[Group&Go 4คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวเกาหลี ตะลุยช้อปทั่วโซล เพลิดเพลินวัฒนธรรมอันยอง 4 วัน 3 คืน


เดินทาง 4 คนขึ้นไป (ที่พักระดับ 3 ดาว 3 คืน + มื้ออาหาร 4 มื้อ + รถรับส่งพร้อม City Tour เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยว)


Highlight

[Group&Go 4คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวเกาหลี ตะลุยช้อปทั่วโซล เพลิดเพลินวัฒนธรรมอันยอง 4 วัน 3 คืน

 • สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางส่วนตัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
 • รถนำเที่ยวรถตู้ 9 ที่นั่ง พร้อมคนขับรถ // พักโรงแรมย่านใจกลางกรุงโซล
 • ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกและวิวทิวทัศน์ที่งดงามบนเกาะนามิ
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน  BUKCHON HANOK VILLAGE  ซึ่งเป็นหมู่บ้านแบบเกาหลีโบราณในสมัยโซซอน 
 • สนุกสนานกับช้อปปิ้งย่ำนดังของเกาหลีใต้ ได้แก่ ฮงแด ตลาดทงแดมุน และเมียงดง
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

12,000

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : เกาหลี
 • รวมมื้ออาหาร : 4 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน :
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  รับสนามบิน – ส่งโรงแรม – อิสระตามอัธยาศัย

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  BIZ HOTEL // THE M HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว เจ้าหน้าที่ พร้อมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน โดยถือป้ายต้อนรับ ที่สนามบินอินชอน

  การเดินทาง

  รถตู้

  BIZ HOTEL // THE M HOTEL

  นำท่านสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านได้เข้าเช็คอินด้วยตัวท่านเอง (ท่านอาจต้องรอเช็คอินเวลา 14.00 น.)

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 2

  เกาะนามิ – ศูนย์สมุนไพรรัฐบาล – ฮงเด – ตลาดทงแดมุน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / -

  โรงแรม : 

  BIZ HOTEL // THE M HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  เกาะนามิ

  สถานที่ถ่ายทำซีรีย์ยอดฮิต WINTR LOVE SONG อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินชมความงามของต้นไม้สีน้ำตาลแดงที่ทอดยาวตลอดสองฝั่งถนน

  การเดินทาง

  รถตู้

  ศูนย์สมุนไพรของรัฐบาล

  ให้ท่านเลือกได้ ศูนย์โสม ศูนย์ฮอดเกนามู และศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง เพียง 1 ที่ เท่านั้น

  การเดินทาง

  รถตู้

  ตลาดทงแดมุน

  เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย และห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยกว่า 10 แห่ง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบดั้งเดิมของบริเวณฮึนอินจิมุน

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 3

  บุกชอน – อินซาดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย – คอสเมติค –ควังฮวามุน – คลองชองเกซอน – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  BIZ HOTEL // THE M HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน

  BUKCHON HANOK VILLAGE ซึ่งเป็นหมู่บ้านแบบเกาหลีโบราณในสมัยโซซอน ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุงและพระราชวังชางด๊อกกุง ที่นี่มีจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดมากมาย

  การเดินทาง

  รถตู้

  ถนนสายวัฒนธรรมอินซาดง

  มีระยะทาง 700 เมตร ที่นี่เป็นสถานที่ซึ่งรวบรวมร้านขายผลงานสถาปัตยกรรม หัตถกรรมโบราณแบบพื้นเมืองของเกาหลี รวมทั้งผลงานศิลปะอื่นๆ อีกมากมาย จึงนับว่าเป็นถนนที่มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยและความเก่าไว้ได้อย่างลงตัว

  การเดินทาง

  รถตู้

  COSMETIC SHOP

  เลือกซื้อเครื่องสำอาง ยี่ห้อดังไม่ว่าจะเป็นเมือกหอยทาก เซรั่มพิษงูครีมน้ำแตก โบท๊อก ครีมล้างหน้า น้ำหอม โรจูคิส ครีมน้ำมันม้า ครีมอโลเวร่า พร้อมรับของแถมมากมาย

  การเดินทาง

  รถตู้

  จตุรัสกวางฮวามุน

  ตั้งอยู่ใจกลางเขตจงโรที่เป็นศูนย์กลางของประวัติศาสตร์ 600 ปีของกรุงโซล จากนั้นนำท่านเข้าเลือกสรรสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวของกรุงโซลพบสินค้าหลากชนิดหลายยี่ห้อ ผ่านชม คลองชองเกชอน

  การเดินทาง

  รถตู้

  ตลาดเมียงดง

  ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้เมโทรมิโดป้าและห้างสรรพสินค้าชินเซแกและห้างมิลเรโอเร่

  การเดินทาง

  รถตู้
 • วันที่ 4

  อิสระตามอัธยาศัย ส่ง สนามบิน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  อิสระตามอัธยาศัย

  (4 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง คนขับรถจะถือป้ายรอรับ ที่ล็อบบี้โรงแรม ส่งสู่สนามบินอินชอน)

  การเดินทาง

  รถตู้

  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

  การเดินทาง

  โดยสายการบินที่ท่านเลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ
 • ไกด์ท้องถิ่นคอยดูแลและอำนวยความสะดวก ( ไกด์พูดอังกฤษ หรือไทย ขึ้นอยู่กับสถานะวันนั้นๆ )
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ /ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่/ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น = USD 40 / ทั้งทริป/ต่อท่าน จ่ายให้กับไกด์ 

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!