[Group&Go 4 คนเดินทาง] ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวไฮไลท์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง สุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ 4 วัน 3 คืน

ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 1 วัน


Highlight
 • แพ็กเกจรวม: โรงแรมพัก 3 คืน พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ + รถยนต์ส่วนตัว 4 ท่าน รับส่งไปกลับ สนามบินและที่พัก + ซิตี้ทัวร์พาเที่ยวไต้หวัน แบบส่วนตัว 1 วัน
 • เดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 4 คนก็ไปได้ (*อิสระเลือกสายการบิน)
 • รถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พัก แบบส่วนตัวด้วยรถ TOYOTA WISH 
 • พัก Lake Sunrise Inn ★★★ (หรือเทียบเท่า) ในไทเป 3 คืน พร้อมอาหารมื้อเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารโรงแรม
 • รถยนต์พาเที่ยวแบบส่วนตัว พาคุณชมบรรยากาศของ หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง - Sun Moon Lake – วัดเหวินหวู่
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

8,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : ไต้หวัน
 • รวมมื้ออาหาร : -
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
 • สายการบิน : ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
 • สนามบิน : กรุณาเลือกสนามบิน
 • Group Size : 4 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  เดินทางสู่ไต้หวัน ด้วยตัวท่านเอง (*ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน) - นำท่านสู่โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัว

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  Lake Sunrise Inn (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานฯ เถาหยวน

  ออกเดินทางจากท่าอากาศยานดอนเมือง หรือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ที่ลูกค้าเลือกเอง ถึงท่าอากาศยานฯ เถาหยวน ประเทศไต้หวัน

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือก

  รถรับส่งสนามบิน

  นำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถตู้ส่วนตัว เข้าพักที่ โรงแรม Lake Sunrise Inn / หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  Lake Sunrise Inn

  เข้าพักที่ โรงแรม Lake Sunrise Inn / หรือเทียบเท่า

  การเดินทาง

  -
 • วันที่ 2

  พาเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว สถานที่สำคัญ หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ไทเป

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Lake Sunrise Inn (หรือเทียบเท่า)

  Lake Sunrise Inn

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  หมู่บ้านโบราณสายรุ้ง

  ในอดีตเป็นที่อยู่ของทหารผ่านศึก และได้มีการวาดเขียนสีสันสดใสทำให้หมู่บ้านนี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา “สวิตเซอร์แลนด์ แห่งไต้หวัน”

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  วัดเหวินหวู่

  กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาสดาขงจื่อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  Lake Sunrise Inn

  เดินทางกลับสู่ที่พัก

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว
 • วันที่ 3

  อิสระช้อปปิ้ง หรือ ท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 1 วัน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  Lake Sunrise Inn (หรือเทียบเท่า)

  Lake Sunrise Inn

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  อิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย

  แนะนำแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 และอีกมากมายให้ท่านเลือกเที่ยวได้ตามใจ

  การเดินทาง

  -

  Lake Sunrise Inn

  เดินทางกลับสู่ที่พัก

  การเดินทาง

  -
 • วันที่ 4

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย - เดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยรถยนต์ส่วนตัว

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  - (หรือเทียบเท่า)

  Lake Sunrise Inn

  รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

  การเดินทาง

  -

  Lake Sunrise Inn

  มีเวลาในช่วงเช้าให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง กินเที่ยวตามอัธยาศัย อย่าลืมเผื่อเวลาเช็คเอาท์และเดินทาง รถมารับท่านจากโรงแรมเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

  การเดินทาง

  รถตู้ส่วนตัว

  กรุงเทพ

  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  สายการบินที่เลือก

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตราค่าบริการนี้รวม :

 • ค่าที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 3 มื้อ ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • รถรับส่งไปกลับสนามบินไทเป และที่พัก แบบส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน
 • บริการซีตี้ทัวร์ แบบส่วนตัว 1 วัน 
 • ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ, ค่าทิปคนขับรถ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม :

 • ตั๋วเครื่องบินรวมภาษีไปกลับ กรุงเทพฯ - ไต้หวัน – กรุงเทพฯ
 • ค่าเข้าชมสถานที่, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

ข้อควรทราบ :

 • บริการ Private Tour ไม่มีหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อย
 • ควรนัดหมายเวลากับคนขับรถ (Driver Guide) เรื่องจุดขึ้นลงรถ และเวลานัดหมายให้ชัดเจน
 • กรุณาจดจำสถานที่และจุดนัดหมาย เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนกับรถส่วนตัวของท่านและทีมฯ
 • ก่อนเดินทาง เราจะแจ้งเลขทะเบียนรถ, ยี่ห้อรถ , ชื่อคนขับ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ให้แก่ท่าน
 • วันแรกที่เดินทางไปถึงสนามบินไทเป คนขับรถจะถือป้ายชื่อของท่านเพื่อรอรับท่านและเพื่อนๆ ไปส่งยังที่พัก
 • ราคานี้ใช้เดินทางได้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 63  หากเดินทางตรงกับวันหยุดของไทยและไต้หวันราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 

*อัตราค่าบริการนี้สำหรับเดินทาง 4 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางมากกว่าที่กำหนด กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอราคาอีกครั้ง เนื่องจากต้องปรับขนาดของรถซึ่งจะมีค่าบริการเพิ่ม*

ทริปแนะนำของเรา

รีวิวท่องเที่ยว

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!