กลับด้านบน เพิ่มเพื่อนคลิก! @wonderfulpackage คลิกโทร 02-792-9292

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ คาวาอิเจี้ยน 5 วัน 4 คืน

Garuda Indonesia

ชมอัศจรรย์ธรรมชาติ คาวาอีเจี้ยน โบรโม่ (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ Garuda Indonesia น้ำหนักกระเป๋า20กก. + ที่พัก 4 คืน + มื้ออาหาร 11 มื้อ+ เดินทางโดยรถปรับอากาศนำเที่ยวพร้อมคนขับ + ประกันการเดินทาง)


Highlight

Group&Go ทัวร์ครอบครัวส่วนตัว เที่ยวอินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ คาวาอิเจี้ยน 5 วัน 4 คืน

 • ออกเดินทางได้ตั้งแต่ 4 คน ไม่ต้องรอกรุ๊ป
 • ชมเมือง “สุราบายา” เมืองแห่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติ
 • พิชิตยอดภูเขาไฟโบรโม่ อัญมณีแห่งชวาตะวันออก
 • พิชิตเปลวไฟสีฟ้าแห่งภูเขาไฟคาวาอิเจี้ยน ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ห้ามพลาด
 • ชมความงามยามพระอาทิตย์ขึ้น สาดส่องกับปากปล่องภูเขาไฟ สัมผัสลมหายใจ ของโบรโม่อย่างใกล้ชิด
 • ชมและลอง “มวนใบยาสูบ” เพื่อเป็นซิการ์ ที่โรงงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะชวา
 • เดินทางโดยสายการบินการูด้า ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวัลที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุด
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292
ราคาเริ่มต้น

39,900

บาท/ท่าน
 • Detail

 • ประเทศ : อินโดนีเซีย
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม : หรือเทียบเท่า
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ติดต่อสอบถาม
 • ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
 • สายการบิน : Garuda Indonesia
 • สนามบิน : สนามบินสุวรรณภูมิ
 • Group Size : 15 คน

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - สุราบายา

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  SANTIKA PREMIERE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 865

  การเดินทาง

  GARUDA INDONESIA

  ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน-ฮัตตา

  รอเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ เมืองสุราบายา โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA 314

  การเดินทาง

  GARUDA INDONESIA

  สุราบาย่า

  เดินทางถึงสุราบาย่า

  การเดินทาง

  รถยนต์

  SANTIKA PREMIERE HOTEL

  ที่พัก SANTIKA PREMIERE HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 2

  สุราบายา - โรงงานผลิตซิกก้า - คาวาอีเจียน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  JIWA JAWA IJEN HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  SAMPOERNA HOUSE

  เยี่ยมชมสถานที่ บ่มใบยาสูบและม้วนใบยาสูบเป็นซิการ์ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะชวา

  การเดินทาง

  รถยนต์

  JIWA JAWA IJEN HOTEL

  เดินทางออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่ คาวาอีเจียน (Kawah Ijen) ที่พัก JIWA JAWA IJEN HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 3

  ภูเขาไฟคาวาอีเจียน - โบรโม่

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  JIWA JAWA IJEN HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ภูเขาไฟคาวาอีเจียน (Kawah Ijen)

  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอินโดนีเซีย จุดเด่นคือ เปลวสีน้ำเงิน ซึ่งต้องดูในช่วงกลางคืน หากไปตอนกลางวันจะได้ชมวิวขอบปล่องและทิวทัศน์ทะเลสาปสีเขียวมรกต

  การเดินทาง

  รถยนต์

  เมืองโปรโบลิงโก

  เดินทางออกจากตัวเมืองมุ่งหน้าสู่เมืองโปรโบลิงโก ดินแดนแห่งภูเขาไฟ ผ่านหมู่บ้านต่างๆ ให้ท่านได้สัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชนพื้นเมืองตลอดเส้นทาง

  การเดินทาง

  รถยนต์

  หมู่บ้านเซโมโร ลาวัง

  นั่งรถขึ้นเขาต่อไปยังหมู่บ้านเซโมโร ลาวัง หมู่บ้านที่ใกล้ลมหายใจเทพเจ้า

  การเดินทาง

  รถยนต์

  JIWA JAWA IJEN HOTEL

  ที่พัก JIWA JAWA IJEN HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 4

  ภูเขาไฟโบรโม่ - โรงงานผลิตเครื่องหนัง - สุราบายา - ไชน่าทาวน์ - วัดจีน Hong Tiek Hian Temple

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  SANTIKA PREMIERE HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ภูเขาไฟโบรโม่

  ขึ้นไปสู่จุดชมวิวของ ภูเขาไฟโบรโม่ สามารถเห็นภาพที่งดงามและน่าตื่นเต้นเมื่อยามพระอาทิตย์ขึ้น แสงแรกของดวงสุริยันกระทบยอดเขาปากปล่องภูเขาไฟ

  การเดินทาง

  รถยนต์

  โรงงานผลิตเครื่องหนัง

  แวะชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ TANGGULANGIN LEATHER INDUSTRY ที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งของเกาะชวา

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ย่านไชน่าทาวน์

  ย่านพื้นเมืองเก่า มีตึกเก่าสมัยฮอลันดาหลายตึก มีความสวยแปลกตาไปจากตึกอื่นๆ ที่อยู่รอบๆ บริเวณนี้

  การเดินทาง

  รถยนต์

  HONG TIEK HIAN TEMPLE

  วัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในสุราบายาตั้งอยู่ในบริเวณ ไชน่าทาวน์ วัดนี้สร้างโดย ทหารกล้าของจักรพรรด์กุบไลข่าน

  การเดินทาง

  รถยนต์

  SANTIKA PREMIERE HOTEL

  ที่พัก SANTIKA PREMIERE HOTEL หรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 5

  สุราบายา - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินสุราบายา

  เดินทางสู่ สนามบินสุราบายา เพื่อทำการเช็คเอกสารและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ จาการ์ต้า โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA313

  การเดินทาง

  GARUDA INDONESIA

  กรุงเทพฯ

  เปลี่ยนเครื่องและเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ GA864

  การเดินทาง

  GARUDA INDONESIA

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได้ เนื่องจากบริษัทฯ ต้องจองและซื้อตั๋วล่วงหน้า)
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจำนวน 1 ท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , หัวหน้าทัวร์

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!