Group&Go ญี่ปุ่น วาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 3 คืน

Thai Airways
 
เดินทาง 6 คนขึ้นไป (ตั๋วเครื่องบินไปกลับ การบินไทย น้ำหนักกระเป๋า30กก. + ที่พัก 3 คืน + มื้ออาหาร 4 มื้อ+ รถรับส่งสนามบินพร้อม City Tour และไกด์ท้องถิ่น + ตั๋วรถไฟเที่ยวเกียวโต + ประกันการเดินทาง)

Highlight

Group&Go ญี่ปุ่น วาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต 5 วัน 3 คืน

 • ราคาเริ่มต้นนี้ สำหรับเดินทางเป็นกรุ๊ปส่วนตัว 6 ท่าน โดยสายการบินไทย
 • ขอพรเพื่อความสิริมงคล ณ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ พร้อมถ่ายรูปสุดชิคกับเสาโทรอิสีส้มนับพัน
 • ทาสแมวสุดฟินกับการนั่งรถไฟแมว TAMA TRAIN สุดแสนน่ารัก
 • ชมการแล่ปลาทูน่าขั้นเทพ และลิ้มลองอาหารทะเลสดๆที่ตลาดปลาคุโรชิโอะ
 • อิสระวันฟรีในโอซาก้าเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งย่านดัง
 • บริการรถรับส่งไปกลับ ระหว่างสนามบินและที่พัก

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้านี้กรุณาติดต่อเราได้ที่ Call Center. 02-792-9292

รายละเอียดการเดินทาง

 • วันที่ 1

  กรุงเทพฯ - โอซาก้า

  มื้ออาหาร : 

  - / - / -

  โรงแรม : 

  -

  กรุงเทพฯ

  เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

  การเดินทาง

  Thai Airways
 • วันที่ 2

  สนามบินคันไซ - วาคายาม่า - นั่งรถไฟแมวทามะ(สถานีวาคายาม่า สู่ สถานีรถไฟแมวหรือสถานีรถไฟคิชิ) - ตลาดปลาคุโรชิโอะ(ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์) - โอซาก้า - ปราสาทโอซาก้า

  มื้ออาหาร : 

  - / - / เย็น

  โรงแรม : 

  NEST HOTEL OSAKA (หรือเทียบเท่า)

  สถานีรถไฟแมว หรือ สถานีรถไฟคิชิ (Kishi Station)

  สถานีรถไฟที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในหมู่นักท่องเที่ยวที่รักแมวเป็นอย่างมากเพราะสิ่งที่ไม่ธรรมดาก็คือ นายสถานีทามะ น้องแมวเหมียวแสนน่ารักที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายสถานี

  การเดินทาง

  รถไฟทามะ

  ตลาดปลาคุโรชิโอะ

  ตั้งอยู่ในมาริน่า ซิตี้ เป็นสวรรค์ของนักชิมซีฟู๊ด ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ตลาดปลาซึกิจิในโตเกียวเลยทีเดียว ชมการแล่ปลาทูน่ายักษ์ ซึ่งจะมีโชว์สามครั้งต่อวัน

  การเดินทาง

  รถยนต์

  ปราสาทโอซาก้า

  ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาล้อมรอบด้วยกำแพงหินแกรนิตขนาดมหึมาและคูน้ำขนาดใหญ่เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึก ความสวยงามของตัวปราสาทและคุณค่าทางวัฒนธรรมทำให้ที่นี่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ

  การเดินทาง

  รถยนต์
 • วันที่ 3

  เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ถนนราเม็งแห่งเกียวโต - ปราสาททองคินคะคุจิ - ศาลเจ้ายาซากะ - ย่านฮิกาชิยาม่า - โอซาก้า(เดินทางโดยรถไฟ)

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  NEST HOTEL OSAKA (หรือเทียบเท่า)

  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอกขาว

  ศาลเจ้าในศาสนาชินโตโดยสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่เทพอินาริ เทพแห่งกสิกรรมเพื่อให้พื้นที่นี้มีความอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตดี เชิญท่านขอพรเทพเจ้าและตื่นตาไปกับ เสาโทริอิสีแดงส้ม นับพันต้นที่ตั้งเรียงรายจนกลายเป็นอุโมงค์เสาโทริอิที่ยาวถึง 4 กิโลเมตร

  การเดินทาง

  รถไฟ

  KYOTO RAMEN KOJI หรือ ถนนราเม็งแห่งเกียวโต

  แหล่งรวมร้านราเม็งชื่อดังจากทั่วประเทศ เอกลักษณ์ของที่นี่คือจะมีการตกแต่งแบบเลียนแบบท้องถนนของเมืองเก่าเกียวโต

  การเดินทาง

  รถไฟ

  ปราสาททองคินคะคุจิ

  ที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 1994 ตัวปราสาทมีลักษณะเด่นด้วยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ มีลำธารน้ำใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสนสวยราวภาพวาด

  การเดินทาง

  รถไฟ

  ศาลเจ้ายาซากะ 

  เป็นอีกหนึ่งศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในเกียวโต ศาลเจ้านี้ตั้งอยู่ในย่านกิออนและย่านฮิกาชิยาม่า

  การเดินทาง

  รถไฟ

  ย่านฮิกาชิยาม่า

  ย่านที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารไม้ทรงโบราณแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม ซึ่งเป็นทั้งร้านอาหารเล็กๆ ร้านกาแฟ ร้านขนมพื้นเมือง ให้ความรู้สึกถึงเมืองเก่าที่ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์

  การเดินทาง

  รถไฟ
 • วันที่ 4

  อิสระท่องเที่ยวโอซาก้า หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ(ไม่มีบริการรถบัส)

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  NEST HOTEL OSAKA (หรือเทียบเท่า)

  อิสระท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งย่านดังโอซาก้า

  แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวโดยนั่งรถไฟตะลุยโอซาก้า (ไม่รวมค่ารถไฟในค่าทัวร์) นักช้อปแนะนำ ย่านอุเมดะ, ย่านนัมบะ, ย่านชินไซบาชิ นักชิมแนะนำ ย่านคุอุดะโอเระ

  การเดินทาง

  อิสระท่องเที่ยว

  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ

  หากอยากเที่ยวสวนสนุกแบบ 1 วันเต็ม สามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (บัตรท่านละ 2,600 บาท) พบกับเครื่องเล่นมากมายที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียง 

  การเดินทาง

  อิสระท่องเที่ยว
 • วันที่ 5

  อิสระท่องเที่ยวโอซาก้าตามอัธยาศัย - สนามบินคันไซ - กรุงเทพฯ

  มื้ออาหาร : 

  เช้า / - / -

  โรงแรม : 

  -

  สนามบินคันไซ

  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

  การเดินทาง

  Thai Airways
 

แพ็กเกจนี้รวมอะไรบ้าง ?


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการรวม ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถตั๋วรถไฟ สำหรับท่องเที่ยวเกียวโต
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่โหลดลงใต้ท้องเครื่อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นที่คอยอำนวยความสะดวกวันที่สองและสามของการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง คุ้มครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท ของบริษัท MSIG ประกันภัย (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น

ทริปแนะนำของเรา


รีวิวท่องเที่ยว

ราคาเริ่มต้น

39,900

บาท/ท่าน

Detail

ประเทศ :
ญีปุ่น
รวมมื้ออาหาร :
4 มื้อ
ระดับโรงแรม :
หรือเทียบเท่า
ช่วงเวลาเดินทาง :
21-25 มิ.ย.60
ระยะเวลา :
5 วัน 3 คืน
สายการบิน :
Thai Airways
สนามบิน :
สนามบินสุวรรณภูมิ
Group Size :
6 คน

ยิ่งชวนเพื่อน ยิ่งเที่ยวคุ้ม

ลงทะเบียนรับข่าวสาร WonderfulPackage วันนี้!

รับสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย เหนือกว่าใคร!