กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ 4 วัน 3 คืน


เดินทาง 4 คนขึ้นไป(ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้าโรงแรม + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถตู้ส่วนตัว + ฟรี! ซิมการ์ด+ ไกด์ท้องถิ่น)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ 4 วัน 3 คืน

 • ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คน ไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • ชมเมือง “สุราบายา” เมืองแห่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติ
 • พิชิตยอดภูเขาไฟโบรโม่ อัญมณีแห่งชวาตะวันออก
 • ชมความงามยามพระอาทิตย์ขึ้น สาดส่องกับปากปล่องภูเขาไฟ สัมผัสลมหายใจ ของโบรโม่อย่างใกล้ชิด
 • ชมและลอง “มวนใบยาสูบ” เพื่อเป็นซิการ์ ที่โรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะชวา
 • เดินทางโดยสายการบินการูด้า ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวัลที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุด
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

14,000

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้ - ก.ค.62
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - สุราบายา

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  HOTEL ARIA CENTRA (หรือเทียบเท่า)

  สนามบินสุวรรณภูมิ

  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือก

  สุราบาย่า

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติจูอันดา เมืองสุราบายา เป็นเมืองที่มีความสำคัญสูงสุด ของจังหวัดชวา

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  HOTEL ARIA CENTRA

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ARIA CENTRA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 2

  สุราบายา - โรงงานผลิตซิกก้า - โปรโบลิงโก - หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  LAVA VIEW LODGE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  โรงงานผลิตซิกก้า

  สถานที่ บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์ SAMPOERNA HOUSE (CIGARETTE MUSEUM) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะชวา

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง

  หมู่บ้านที่ใกล้ลมหายใจเทพเจ้า โดยเดินทางผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  LAVA VIEW LODGE HOTEL

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAVA VIEW LODGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  ภูเขาไฟโบรโม่ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - สุราบายา - ไชน่าทาวน์ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple - Mirota Shop

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  HOTEL ARIA CENTRA (หรือเทียบเท่า)

  ภูเขาไฟโบรโม่

  ยอดเขาพีนาจากัน ที่มีความสูง 2,700 เมตร จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงที่สุด สามารถเห็นภาพที่งดงามและน่าตื่นเต้นเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น

  การเดินทาง

  รถจี๊ปโฟร์วีล

  วัดจีน Hong Tiek Hian Temple

  วัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในสุราบายา HONG TIEK HIAN TEMPLE ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณไชน่าทาวน์

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  HOTEL ARIA CENTRA

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ARIA CENTRA หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 4

  สุราบายา - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  เดนพาซาร์ - กรุงเทพ

  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดนพาซาร์ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง

  การเดินทาง

  สายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • บริการทัวร์ แบบส่วนตัว โดยมีไกด์ท้องถิ่น (ภาษาอังกฤษ ) คอยดูแลให้บริการตลอด 4 วัน
 • บริการรถนำเที่ยวแบบส่วนฟรี Localซิมการ์ด 1 ซิม ต่อ1 ท่าน พร้อม INTERNET
 • ค่าเข้าชมสถานที่
 • ค่าอาหารตามระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินทั้งบินระหว่างประเทศและภายในประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ วันละ 5 USD ต่อวันต่อคน

ข้อควรทราบ

 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้ง ชื่อไกด์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบิน ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่าน

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!