กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ บาหลี 5 วัน 4 คืน


เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ที่พัก 4 คืน พร้อมอาหารเช้าโรงแรม + ไกด์ท้องถิ่นชำนาญเส้นทาง + ฟรี! ซิมการ์ดพร้อมอินเทอร์เน็ต)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ บาหลี 5 วัน 4 คืน

 • ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คน ไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ ) คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 5 วัน
 • ฟรี Localซิมการ์ด 1 ซิม ต่อ1ท่าน พร้อม INTERNETเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 4 คืน พร้อมอาหารเช้า 4มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมเมือง “สุราบายา” เมืองแห่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติ
 • พิชิตยอดภูเขาไฟโบรโม่ อัญมณีแห่งชวาตะวันออก
 • ชมความงามยามพระอาทิตย์ขึ้น สาดส่องกับปากปล่องภูเขาไฟ สัมผัสลมหายใจ ของโบรโม่อย่างใกล้ชิด
 • ชมวิวทิวทัศน์ อันงดงามของภูเขาไฟบาตุร์ ที่หมู่บ้านคินตามณี (บาหลี)
 • ชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ “ตัมปะซีริงค์” ซึ่งชาวบาหลีเชื่อกันว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์
 • **อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนดราคาจะถูกลง **
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

16,500

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - สุราบายา - วัดจีน HONG TIEK HIAN TEMPLE

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  HOTEL ARIA CENTRA (หรือเทียบเท่า)

  สนามบิน

  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือก

  สุราบาย่า

  เดินทางถึงสุราบาย่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  China Town

  ย่านพื้นเมืองเก่า มีตึกเก่าสมัยฮอลันดาหลายตึก มีความสวยแปลกตาไปจากตึกอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ 

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  HONG TIEK HIAN TEMPLE

  วัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในสุราบายา ตั้งอยู่ในบริเวณ ไชน่าทาวน์ วัดนี้สร้างโดย ทหารกล้าของจักรพรรด์กุบไลข่าน ในสมัยราชอาณาจักรมัชปาหิต (Majapahit Kingdom)

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  HOTEL ARIA CENTRA

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ARIA CENTRA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  วันที่สอง : สุราบายา - โรงงานผลิตซิกก้า - โบรโม่

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  LAVA VIEW LODGE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  SAMPOERNA HOUSE

  นำท่านเยี่ยมชมสถานที่ บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง

   หมู่บ้านที่ใกล้ลมหายใจเทพเจ้า จากนั้นเข้าสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนจากการเดินทางอันแสนเหนื่อยล้า รอรับรุ่งอรุณอันแสนประทับใจ

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  LAVA VIEW LODGE HOTEL

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAVA VIEW LODGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  ภูเขาไฟโบรโม่ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - สุราบายา - เดนปาซาร์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  SWISSBEL TUBAN HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ภูเขาไฟโบรโม่

  ขึ้นสู่จุดชมวิวของ ภูเขาไฟโบรโม่ มองเห็นภาพที่งดงามและน่าตื่นเต้นเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น แสงแรกของดวงสุริยันกระทบยอดเขาปากปล่องภูเขาไฟ

  การเดินทาง

  รถจิ๊ป

  TANGGULANGIN LEATHER INDUSTRY

  เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ณ โรงงานผลิตเครื่องหนังที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของเกาะชวา 

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  เดนปาร์ซา

  เดินทางสู่ เดนปาร์ซา โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 344

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  บารองแดนซ์ - หมู่บ้านคินตามานี - ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) - วัดตัมปะซีริง - อูบุด - กฤษณะ เซ็นเตอร์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  SWISSBEL TUBAN HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  บารองแดนซ์

  การแสดงพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของเกาะบาหลีซึ่งเป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี บารอง คือตัวแทน ฝ่ายธรรมะ เป็นสัตว์ในเทพนิยาย ส่วนคู่ปรับของบารอง คือ รังดา ราชินีแห่งนรก สลับฉากด้วยการร่ายรำแบบบาหลีดั้งเดิมที่สืบทอดมาแต่โบราณ

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  หมู่บ้านคินตามานี

  หมู่บ้านที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงามที่สุด มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  วัดเตียร์ตาอัมปีล

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคนไทยมักจะเรียกกันว่า วัดตัมปะซีริง(Tampak siring) เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ใสสะอาดที่ผุดขึ้นจากใต้ดิน

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ตลาดอูบุด

  แหล่งช้อปปิ้งที่เป็นศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  กฤษณะ เซ็นเตอร์

  ช้อปปิ้งที่ร้านของฝาก ให้ท่านเลือกซื้อของฝากชื่อดังของบาหลีเพื่อฝากคนทางบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไม้แกะสลัก, อุปกรณ์สปา, ภาพวาด ฯลฯ

  การเดินทาง

  -
 • วันที่ 5

  เดนพาซาร์ - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  เดนพาซาร์ - กรุงเทพ

  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดนพาซาร์ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง

  การเดินทาง

  สายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 4 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 4 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการทัวร์ แบบส่วนตัว โดยมีไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ ) คอยดูแลให้บริการตลอด 5 วัน
 • บริการรถนำเที่ยวแบบส่วนฟรี Localซิมการ์ด 1 ซิม ต่อ1 ท่าน พร้อม INTERNET
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ วันละ 5 USD ต่อวันต่อคน

ข้อควรทราบ

 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อไกด์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!