ทัวร์อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ บาหลี สงกรานต์ 5 วัน 4 คืน

Garuda Indonesia
 
เที่ยวบาหลีตรงวันสงกรานต์ 4 คนออกเดินทางได้เลย ชมมรดกโลกมหาเจดีย์บุโรพุทโธ วัดพราหมนันต์ ความงามของพระราชวังสุลต่าน ชมอาทิตย์ลับขอบฟ้าทานาล็อต ชมการแสดงบาร็องแดนซ์ ช้อปปิ้งตลาดอูบุด

Highlight

ทัวร์อินโดนีเซีย บุโรพุทโธ บาหลี สงกรานต์ 5 วัน 4 คืน

 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองจุใจกันที่ ตลาดอุบูด พิเศษสุดๆ!! ฟรี สตาร์บัค ท่านละ 1 แก้ว
 • แจกฟรี ซิมการ์ด พร้อมอินเทอร์เน็ต ไว้ให้ท่านได้อัพเดพถาพเซลฟี่ ตลอดการเดินทาง
 • เดินทางโดยสายการบินการูด้า (GA) ได้รับรางวัลสายการบินระดับ 5 ดาว และรางวัลที่นั่งชั้นประหยัดที่ดีที่สุดในโลก
 • ชม “มหาเจดีย์บุโรพุทโธ” มรดกโลก เจดีย์ของพุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดที่สร้างจากหินภูเขาไฟ
 • ชม “วัดพรามนันต์” สถานที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู
 • ชม “วังสุลต่าน” พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริย์องค์แรก จนกระทั่งองค์ปัจจุบัน
 • ชมทัศนียภาพที่งดงามจับตายามอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ “วิหารทานาล็อต”
 • ชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของบาหลี “บาร็อง แดนซ์” การต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี
 • ออกเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านมีไกด์ท้องถิ่นชำนาญเส้นทางคอยดูแลและให้บริการ ลดทันที 1,000 บาท

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ - จาการ์ต้า - ยอร์คยาการ์ต้า - วัดพราหมนันท์ - ศูนย์เครื่องเงิน - มาลิโอโบโร่

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  GRAND TJOKRO YOGYAKARTA HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  จาการ์ต้า

  เดินทางสู่จาการ์ต้า โดยสายการบิน การ์รูด้า อินโดนีเซีย เที่ยวบิน GA865

  การเดินทาง

  การเดินทาง

  วัดพราห์มนันต์

  ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกจาก UNESCO ในปี 1991

  การเดินทาง

  ถนนมาลิโอโบโร่

  จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมต่างๆ เช่น เครื่องจักรสาน ภาพวาด ผ้าบาติก กล่าวได้ว่าเป็นแหล่ง รวมงานศิลปะต่างๆ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

  การเดินทาง

 • วันที่ 2

  มหาเจดีย์บุโรพุทโธ - วัดปะวน - วัดเมนดุท - พระราชวังน้ำสุลต่าน - พระราชวังน้ำ - สนามบิน ยอร์คยาการ์ต้า - บาหลี

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  HARRIS SUNSET ROAD HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  มหาเจดีย์บุโรพุทโธ

  องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้บุโรพุทโธเป็นมรดกโลก ในปีพ.ศ. 2534 บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย

  การเดินทาง

  วัดปะวน

  เป็นวัดขนาดเล็กที่มีศิลปะที่งดงามน่าสนใจ

  การเดินทาง

  วัดเมนดุท

  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปนั่ง ห้อยพระบาทที่งดงามที่สุด ซึ่งขนาบข้างด้วยรูปสลักพระโพธิสัตว์ อวโลกเตศวร และพระโพธิสัตว์วัชรปาณี

  การเดินทาง

  พระราชวังสุลต่าน

  “Kraton Yogyakarta” หรือ “พระราชวังสุลต่าน” ที่เต็มไปด้วยสิ่งของล้ำค่าในวังและเครื่องใช้ก่อนที่กษัตริย์องค์สุดท้ายจะลี้ภัยและเปลี่ยนการปกครอง

  การเดินทาง

  สถานที่พักผ่อนของสุลต่าน ภายในมีสระขนาดใหญ่ เพื่อให้สาวสรรกำนัลในว่ายน้ำเล่นเบิกบานสำราญใจ

  การเดินทาง

 • วันที่ 3

  บาร็อง แดนซ์ - ศูนย์ผ้าบาติก - หมู่บ้านคินตามานี ภูเขาไฟบาตูร์ (ภูเขาไฟคินตามานี) - วัดตัมปะก์ซีริง - ตลาดปราบเซียน - อูบุด - กฤษณะ เซ็นเตอร์ - กฤษณะ เซ็นเตอร์

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  HARRIS SUNSET ROAD HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  บาร็อง แดนซ์

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมของบาหลี เป็นเรื่องราวการต่อสู้ระหว่างความชั่วและความดี

  การเดินทาง

   ศูนย์ผ้าบาติก

  ท่านจะได้ทราบถึงกระบวนการผลิต รูปแบบ และสีสันของผ้า ซึ่งมีความแตกต่างจากผ้าบาติกทั่วไป

  การเดินทาง

  ภูเขาไฟบาร์ตูร์

  เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี

  การเดินทาง

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ (ตัมปะก์ซีริง)

  เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ำในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ

  การเดินทาง

  ตลาดอูบุด

  ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย

  การเดินทาง

  กฤษณะ เซ็นเตอร์

  ให้ท่านเลือกซื้อของฝากชื่อดังของบาหลีเพื่อฝาก คนทางบ้าน ไม่ว่าจะเป็น ไม้แกะสลัก , อุปกรณ์สปา , ภาพวาด ฯลฯ

  การเดินทาง

 • วันที่ 4

  วัดเม็งวี - เบดูกัลป์ - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานู - วิหารตานะห์ ล็อต - คูต้า - หาดจิมบารัน

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / กลางวัน / เย็น

  โรงแรม : 

  HARRIS SUNSET ROAD HOTEL (หรือเทียบเท่า)

  ปุรา อูลัน ดานู บราตัน

  เรียกสั้นๆ ว่า วัดอูลัน ดานู บราตัน ที่อยู่ในระดับความสูง 4,300 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน

  การเดินทาง

  วัดอูลันดานู

  ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตัน มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟสูง มีลักษณะเด่นตรงศาลาซึ่งมีหลังคาทรงสูงที่รียกว่าเมรุ มุงด้วยฟางซ้อนกันถึง 11 ชั้น สวยงามมาก

  การเดินทาง

  วิหารตานะห์ ล็อต

  วัดแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือผืนดินบนแท่นหินซึ่งเกิดจากการถูกคลื่นกัดเซาะ หอสีดำและเถาไม้เลื้อยเหนือหน้าผาของตานะห์ ล็อต ชวนให้ระลึกถึงภาพ วาดอันประณีตของจีน

  การเดินทาง

  คูต้า เซ็นเตอร์ 

  ช้อปปิ้งอย่างจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมทั้งหลาย

  การเดินทาง

  ชายหาดจิมบารัน

  ทานอาหารทะเลเลิศรสพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด ท่ามกลางบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดิน

  การเดินทาง

 • วันที่ 5

  กฤษณะ เซ็นเตอร์ - สนามบินบาหลี - จาการ์ต้า - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  กรุงเทพ

  ออกเดินทางจากเดนพาซาร์ โดยสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย สู่กรุงเทพ เที่ยวบินที่ GA 403 แวะต่อเครื่องที่สนามบินจาการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ GA 862 ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

  การเดินทาง

  การเดินทาง
 

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วเดี่ยว ราคาขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
  ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIGประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ , ไกด์ท้องถิ่น มาตรฐานวันละ 3 USD.x 5 วัน = 15 USD.

ทริปแนะนำของเรา

Group&Go ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี 4 วัน 3 คืน

เดินทาง: พ.ค. - ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท/ท่าน

Group&Go เที่ยวบาหลี เช็คอินไฮไลท์เกาะสวรรค์ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง: วันนี้ - ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 5,500 บาท/ท่าน

Group&Go แพคเกจอินโดนีเซีย บุโรพุทโธ บาหลี 5 วัน 4 คืน

เดินทาง: วันนี้ - ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,500 บาท/ท่าน

Group&Go แพคเกจอินโดนีเซีย สุราบาย่า โบรโม่ บาหลี 5 วัน 4 คืน

เดินทาง: ติดต่อสอบถาม ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท/ท่าน

รีวิวท่องเที่ยว

ราคาเริ่มต้น

33,900

บาท/ท่าน

Detail

ประเทศ :
อินโดนีเซีย
รวมมื้ออาหาร :
11 มื้อ
ระดับโรงแรม :
หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาเดินทาง :
สงกรานต์ 13 -17 เม.ย.60
ระยะเวลา :
5 วัน 4 คืน
สายการบิน :
Garuda Indonesia
สนามบิน :
สนามบินสุวรรณภูมิ
Group Size :
48 คน

ยิ่งชวนเพื่อน ยิ่งเที่ยวคุ้ม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!