Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน


เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้าโรงแรม + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถตู้)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวพม่า มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน

 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางแบบส่วนตัว 6 คนเดินทาง (โดยรถตู้ 10 ที่นั่ง )
 • พิเศษ!!!บริการไกด์ท้องถิ่นพูดไทยได้คอยดูแลให้คำแนะนำบริการตลอด 4 วัน
 • ที่พัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก สะพานอูเบ็ง
 • ชมวิวดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์ หรือทะเลเจดีย์ เมืองพุกาม
 • ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปที่เชื่อว่ามีลมหายใจ จากการรับประทานพรจากพระพุทธเจ้า
 • ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ อดีตวังหลวงแห่งราชธานีที่ยิ่งใหญ่ของพม่า
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

12,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : พม่า
 • รวมมื้ออาหาร : 3 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 6 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วิหารชเวนันดอร์ - ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  โรงแรมเทียบเท่า 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

  กรุงเทพฯ - มัณฑะเลย์

  เดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยเที่ยวบินที่ท่านเลือก

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือก

  รถรับส่ง

  มีรถรับส่งเป็น รถนำเที่ยวแบบ Private 10 ที่นั่ง

  การเดินทาง

  รถตู้

  พระราชวังมัณฑะเลย์

  พระราชวังขนาดใหญ่มีประตูเข้าถึง 12 ประตู ตัวพระราชวังเป็นหมู่อาคารไม้และตึก ประกอบด้วยท้องพระโรง พระที่นั่ง และตำหนักต่างๆ ทั้งหมดถูกไฟไหม้เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ปัจจุบันทางการพม่าได้จำลองขึ้นใหม่อีกครั้งบนฐานเดิม

  การเดินทาง

  รถตู้

  วัดชเวนันดอร์

  อาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร อาคารนี้เคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของพระเจ้า มินดง เมื่อสิ้นพระชนม์ลงแล้ว พระเจ้าทีบอ (กษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่า) ได้รื้อมาถวายวัดภายในอาคารยังตกแต่งด้วยไม้แกะสลักเล่าเรื่องมหาชาดก 10 ชาติ

  การเดินทาง

  รถตู้

  ภูเขามัณฑะเลย์

  ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าของพม่าที่ ภูเขามัณฑเลย์

  การเดินทาง

  รถตู้

  โรงแรม 3 ดาว

  พักโรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 2

  มัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง - พุกาม - ชมวิวทะเลเจดีย์ ที่เจดีย์ชเวสันดอร์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  โรงแรมเทียบเท่า 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

  โรงแรม 3 ดาว

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  สะพานไม้อูเบ็ง

  สะพานไม้ที่ยาวที่สุด ในโลก โดยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่่ชื่อว่าเสาอู เสาของสะพานใช้ไม้สักถึง 1,208 ต้นซึ่งมีอายุกว่า 200 ปี

  การเดินทาง

  รถตู้

  ป่าทะเลเจดีย์

  ขึ้นชมเจดีย์ชเวสันดอ สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับขอบฟ้า และเจดีย์น้อยใหญ่ ที่ตั้งอยู่รายรอบจนได้สมญานามว่า ป่าทะเลเจดีย์

  การเดินทาง

  รถตู้

  โรงแรม 3 ดาว

  พักโรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 3

  พุกาม - ตลาดยองอู - วัดอนันดา - วิหารธรรมยันจี - เจดีย์ชเวสิกอง - มัณฑะเลย์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  โรงแรมเทียบเท่า 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

  โรงแรม 3 ดาว

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  ตลาดยองอู YONG U MARKET

  ตลาดใหญ่ของเมืองพุกาม ที่ขายสินค้าทุกชนิด ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวปลา อาหาร ผักสด เสื้อผ้า ของที่ระลึกพื้นเมือง

  การเดินทาง

  รถตู้

  วัดอานันดา

  มหาวิหารขนาดใหญ่ที่ขึ้นชื่อได้รับการยกย่องว่าเป็น “เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม”

  การเดินทาง

  รถตู้

  วิหารธรรมมายันจี

  วิหารที่วัดนี้ได้ชื่อว่าใช้ความหนาแน่น ความละเอียดพิถีพิถันในการสร้างมากที่สุดในพม่าก็ว่าได้

  การเดินทาง

  รถตู้

  เจดีย์ชเวสิกอง

  สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า สร้างเป็นทรงสถูป แบบดั้งเดิมของพม่าโดยแท้

  การเดินทาง

  รถตู้

  โรงแรม 3 ดาว

  พักโรงแรมเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 4

  มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี

  เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ทรงเครื่องเครื่องกษัตริย์ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม ” ที่พระเจ้ากรุงยะไข่ทรงหล่อขึ้นที่เมืองธรรมวดี เมื่อปี พ.ศ. 689 สูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หุ้มด้วยทองคำเปลวหนา 2 นิ้ว ทรงเครื่องประดับทองปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9 ฟุต ในปี พ.ศ. 2327 พระเจ้าปดุงได้สร้างวัดมหามุนี หรือวัดยะไข่ (วัดอาระกัน หรือวัดพยาจี) เพื่อประดิษฐานพระมหามัยมุนี

  การเดินทาง

  รถตู้

  โรงแรม 3 ดาว

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  มัณฑะเลย์ - กรุงเทพฯ

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ฃ

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • ค่ารถนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหาร ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 4 วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปคนขับรถ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์, มีไกด์ท้องถิ่น
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับไกด์ท้องถิ่นและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งชื่อไกด์ท้องถิ่น พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินย่างกุ้ง ไกด์ท้องถิ่นจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!