี้ ต้นไทรที่ขึ้นปกคลุม หลายปีต่อมาเถาวัลย์ได้ปกคลุมอาคารทั้งหมด ต้นไทรยักษ์อันตระการตาที่ยึดครองผนัง หน้าต่าง และห้องต่างๆ เหมือนหลุดมาจากเทพนิยาย นักท่องเที่ยวสามารถเดินสำรวจไปตามห้องต่างๆ ของโกดัง

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  วัดขงจื้อ

  วัดขงจื้อไทเป (Taipei Confucius Temple) เป็นวัดขงจื้อเก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิง (Qing Dynasty) ที่สร้างขึ้นตามแบบฉบับวัดต้นตำรับที่ประเทศจีน เป็นวัดขงจื้อเพียงแห่งเดียวในไต้หวันที่มีการผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมของชาวฟูเจี้ยน

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  Love River

  Love River หรือ Kaohsiung Canal เป็นแม่น้ำที่สำคัญของเมืองเกาสง โดยทอดตัวยาวพาดผ่านตัวเมืองอย่างงดงาม บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเต็มไปด้วยต้นไม้ สวนสาธารณะ ชาวเมืองจึงชอบมานั่งพักผ่อน เดินเล่นกันริมแม่น้ำแห่งนี้

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  เมืองเกาสง – วัดฝอกวงซาน – Kaohsiung Museum of Labor – Liuhe Night Market

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  LA HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  LA HOTEL

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  Fo Guang Shan Monastery

  รถยนต์ส่วนตัวรับท่านจากที่พักนำท่านเที่ยวชม เมืองเกาสง จากนั้นชม Fo Guang Shan Monastery เป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเกาสง โดยมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ มีอาคารสไตล์จีนสุดยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า เมื่อเดินเข้าไปด้านในจะพบกับเจดีย์รูปแบบจีนตั้งเรียงรายกันด้านละ 4 เจดีย์ รวมทั้งหมดเป็น 8 เจดีย์ และถัดไปจะเป็นบริเวณ Main Hall ซึ่งมีพระ Sakyamuni องค์ใหญ่ตั้งอยู่ด้านหลังสุด

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  Kaohsiung Museum of Labor

  Kaohsiung Museum of Labor จากโกดังเก่าแก่เพื่อเก็บสินค้าบริเวณท่าเรือ กลายมาเป็นโกดังแห่งความสุขของเหล่าคนรักศิลปะ ที่ต้องการบ่งบอกเรื่องราวของแรงงานในไต้หวันตั้งแต่ช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นช่วงที่มีการทำอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จึงต้องมีจำนวนแรงงานเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นั่นจึงเป็นช่วงที่เมืองเกาสงคึกคักมากที่สุด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงได้จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของคนชนชั้นแรงงานในยุคดังกล่าว ผ่านงานศิลปะสุดคลาสสิก

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  Liuhe Night Market

  Liuhe Night Market ตั้งอยู่บนถนน Liuhe มีร้านค้ามากกว่า 100 ร้านตั้งเรียงรายยาวไปตลอดแนว คุณจะได้เห็นร้านขายอาหารแบบสตรีทฟู้ด ซึ่งมีทั้งอาหารคาว อาหารหวาน เครื่องดื่ม ที่สำคัญราคาไม่แพงอีกด้วย

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินสนามบินเกาสง โดยรถยนต์ส่วนตัว

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  LA HOTEL

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  รถรับส่งสนามบิน

  รถมารับท่านจากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินเกาสง – เช็คอิน เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  กรุงเทพ

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินเกาสง และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 2 วัน
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • ราคานี้ใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 31 มีนาคน 2563 หากเดินทางตรงกับวันหยุดของไทยและไต้หวันราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

ทริปแนะนำของเรา

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!